GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Elever lär sig matte

Mathivation skapar lust att lära

Bild: Projektledare Angelica Magnusson med elever Foto: Mathivation. 

Publicerad mars 2023.

För att lösa framtidens energiutmaningar behöver vår bransch mängder av duktiga ingenjörer. Göteborg Energi samarbetar med Västsvenska Handelskammaren i initiativet Mathivation som sedan 2012 engagerar och utmanar elever i matematik. Deras senaste event lockade 160 högstadieelever.
– Rekordmånga! Otroligt roligt, säger Tarek Arnaout, projektledare Mathivation.

Vilka armhävningar är det som bygger muskler? Det är de två sista som du egentligen inte orkar – men ändå gör, på ren vilja. Det är när du tänjer dina gränser som du gör framsteg. 

– På samma sätt är matematik ett gym för hjärnan där vi bygger hjärnmuskler till att analysera, se mönster och lösa problem. 

Så beskriver Tarek Arnaout filosofin bakom Mathivation. Du måste gå över gränsen för vad du tror att du klarar för att utvecklas. Det är få ämnen i skolan som väcker så starka känslor som matte. Ungefär 1 av 10 elever i åk 9 får varje år underkänt i matematik. I utsatta områden ligger siffran på 3 av 10, ofta ännu högre. 

Som tonåring hemma i Växjö var Tarek själv en av alla de elever som upplever matte som mer besvärligt än skoj. En dag kom representanter från Mathivation till hans skola och höll i en genomgång. 

– Jag kände igen mig i de yngre förebilderna och sättet de undervisade på gav mig hopp om att även någon som jag, som hade det svårt i matematik, kunde bli bättre genom hårt arbete, säger Tarek.

Han blev inspirerad att fördjupa sig i matte. Att ta sig an allt svårare uppgifter.

– När jag skulle gå ut årskurs 9 fick jag möjligheten att söka till att bli Mathivation-utbildare. Därefter började jag åka ut i skolorna och inspirera fler elever med Mathivation, säger Tarek Arnaout.

Elever lär andra elever

Mathivation grundades av studenter på Chalmers tekniska högskola och är en icke-vinstdrivande verksamhet som sedan 2012 är en del av Västsvenska Handelskammaren. För att öka elevers motivation till skolan i allmänhet och matematik och programmering i synnerhet bedrivs verksamheten som ett komplement till ordinarie skolverksamhet. Mathivation bygger på att elever lär andra elever, dels genom timanställda utbildare som själva är studenter, dels genom att högstadieeleverna i sin tur lär andra elever. 

Mathivations senaste event ägde rum på Chalmers. Det var en förmiddag i februari som sjundeklassare från Fässbergsskolan och Sörgårdsskolan i Mölndal samlades för att tillsammans få fördjupa sig i det matematiska begreppet aritmetiska summor. Ledsagade av Mathivations unga utbildare fick de konfronteras med sina egna fördomar och rädslor kring matte.

Enkätundersökningen efteråt visade att 97 procent tyckte att utbildarna var bra eller mycket bra, nio av tio uppgav att Mathivation bidragit till ett ökat intresse för matematik. Könsfördelningen var jämn, med en viss övervikt på tjejer. Drygt en tredjedel uppgav att de har svårt för matematik och vill få extra stöd, drygt en tredjedel att de har lätt för matte och vill utmanas mer. Så här löd några av kommentarerna:

”Jag tyckte det var roligt att lära mig om summor. I början tyckte jag det var klurigt men sedan när lärarna förklarade mer blev det lättare och lättare. Det var jättekul!”

”Jag tyckte den var jättebra, kändes enklare med matten när man väl hängde med och förstod och lyssnade. Jättetacksam att jag fick och kom hit.”

Eleverna fick samma förmiddag också höra representanter från några av regionens stora arbetsgivare; AstraZeneca, Jeppesen, Göteborg Energi och Bulten AB, berätta om vilken kunskap de behöver framöver. 

Säkerställer framtidens arbetsmarknad

Idag är 11 kommuner och 17 skolor anslutna till Mathivation som har drygt 50 timanställda utbildare i åldrarna 16–24 år. När elever får lära ut till andra elever skapas förebilder på skolan, vilket stärker studiekulturen. Mathivations verksamhet är helt kostnadsfri för kommunala skolor och finansieras av partnerföretag och kommuner.
– Tyvärr väljer många unga idag bort de naturvetenskapliga ämnena på grund av rädsla och ointresse för matematik. Detta är en utmaning för näringslivet, som har ett stort behov av ingenjörer och andra yrkesgrupper med starka matematikkunskaper. Genom Mathivation inspirerar och motiverar vi elever till matematik, och på så sätt säkerställer vi att framtidens arbetsmarknad har tillräckligt med kompetenta ingenjörer, säger Tarek Arnaout, projektledare på Västsvenska Handelskammaren.

Om Mathivation…

…17 skolor från Stockholm till Malmö är med.
…60 timanställda Mathivation-förebilder skapar en tillåtande och lustfylld miljö där eleverna uppmuntras till att misslyckas och försöka igen.
…300 utbildningstillfällen. Inspirationsdagar, Inte fatta-kurser, och skolbesök.
…97% av eleverna från senaste eventet tyckte att utbildarna var bra eller mycket bra.
…9 av 10 uppgav att Mathivation bidragit till ökat intresse för matematik.

Mathivation 21/22

Redovisning av verksamheten för läsåret 21/22

icon-closechevron-disc-rightmenu