GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Rosenlundsverket i centrala Göteborg.

3 år kvar till förnybar och återvunnen fjärrvärme – hinner vi?

De flesta göteborgarna får sin värme från stadens fjärrvärmesystem. Under 2020 togs beslut om att denna värme bara ska komma från förnybara och återvunna källor senast år 2025. Men nu är det ju bara 3 år kvar. Hinner vi? Ja! Fast…

Fjärrvärmesystemet behövs som mest när det är som kallast – och förstås varierar temperaturen mycket i vårt avlånga land. Här i vårt nätområde på västkusten blir det statistiskt sett i princip aldrig kallare än -16 grader, vilket motsvarar ett behov av ungefär 1500 MW i effekt för att hålla fjärrvärmen igång när temperaturmätaren visar detta kyliga gradantal.

Det här kallar vi på Göteborg-Energi-språk för vårt ”dimensionerade effektbehov”, även om vårt verkliga kapacitetstak ligger betydligt högre utifall det skulle bli ännu kallare eller som back-up.

Men hur ofta behövs varenda en av dessa 1 500 MW? Väldigt sällan. Faktum är att de flesta dagar värms göteborgarnas fjärrvärmevatten till största del av energi från förnybara och återvunna källor. Exempelvis pellets, träflis, bioolja eller biogas. De ”återvunna källorna” är energi från till exempel sopförbränning eller vissa typer av industriell produktion, det vill säga energi som hade gått till spillo om vi inte tagit vara på den. 

Fast då och då slår kylan till och då uppstår behovet av både olja och naturgas för att hålla göteborgarna varma - och det är denna vi vill fasa ut senast år 2025. Så vad är planen att ersätta dessa fossila bränslen med? Jo, pellets, biobränslen och ett gott samarbete.

År 2027 planerar vi att börja använda en ny bioångpanna som kan eldas med returträ, så som uttjänta lastpallar.

Redan år 2024 planerar vi att fördjupa vårt samarbete med Mölndal Energi och öka mängden förnybar fjärrvärme till göteborgarna som kommer från vår grannkommun. Året efter, 2025, tänker vi driftsätta nya pelletspannor och konvertera mindre oljepannor till att bränna bioolja. Och naturgasen? Den kommer fasas ut till förmån för biogas. 

Med dessa satsningar ser vi ut att kunna bocka av vårt mål om att kunna ge energi till fjärrvärmesystemet från förnybara och återvunna källor år 2025. Men vad gör vi om något oväntat händer?  Ja, nu kommer vi till ”fast”:et. 

För kommer det en ovanligt kall vinter med sträng ihållande kyla, eller om en av våra anläggningar skulle få tekniska bekymmer, så kan vi så klart inte låta någon frysa och då behöver vi agera för göteborgarnas bästa. Men med denna asterisk känner vi oss trygga med att ro vår plan i hamn lagom till år 2025. 

Resan mot ett mer hållbart Göteborg tar förstås inte slut år 2025. Exempelvis sätter vi en ny bio-ångpanna i drift år 2027 som vi planerar att mata med bland annat returträ som bränsle. Alltså gammalt använt trä som redan haft ett användningsområde – så som utslitna lastpallar. Med andra ord är Göteborgs fjärrvärme på god väg att produceras av förnybara och återvunna bränslen, oavsett vad som händer.

År 2025: bara fjärrvärme från förnybara och återvunna källor
- vad behöver Göteborg Energi göra till dess?

  1. Använda ännu fler pelletspannor.
    Status: En ny panna driftsätts i vår. Nästa kommer år 2025.

  2. Byta biogas mot naturgas
    Status: 2022 ersätter vi våra naturgasinköp med biogas.

  3. Ökat samarbete inom fjärrvärme
    Status: Projektering av ny ledning till Mölndal pågår.

Bild på vår VD, Alf

"Nu höjer vi våra ambitioner kring att få bort fossila bränslen rejält"

Så säger vår VD Alf Enqvist i artikeln där han berättar mer om hur vi ska nå vårt mål om bara förnybar och återvunnen fjärrvärme år 2025.
icon-closechevron-disc-rightmenu