GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Rya kraftvärmeverk
Samarbete

Göteborg Energi och Siemens i samarbete för återvunnen och förnybar kraftvärme

Göteborg Energi och Siemens har inlett ett samarbete med syfte att testa svensk teknik som möjliggör drift med förnybara bränslen i Rya kraftvärmeverk (KVV) som i dag drivs med naturgas.

Ett första steg i samarbetet är installationen av en testturbin på Rya KVV för validering av 3D-printade brännare som i förlängningen gör det möjligt att testa olika förnybara och återvunna bränslen i anläggningen.

— I Rya kraftvärmeverk produceras både fjärrvärme och el. Anläggningen har en viktig roll inte minst i Göteborgs elförsörjning. Att tillsammans med Siemens undersöka möjligheterna för en omställning av både elkraft- och värmeproduktionen är en av pusselbitarna i vårt arbete för att upphöra med fossila bränslen, sade Alf Engqvist, vd på Göteborg Energi, i samband med att han träffade Hans Holmström, vd för Siemens Industrial Turbomachinery, på Rya KVV för att skriva under samarbetsavtalet.

Klimatförändringarna är verkliga och en stor utmaning. Det finns ett ökat behov av el och värmeproduktion samtidigt som koldioxidutsläppen måste minska. Sverige och världens ambitiösa klimatmål kräver åtgär­der i flera delar av samhället och lösningarna ser olika ut beroende på de lokala förutsättningarna.

Det finns ett ökat behov av el och värmeproduktion samtidigt som koldioxidutsläppen måste minska.

— Den gasturbinteknologi som vi har utvecklat i Finspång kan användas både som baskraft och balanskraft beroende på vilka behov som finns, sade Hans Holmström. Vi kan dessutom redan i dag elda höga andelar förnybara bränslen som till exempel biogas och vätgas i våra gasturbiner med målet att inom snar framtid kunna köra 100 procent förnybart. I vårt samarbete med Göteborg Energi och Rya kraftvärmeverk ser vi möjligheten att verifiera flera olika gröna bränslen i större skala, först i Sverige och sedan i andra delar av världen. Vi hoppas med detta kunna demonstrera vilka möjligheter som finns för hållbara och kostnadseffektiva bränslen.

Fakta:

  • Samarbetet mellan Göteborg Energi och Siemens syftar till att testa förnybara bränslen i Rya Kraftvärmeverk som ligger i Energihamnen i Göteborg.

  • I ett första steg har en testturbin för validering av 3D-printade brännare installerats i anläggningen. 3D-printing, eller additiv tillverkning som det också heter, öppnar för nya material och konstruktioner av brännare.

  • Testet ska pågå en driftsäsong, fram till april 2020. Om testet faller väl ut finns möjlighet att prova nya typer av brännare och bränslen.

  • Rya Kraftvärmeverk levererades nyckelfärdigt av Siemens 2006.

icon-closechevron-disc-rightmenu