GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Elledningar mot gul bakgrund

Vad är effektbrist, elenergibrist och nätkapacitetsbrist?

Publicerad juli 2021

Effektbrist, nätkapacitetsbrist och elenergibrist – ord som ofta används när det handlar om Sveriges energisituation. Men vet du vad de betyder? Vi reder ut begreppen.

Det här är effektbrist: 

Eleffekt är den mängd el som kan levereras vid varje givet tillfälle. Effektbrist kan uppstå när behovet av el i ett område är större än den mängd el som kan produceras för stunden. Effektbrist handlar alltså inte om hur mycket el som kan produceras totalt över en längre period – utan om hur mycket som produceras vid en viss tidpunkt. Det är störst risk för effektbrist under den kalla och mörka perioden över vintern då behovet av effekt är som störst.

Det här är elenergibrist:

Elenergibrist är besläktat med effektbrist – men ska inte förväxlas. Här handlar det istället om att det över lång tid förbrukas mer el än det produceras. I dag är det låg sannolikhet för en sådan situation i Sverige. Sverige är i dag till exempel exportörer av el sett till årsförbrukningen – så totalt sett har Sverige ett elenergiöverskott. Trots det totala elenergiöverskottet kan det alltså uppstå tillfällen med effektbrist – och dessa stunder löses vanligtvis genom import av el eller att olika reservkraftverk sätts igång.

Det här är nätkapacitetsbrist: 

Nätkapacitetsbrist inträffar när det finns tillgång till elenergi och effekt i systemet – men att elledningarna inte klarar av att transportera tillräckligt mycket dit den behövs. I Sverige är detta ett bekymmer då mycket av elen produceras i norra Sverige, samtidigt som det är en hög förbrukning i södra Sverige. 

Hur är läget för Göteborg?

Göteborg är mitt uppe i den stora förändring som elektrifieringen av samhället innebär. Många företag i Göteborg inte bara utvecklar, utan producerar också framtidens lösningar. Sådan produktion kräver också mer eleffekt. Göteborg Energi har påpekat att nätkapaciteten in till staden måste förstärkas för att inte nätkapacitetsbrist ska uppstå inom snar framtid.

Varför är det viktigt att veta skillnaden?

De olika bristerna har olika orsaker – och därför olika lösningar. Att till exempel bygga ny vindkraft i norr löser inte effektbehovet i söder om inte nätkapaciteten förbättras. 

Hoppas det blivit lite klarare!

Stadsutveckling

Stadsutveckling - en eleffektutmaning

Den stora urbaniseringstrenden, elektrifieringen av fordonsflottan samt en industri i tillväxt höjer efterfrågan på eleffekt i Göteborg.
Utsikt över Göteborg

Kan vi få elbrist i Sverige?

Trots att Sverige exporterar mer el än vad vi importerar hotas vi av elbrist, vad beror det på?
icon-closechevron-disc-rightmenu