GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Liseberg Oceana

Gemensam väg mot en klimatneutral stad

Publicerat augusti 2023

Värmeböljor, aldrig sinande regn och översvämningar. Under sommaren har nyheterna fyllts av rapporteringar av extremväder. Göteborgs mål att bli klimatneutralt till år 2030 är viktigare än någonsin – och du som privatperson kan hjälpa till. 

 

Göteborg som stad har skrivit under det som kallas Klimatkontrakt 2030 och har också blivit en av 100 utvalda städer i EU:s satsning på klimatneutrala städer. Målet är att Göteborg kraftigt ska minska de lokala utsläppen av koldioxid till år 2030. Bland de insatser som Göteborg Energi står för märks biokraftvärmeverket Rya, fortsatt elektrifiering, planer på kolsänkor för att lagra koldioxid och flera samarbeten med andra aktörer för att öka takten i arbetet. Det är ett omfattande arbete och invånare, stad och företag måste kroka arm för att nå målet. Det menar Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi.

– Vi är alla en del av Göteborg och det betyder också att alla måste vara med. På Göteborg Energi försöker vi underlätta för alla att göra smarta val och bidra till omställningen, säger Eric Zinn.

Ett exempel, ett väldigt konkret sådant, är Göteborg Energis app där man bland annat kan bevaka sin egen energianvändning och därmed få hjälp med att göra smarta val i vardagen. Här kan man också kolla det dagliga elpriset och dra slutsatser om varifrån energin kommer. När elen är billig används det relativt lite fossila bränslen för att producera elen. Men det finns även annat man kan göra.

– En grundläggande filosofi är att i första hand välja det alternativ som kräver minst energi. Tilläggsisolera villan, om du bor i villa. Välj kollektivtrafik eller cykel. Elcykel är också ett bra alternativ till bilen. Ta tillvara fjärrvärmen när den finns. I Göteborg är 70 procent av fjärrvärmen från återvunnen energi som annars hade gått till spillo.

Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi.

Bor man i villa kan man sedan juli månad dessutom söka om bidrag från Energimyndigheten för att just minska sin användning av el och gas för uppvärmning. Det finns också möjligheter att starta upp sin egen solelsproduktion om man bor i småhus.

Även om förstahandsalternativet är att använda ”så lite som möjligt” så uppstår självklart situationer dagligen och stundligen när man faktiskt behöver el. Och det är här det går att göra ännu mer skillnad. I Göteborg Energis app, där man kan följa elpriset under dagen, kan man också försöka nyttja el när den är som är billigast och renast.

Ett annat sätt att dra sitt strå till stacken är att ansluta sig till flexmarknaden för batterier. Förenklat innebär det att ditt hemmabatteri hjälper elnätet att överföra mer el. Dessutom får du betalt för hjälpen.

Att nå målet till år 2030 är en stor utmaning, men varje steg på vägen dit är värdefullt, menar Eric Zinn.

– Vi är igång och kan vara stolta över oss själva. Men sommarens extrema väder påminner oss återigen om att vi måste göra mer. Genom att vara en del av Klimatkontrakt 2030 har vi dessutom omvärldens ögon på oss. Därför måste vi alla hjälpas åt. 

I korthet/

Detta kan du göra för att bidra till ett klimatneutralt Göteborg

  • Använd ”så lite som möjligt” i första hand. Ta cykeln, åk kollektivt och minska din användning av el för att hålla det varmt därhemma. 

  • När du använder energi, välj förnybara energikällor och nyttja fjärrvärmen. Ladda ner Göteborg Energis app och följ elpriset. Låga elpriser betyder förnybara energikällor med låg klimatpåverkan.

  • Om du bor i villa: tilläggsisolera och använd som lite el som möjligt till uppvärmningen. Börja producera din egen solel. Bidrag går att söka. Gå med i flexmarknaden för batterier. 

Läs vidare

  • Läs om batterilager här! 

  • Läs om solelsproduktion här!

  • Läs om Klimatkontrakt 2030 här!

icon-closechevron-disc-rightmenu