GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Personer vid bord
Portföljavtal

Skräddarsydd portföljförvaltning

Med portföljavtal optimerar vi elinköpen utifrån era förutsättningar och behov. Smarta och strategiska prissäkringar genomförs med god framförhållning för att uppnå så fördelaktigt elpris som möjligt.

Större eller elintensiva företag kan ofta dra nytta av portföljförvaltning. Ett Portföljavtal hjälper företag med strategiska och smarta elinköp. Vi arbetar för att uppnå så fördelaktigt elpris som möjligt utifrån överenskommen prissäkringsstrategi. Genom en ständig bevakning och analys av elmarknaden ligger våra portföljförvaltare steget före för att kunna ta tillvara elmarknadens möjligheter.

Fördelar med Portföljavtal

  • Stabilt elpris som nyttjar elmarknadens svängningar till er fördel
  • Prissäkringsstrategi utifrån era behov och förutsättningar
  • Marknadsinformation, prisprognoser, rådgivning och analys
  • Webbportal för att följa er portfölj och aktuella marknadspriser

Våra portföljavtal

Jag är intresserad av Portföljavtal och vill bli kontaktad
*Tänk på att inte ange några känsliga personuppgifter, som till exempel information om din eller någon annans hälsa. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
icon-closechevron-disc-rightmenu