GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Portföljförvaltning

Vad är portföljförvaltning?

Publicerad maj 2023.

Det är inte helt lätt att veta vilken strategi man ska välja för företagets elinköp. Om ditt företag förbrukar mycket el kan en förutsägbar elkostnad göra stor skillnad på sista raden. Därför erbjuder vi portföljförvaltning där våra elhandelsexperter tar fram en strategi och ser till att du får ett så förmånligt elpris som möjligt. 

Vi på Göteborg Energi har experter med lång och bred erfarenhet av elmarknaden. Portföljförvaltare som vet precis hur man ska tänka när man handlar och säljer el. En av dessa är Oskar Hallberg.

– Vi analyserar elmarknaderna och allt som påverkar dem för att få en uppfattning om vad priset ska bli i framtiden. När tillfället är rätt handlar vi el med områdespriser, elcertifikat och ursprungsgarantier. Vi hjälper helt enkelt företag att säkra ett så bra elpris som möjligt genom terminshandel. Genom våra tjänster och gratis rådgivning vill vi addera ett värde till företag som inte har intresse eller tid att bevaka elmarknaden på egen hand, säger Oskar.

Vi hjälper helt enkelt företag att säkra ett så bra elpris som möjligt genom terminshandel.

Oskar Hallberg, portföljförvaltare på Göteborg Energi

Prissäkring

Tillsammans med de andra portföljförvaltarna på handelsavdelningen följer och analyserar Oskar elbörsen, väderrapporterna och nyhetsflödet. Allt för att kunna köpa och sälja i rätt tid. 

– Min uppgift som portföljförvaltare ligger i att prissäkra de elavtal vi sålt. Om kunden tecknar ett avtal för tre år har vi på Göteborg Energi förpliktigat oss att sälja till det elpriset i lika många år. Detta prissäkrar vi via terminer på Nasdaq Commodities. Jag följer noggrant börsen och analyserar när det är läge att köpa för konsumerande kunder och när priserna är bra för en producerande kund att sälja. Mycket kan påverka elmarknaden och det är en turbulent tid nu,  men vi gör vårt allra bästa för att komma med bra rekommendationer och eftersom vi gör detta varje dag brukar våra råd vara ganska tillförlitliga, säger Oskar.

Vi gör allt eller bara det du vill slippa

Det finns många olika varianter av portföljförvaltning. Vi skräddarsyr en lösning efter dina behov och förutsättningar. Du får en personlig rådgivare som bevakar elmarknaden åt dig.

– När man tecknar avtal om portföljförvaltning tittar vi på vilken lösning som är bäst för kunden. Hur engagerade de själva vill vara i elhandeln och hur stor del de vill prissäkra. Man sätter upp en strategi och riskprofil tillsammans. Vissa kunder vill själva ta beslut och låter oss utföra själva handeln. Men många kunder överlåter alla beslut och inköp till oss, berättar Oskar samtidigt som han håller ett vakande öga på börskurvan på dataskärmen.

Ta del av förvaltarnas insikter

Varje vecka delar han och hans kollegor med sig av sina analyser i en energimarknadsrapport som de mailar ut till sina kunder.

– I rapporten summerar vi veckan som gått på elmarknaden samt ger vår rekommendation i hur man som elkonsument eller producent skall agera. Vi har också kontinuerliga möten med våra kunder där vi ger råd om hur kunden bör handla sett till sin unika situation.

Portföljförvaltning av el

Våra portföljavtal

Vi har olika alternativ på portföljupplägg

Portföljförvaltarens ordlista

Områdespriser: Sverige är indelat i fyra olika elområden (Luleå, Sundsvall, Stockholm och Malmö). Olika elområden har olika elpriser, så kallade områdespriser.

Elcertifikat: Elproducenterna tilldelas ett elcertifikat av staten för varje megawattimme (MWh) förnybar el de producerar. När elleverantören köper el av elproducenten köps också elcertifikat. Elkonsumenten betalar utöver sin elförbrukning också en kostnad för elcertifikatet.

Ursprungsgarantier: En ursprungsgaranti är till för att garantera dig som elkonsument att du får el från den källa elleverantören uppger. I likhet med elcertifikatet får elproducenten garantin för varje producerad MWh el. Ursprungsgarantierna kan sedan säljas till elleverantörer på öppen marknad. 

Terminshandel: Terminer används för att säkra elpriset för en framtida period per månad, kvartal eller år. Terminspriserna handlas på Nasdaq OMX Commodities. Det rörliga elpriset bygger på den nordiska elbörsen Nord Pools så kallade spotpris. Spotpriset sätts en dag i förväg och timme för timme.

icon-closechevron-disc-rightmenu