GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En kvinna går ifrån sin elbil som hon just ställt på laddning i ett garage.

Ladda upp för framtiden

Laddlösningar för företag och bostadsrättsföreningar med elbilar.

Beställ laddkort

Här kan du som är företagare och vill ladda på stan enkelt beställa dina RFID-kort eller -brickor.
Göteborg Energi satsar stort på utökning av antalet laddplatser för elbilar

Ladda bilen - så går det till!

Steg för steg från vision till laddplats.

Hitta rätt laddlösning
Vi kommer kostnadsfritt ut till er och kartlägger förutsättningarna på plats samt lyssnar av behov och förväntningar på laddplatsen.
Kostnadsförslag
Tillsammans hittar vi rätt lösning för dig. Vårt kostnadsförslag inkluderar givetvis entreprenad, hårdvara samt tjänstepaket.
Installera & ladda!
Vi installerar och driftsätter laddplatsen och du kan börja ladda. Vi driftar sedan laddplatsen utifrån valt tjänstepaket.

Missa inte investeringsstödet!

Visste du att du kan få 50% av din installation av laddstolpe betald via Klimatklivet?
Klimatklivet är ett investeringsstöd med syfte att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om.

Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda näringsidkare, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser kan söka bidraget. Taket för bidragsnivån för företag är maximalt 70 procent, och att fler åtgärder som innebär ett tillvaratagande av spillvärme kan ges stöd.
 
Läs mer hos Naturvårdsverket 

Att installera laddare är en del i arbetet att stödja en hållbar verksamhet.

Jan Tallnäs, Projektledare SKF

Tillsyn och funktionskontroll

Era laddare kräver ett visst mått av TLC - tender love and care. I tjänsten Tillsyn och funktionskontroll ingår teknisk support och ett årligt tillsynsbesök. Är du intresserad? Be våra säljare kontakta dig

 • Klotter

 • Yttre skador laddstolpe

 • Yttre skador huvar/skydd

 • Yttre skador separat elskåp (om sådant finns)

 • Infästning av laddboxen

 • Låsanordningar

 • Larm/indikeringslampor

 • Laddkablage

 • Laddkontakter

 • Jordfelsbrytare

 • Provladdning
   

Pris för Tillsyn och funktionskontroll är 40 kr exklusive moms per månad och laddpunkt.

Är du intresserad? Be våra säljare kontakta dig.

 

 

 

 

 

Bild från fågelperspektiv på bil.

Tre innovationer som ändrar landskapet för laddning

År 2029 förutspås det att 85% av nybilsförsäljningen i Sverige kommer att bestå av elbilar. Hur ser vägen dit ut och vilka förändringar kan vi förvänta oss?

Ladda på stan med Bra Miljöval

Laddar du din tjänstebil eller yrkesbil i våra laddare? Då får du el märkt Bra Miljöval.
*Undantaget vår publika laddare i Ullevigaraget.

Vanlig frågor om laddning

Ring vår felanmälan på 031 – 62 62 62.

Kontakta vår kundservice på 031-62 62 62.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plusicon-tickchevron-downchevron-up