GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Bild på kraftledningar

Hur sätts priset på el?

Att producera och sälja el är inte riktigt som att tillverka och handla med andra varor. Följ med på vår grundkurs i hur elmarknaden fungerar!

Sol, vind eller vatten, kärnkraft eller kraftvärme? Det spelar ingen roll hur den skapas; all el som produceras i Sverige puttas ut i ett och samma elnät. Beroende på hur många som sedan vill ha el sätts ett pris. Det är en klassisk utbud/efterfrågan-modell. 

Det speciella med produkten el är att både behovet och möjligheten att producera varierar kraftigt. En iskall vinterdag behöver vi skruva upp elementen för att hålla värmen. När det blåser alstrar vindkraftverken mer el än en stilla dag. Enbart hos oss på Göteborg Energi arbetar tre personer med att varje dag beräkna hur mycket energi våra kunder kan tänkas göra av med varje enskild timme under kommande dygn. De gör också en kalkyl över hur mycket el våra kunder (också producenterna kallas kunder) kommer att producera under samma tid.

Varje dag beräknas hur mycket energi som kan tänkas gå åt. Fotograf: Lo Birgersson

Vad avgör elpriset?

De rapporterar sina beräkningar till någonting som heter Nord Pool. En särskild börs där nästan hela den svenska handeln med el sker. Här handlar vi och andra elhandelsbolag vår el och säljer den sedan vidare till dig som slutkonsument. Det är därför privatpersoner och företag sällan hör talas om Nord Pool.

Utifrån alla de där beräkningarna om förväntad konsumtion som rapporteras in från elhandelsbolagen sätter Nord Pool ett pris per kWh, för varje enskild timme under kommande dygn. Eftersom priset gäller för specifika tidpunkter kallas det för spotpris (från engelskans spot som i fläck eller tidpunkt). Om efterfrågan är låg och en stor andel av den tillgängliga elen kommer från vind- och vattenkraft, blir priset lägre. Om efterfrågan är hög och en stor del av elen behöver komma från kärnkraft eller andra energislag med en högre produktionskostnad, blir elpriset högre. 

Vad betalar man för?

När en kund – antingen privatperson eller företag – köper el på den svenska elmarknaden betalar kunden dels för själva elen, dels för skatter, avgifter och nätkostnad. Skatter och avgifter (där också energiskatt, moms och avgifter till myndigheter räknas in) står tillsammans för runt 40 procent av den totala kostnaden för el.

Allt vad vi hittills beskrivit i den här texten går under benämningen fysisk elhandel. Alltså hur elen kommer från producenten hem till dig eller ditt företag och hur du betalar för den.

Månadens elprisinformation

Hur fungerar finansiell elhandel?

Det finns också någonting som kallas finansiell elhandel. 

Om du som företagare ska göra en budget vill du kanske veta vad kostnaden för el ska bli under kommande år. Då finns det en annan börs, den internationella Nasdaq Commodities, som handlar med risker. Där kan du, för att få överblick över dina kostnader – precis som när du binder räntan för ett lån på banken – välja att ha ett fast avtal för din el. Då binder du priset för företagets elkonsumtion för exempelvis ett år framåt. Under den tiden kan ju det så kallade spotpriset gå både upp och ner men för att kunna kalkylera företagets kostnader väljer ni ett fast pris. På samma vis kan en producent av el köpa en garanti att få ett visst pris per kWh för sin el. Oavsett hur vädret blir och hur mycket det blåser.

Din energipartner

För företag som förbrukar mer än 2 GWh/år finns vi här som en aktiv energipartner. Vi erbjuder bland annat rådgivning med kundunik analys och direktkontakt med handlarbordet för snabba och trygga köpbeslut.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify