GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Bild på kraftledningar

Utmaningarna med förnybar elproduktion

Publicerad februari 2021.

Inom EU var 2020 det första året någonsin då den förnybara elproduktionen stod för en större andel av den totala förbrukningen än den fossila – 40 procent, jämfört med 34 procent*. Hur ser det ut i Sverige? Vad hindrar omställningen här?  Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi, berättar.

Hur ser energiproduktionen ut i Sverige, var står vi?

– Sveriges elproduktion är redan en av Europas mest klimatsmarta, med lika stor andel vatten- som kärnkraft och en kraftigt växande andel vindkraft. Kraftvärme, som framställs genom att elda restprodukter från skogen eller avfall från samhället, är en viktig källa till både el och värme när det inte blåser. 

- Sammantaget har vi i Sverige en stabil elproduktion med väldigt låga priser. Vi fungerar också som ett batteri för våra grannländer; under 51 av 52 veckor på ett genomsnittligt år exporterar vi el till bland annat Tyskland och Polen. Där handlar det alltid om att vår el ersätter fossil elproduktion som kolkraft. Så för jorden som helhet är det alltid bättre att de köper el från oss.

Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi

Var sker utvecklingen?

-  Framför allt inom vind. Vindkraften är så billig, själva kraftverken har blivit större och ekonomin bättre, där ser vi en extremt stor ökning. Liksom inom förnybar drivmedelsproduktion där det utvecklas allt bättre bensin och diesel. Regeringens målsättning för 2030 är att 65 procent av all diesel som säljs i Sverige ska vara förnybar och 25 procent av bensinen.

Vilka är de största hindren/utmaningarna i omställningen till en förnybar energiproduktion?

– Den stora utmaningen är överföringen. Vi har i Sverige enorma ytor där det blåser, där det bor relativt få människor och sannolikt går att bygga vindkraftparker med relativt små skador på andra hållbarhetsmål, en jätteviktig resurs att ta tillvara om vi ska ersätta fossil energiproduktion. 

- Men det är inte samma platser som där energin behövs. För att kunna nyttja den potentialen måste vi förstärka elnätet kraftigt så att vi kan överföra energin inom och mellan länder. Om det är svårt att få tillstånd för att sätta upp vindkraftverk i glesbefolkade områden är det ingenting mot svårigheten att bygga överföringsledningar genom mer tätbebyggda områden.

- Diskussionen handlar heller inte bara om vår egenförsörjning i Sverige, vi är också ett jätteviktigt verktyg för norra Europas elförsörjning. Men utmaningarna är stora för att våra möjligheter ska kunna nyttjas fullt ut.

*Källor:
Climatchagenews.com:
https://www.climatechangenews.com/2020/07/22/renewables-overtake-fossil-fuels-eu-electricity-generation

Ember:
https://ember-climate.org/project/renewables-beat-fossil-fuels

icon-closechevron-disc-rightmenu