GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Med medveten laddning räcker nätet längre

Publicerad maj 2024

Göteborgarna har tagit till sig elbilen – ungefär 16 procent av bilarna i Göteborg är laddbara. Att stadens transporter blir mer elektrifierade är ett stort steg framåt för en hållbar stad. 

– Det är verkligen bra och jag vill rikta ett stort tack till alla som är en del i omställningen. Nu gäller det att tillsammans hitta sunda laddningsbeteenden, så att vi kan använda vårt gemensamma elnät på ett effektivt sätt, säger Jennie Sjöstedt, avdelningschef hos oss på Kund & Affär på Göteborg Energi elnät. 

Den sista dieselbilen har nyligen rullat ut från Volvo Torslanda. Ett tecken så gott som något om att elektrifieringen av transporter går fort.

Vi laddar bilen på natten. Kanske varannan, var tredje natt.

Elbilsägare i Göteborgsområdet.

På en vanlig villagata i dag är lokalnätet dimensionerat för maxbelastningen för ett normalt hushåll när husen byggdes. Traditionellt har det varit så att en apparat som ugn, tvättmaskin eller liknande drar runt 1 kW, i vissa fall kanske det har funnits en bastu som drar runt 4 kW. 

Men nu i och med att laddinfrastruktur för elbilar blir allt vanligare tillkommer det flera nya laster på 11 kW eller till och med 22 kW. Det är inte lokalnäten byggda för.

– I det här tidiga skedet när några elbilar dyker upp på gatan är det inget problem. Det finns en så kallad sammanlagringseffekt när människor använder elen på lite olika tider som balanserar ut det, säger Jennie Sjöstedt.

Laddångesten är över. Vi har haft elbil i 2 år nu. Det är tryggt nu. Vi kör ner till 20 procent innan vi laddar. Och när vi laddar så gör vi det till 80 procent. Enda gångerna vi laddar upp högre är om vi ska resa i väg någonstans längre.

Elbilsägare Göteborgsområdet.

Elen och effekten räcker till för laddningen av stadens elbilar för privatpersoner. Men det är vad lokalnäten klarar av som kan bli ett problem om ännu fler börjar ladda samtidigt.

– Högst effekt på elnätet är mellan klockan 07-21. Och då – om ännu fler slår på laddningen av bilen när de kommer hem från jobbet syns ett ännu större effektuttag, säger Jennie Sjöstedt.
Det är redan en effekttopp när ugnar, spisar och tvättmaskiner sätts i gång på kvällen – det här kan bli som en topp på toppen. Det sätter lokalnätet på prov.
– Om inte alla på gatan laddar på ett balanserat sätt kommer vi behöva förstärka nätet på den lokala gatan. Det är ett ingrepp som innebär att vi får dimensionera upp kabeln som ligger i marken eller uppgradera nätstationen, och det är investeringar som alla kunder kommer få betala.

När Göteborg Energi nu gör underhåll eller andra arbeten ser vi till att uppgradera elnätet för en framtid med större andel elbilar och laddinfrastruktur. Det är ett effektivt sätt att möta behovet från kunderna. 

– Vi hoppas kunna undvika att göra investeringar som inte hade behövts med en mer medveten laddning.

Göteborgarna har redan på ett bra sätt tagit till sig den effektavgift som införts. Alltså att de betalar en något högre avgift om de använt mycket el samtidigt. Läs mer om effektavgift här. 

Nästa steg kan bli en tidsdifferentierad effektavgift – alltså att det exempelvis kommer bli dyrare att använda mycket effekt dagtid och billigare på natten, med fokus på vintertid då det är under denna period som nätet är som mest använt. 

– Det här kan komma att sända signalen: Kan du styra till kvällstid eller natt kommer du ha ett ekonomiskt incitament. Och laddar du på en lägre effekt under längre tid finns det ytterligare ekonomiskt incitament i det. Sen kan man inte alltid göra så, behöver du åka i väg på kvällen en viss tid ska du kunna ladda för det. Men om den stora massan försöker att tänka på att sprida ut sin laddning kommer det ge utrymme för alla, säger Jennie Sjöstedt.

Tips för medveten laddning:

  • Ladda över natten

  • Ladda på låg effekt över längre tid

  • Ladda inte upp till 100 procent om du inte behöver det.

Startsidan
icon-closechevron-disc-rightmenu