GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Stadsutveckling - en eleffektutmaning

Den stora urbaniseringstrenden, elektrifieringen av fordonsflottan samt en industri i tillväxt höjer efterfrågan på eleffekt i Göteborg. Genom att arbeta med våra kunder och intressenter kan vi enklare möta morgondagens effektutmaning. 


Som Göteborgs eget energibolag är vi involverade i de flesta stadsutvecklingsprojekt som pågår i staden. Utöver att ansluta sig till stadens elnät, som drivs av oss, väljer många verksamheter våra robusta fjärrvärme- och fjärrkylasystem och bredbandslösningar, säger Björn Gustafsson, programansvarig för stadsutveckling på Göteborg Energi.

Fjärrvärme är ett effektivt och klimatsmart uppvärmningsalternativ eftersom den till 90 procent består av återvunnen restvärme från industri, sopförbränning eller förnybar produktion. 

Det har säkert undgått få att det råder stor brist på eleffekt i stora delar av landet. I praktiken handlar det om brist på överföringskapacitet från produktionsställen till lokala elnät och även Göteborg kan drabbas när allt fler datacenter och andra elintensiva verksamheter etablerar sig här. Samtidigt växer både industrin och antalet invånare, vilket i sammanhanget ökar efterfrågan på eleffekt. Fortfarande har vi ett visst utrymme kvar men vi lägger stor vikt vid att planera och agera redan nu så att inte brist på eleffekt ska hämma utbyggnaden av vår stad, säger Björn. 

I syfte att underlätta för de som valt att köra fossilfritt har Göteborg Energi tillsammans med Parkeringsbolaget utrustat staden med över 500 fordonsladdare. Utöver detta satsar vi också på solcellsparker där vi beslutat uppföra >10 MW före utgången av 2020. Nya Solevi är steg ett i denna satsning.

Vi behöver jobba tillsammans med våra kunder och intressenter för att hitta smarta lösningar och minska eleffektuttaget. Ett första steg är att välja el där den gör bäst nytta. Utmaningarna ställer också krav på att vi som bolag förstärks med nya kompetenser för att stå rustade inför framtiden samt vidareutveckla vårt redan goda samarbete med representanter för överliggande elnät. 

I december invigde Göteborg Energi Nya Solevi - vid tillfället Sveriges största solcellspark - med en effekt på 5,5 MW eleffekt, vilket motsvarar behovet av hushållsel till ca 1 100 villor.

icon-closechevron-disc-rightmenu