GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En fastighet med en byggnadställning

Tips! Driftoptimera byggnaden och spara energi

Publicerad mars 2024.

Det finns både pengar och energi att spara på att lära känna sitt hus, sin verksamhet och att optimera därefter. 

När alltmer i samhället elektrifieras, behöver vi alla göra vad vi kan för att elen ska räcka till. Mats Andersson, enhetschef för Energitjänster, ger tre tips till fastighetsägare som vill spara mer.

1. Driftoptimera byggnaden med enkla medel

– Det absolut viktigaste är att man vet vad man har och var man står idag. Det vill säga att man har kontroll över sin byggnad och har optimerat driften utifrån de förutsättningar man har just nu. Det kan handla om rätt inomhustemperatur – att det varken är varmare eller kallare än man behöver och att uppvärmning respektive nedkylning är i gång vid rätt tider.

Det gäller även belysning och inte minst ventilationssystemet där rätt luftflöde och drifttider påverkar. När är folk i byggnaden, när finns behovet? Via systemet för styr- och övervakning ställer man in tider, flöden och temperaturer efter de behov som finns. På detta sätt går det att spara energi med väldigt liten insats. 

2. Enklare åtgärder i byggnaden som sparar energi 

– Nästa steg kan vara att fundera över små investeringar som kan ge besparingar, om det inte går att göra tillräckligt utifrån de befintliga förutsättningarna. Det kan till exempel vara effektivt att installera ventiler och spjäll för att sänka ventilationsflöde, värme och kyla till delar av ens fastighet som kanske inte används så mycket – eller så att det går att styra bättre utifrån behov. Att vi har en teknisk utveckling över tid ska man inte heller underskatta. Har man till exempel en fläkt som suttit i 20 år kommer den att prestera energimässigt sämre än en sprillans ny. 

3.  Se över beteendeförändringar och spara energi 

– Här handlar det om att tillsammans med lokalbrukare komma överens om vilket klimat som efterfrågas. Behöver vi ha 22 grader inomhus eller kan vi nöja oss med 21? Kanske kommer de flesta till arbetsplatsen klockan åtta? Man tittar helt enkelt över drifttiderna och möjligheten att bara använda den energi man verkligen behöver. Ett annat exempel gäller hybridjobb eller jobb hemifrån, kan man styra inneklimatet efter det? Om halva styrkan jobbar hemifrån kanske man kan stänga ett våningsplan eller sänka ventilationsflödet? Det här är sådant som kan spara en hel del. 

Ta hjälp av våra energitjänster

Vilka förutsättningar ett företag har är väldigt individuellt. Läs gärna mer om våra energitjänster och hur vi kan hjälpa till att optimera er energianvändning.

– Alla kan göra något. Det är en ekonomisk fråga, en solidaritetsfråga och en fråga för vårt klimat och miljö. Kan vi få den energi som produceras att räcka till fler så är det verkligen win-win både för företag och miljö, säger Mats Andersson.

Vi hjälper er att energieffektivisera

Med våra energitjänster kan vi hjälpa dig effektivisera dina tekniska installationer för inomhusklimat i byggnader.

Inom Energitjänster samlar vi experter inom fastighetstekniska system för värme, kyla, ventilation och styr- och övervakning. Utöver konsultation utför vi i dag teknisk förvaltning omfattande ca 3 600 000 m² lokaler och bostäder.

icon-closechevron-disc-rightmenu