GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En kvinna går ifrån sin elbil som hon just ställt på laddning i ett garage.

Ladda upp för framtiden

Vi erbjuder publik laddning

Göteborg har Sveriges bästa infrastruktur för elbilsladdning - det har staden fått pris för. 

Göteborg Energi har sedan årskiftet 2022 beslutat att inte längre erbjuda entreprenader eller laddtjänster till privata bolag eller Brf:er. Har du funderingar runt elbilsladdning så hittar du allt du behöver veta bland våra artiklar och FAQ.  Välkommen att höra av dig om du har frågor runt laddning.

Ladda ner appen Ladda din elbil

Parkering Göteborg har från och med våren 2023 tagit över samtliga Göteborg Energis normalladdare. Men du behöver fortfarande appen Ladda din elbil för att ladda på våra snabbladdare. Med Ladda din elbil kan du hitta lediga laddare, starta/stoppa laddning och betala för laddningen.

Beställ laddbricka

Här kan du som jobbar inom stadens verksamheter och vill ladda på stan enkelt beställa dina brickor. Om du sedan tidigare har laddat din elbil hos oss med ett InCharge-kort så behöver du byta till ett nytt. Det kan du göra genom att följa länken nedan.
Göteborg Energi satsar stort på utökning av antalet laddplatser för elbilar

Missa inte investeringsstödet!

Visste du att du kan få 50% av din installation av laddstolpe betald via Klimatklivet?
Klimatklivet är ett investeringsstöd med syfte att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om.

Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda näringsidkare, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser kan söka bidraget. Taket för bidragsnivån för företag är maximalt 70 procent, och att fler åtgärder som innebär ett tillvaratagande av spillvärme kan ges stöd.
 
Läs mer hos Naturvårdsverket 

Bild från fågelperspektiv på bil.

Tre innovationer som ändrar landskapet för laddning

År 2029 förutspås det att 85% av nybilsförsäljningen i Sverige kommer att bestå av elbilar. Hur ser vägen dit ut och vilka förändringar kan vi förvänta oss?

Vanlig frågor om laddning

Ring vår felanmälan på 031 – 62 62 62.

Kontakta vår kundservice på 031-62 62 62.

icon-closechevron-disc-rightmenu