GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Daimtårtor blir till på produktionslinan i Almondys bageri i Torslanda.

Snabbare anslutning av solpaneler

Publicerat maj 2023

Rekordmånga göteborgare installerar nu solceller på sina tak. På grund av den stora ökningen har väntan på besiktning och anslutning blivit olyckligt lång.

– Vi gör allt för att minska väntetiden och har rekryterat fler medarbetare. Nu är vi i stort sett nere på en månads väntetid, säger Anders Alhede, Avdelningschef Ansluta Elnät.

För den villaägare som bestämmer sig för att installera solceller är det en bit att vandra; inventera marknaden, välja modell och beställa, få leverans och få hjälp att installera både solpaneler och växelriktare som gör om likström till växelström. Sedan ska panelerna anslutas till elnätet för att kunden därefter ska kunna sälja sin el. Eller komma åt nätnyttan, som det kallas.

– Det är en lång process, vi har full förståelse för att våra kunder fortast möjligt vill kunna ansluta sina solpaneler! När de är på plats och monterade har kunden ofta arbetat med frågan länge, säger Anders Alhede. Då vill man såklart inte vänta ännu längre.

Utmaningen är att ökningen varit explosionsartad. År 2021 var det 850 villaägare i Göteborg som installerade solpaneler, året därpå över 2000 kunder.

– Och under det här årets första kvartal har vi kopplat in lika många som under hela 2021, berättar Anders.

Strävar efter att snart kunna lösa det på tre veckor

Det som har hänt är att vi helt enkelt saknat tillgången till rätt kompetens på Göteborg Energi som kan utföra arbetet med att ansluta anläggningen till det allmänna elnätet, vilket har varit utmanande med tanke på ökningen. Dessutom har en majoritet av de nyinstallerade anläggningarna vid besiktning fått någon typ av anmärkning som krävt en åtgärd – vilket ytterligare fördröjt anslutningen.

– Att elmätarna i 90 procent av fallen måste bytas är inget konstigt. Alla 275 000 i Göteborg ska bytas och väldigt få har hunnit få ny elmätare än. Däremot skulle andra saker kunna undvikas, som till exempel att de obligatoriska varningsskyltarna inte sitter uppe, säger Anders.

Det är solpanelföretagets ansvar att lösa och är väldigt enkelt, men de måste sitta uppe.

– Den åtgärden kräver dock inget återbesök från Göteborg Energi, det räcker om villaägaren tar en bild på de uppskruvade skyltarna och skickar i ett sms för att vi ska kunna godkänna installationen.

Periodvis har väntetiden för att få sina paneler anslutna legat på åtta-tio veckor.

– Men nu har vi rekryterat ytterligare montörer och håller på att jobba i kapp. I stort sett är vi nere på en månads väntan och vi strävar efter att snart kunna lösa anslutningen på runt tre veckor, säger Anders.

Installerade solcellspaneler hos en privatkund.

Hur mycket producerar hushållens solpaneler?

Vad ger då hushållens samlade solpaneler i mängd energi? 

– Under 2022 matade mikroproducenterna i Göteborg Energis nät in knappt 14 GWh, alltså 14 000 000 kWh. För 2023 är prognosen att siffran ökar till 20 GWh, alltså nästan 1,5 gånger så mycket på ett år.

Siffrorna visar nettot av privatkundernas produktion, det är alltså den totala produktionen minus det man använder själv i sitt eget hushåll. 

– Vi kan inte se den faktiska totala produktionen då det bara är nettot som passerar vår elmätare. Vi gör uppskattningar på hur mycket produktion det kan röra sig om totalt men det är svårt att veta faktiska siffror men det rör sig kanske om knappt 30 GWh för 2022. 

14 GWh är en liten ­— men växande — andel av produktionen i Göteborg Energis nät och av den totala konsumtionen. Det motsvarar i runda slängar en genomsnittlig årsförbrukning för 1000 villor i Göteborg och 20 GWh blir ungefär 1500 villor. Som en jämförelse producerade våra två solcellsparker drygt 11 GWh under 2022. 

Vill du veta mer om hur en solcellsanslutning går till?

icon-closechevron-disc-rightmenu