GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

JOBBA MED OSS

Vi behöver de bästa för
att klara våra utmaningar.

Jobba med oss

Vårt uppdrag, våra utvecklingsmöjligheter och vår arbetsmiljö lockar och engagerar. Vi jobbar för en företagskultur som är lyhörd, affärsmässig och handlingskraftig och följer utvecklingen i löpande medarbetarundersökningar.

Göteborg Energi har ett antal utmaningar och behöver många olika slags kompetenser och personer för att lösa dem. Under året har vi fortsatt jobba med att diskutera och medvetandegöra alla medarbetare om vikten av en god kultur på arbetsplatsen.

Genom att bemöta varandras olikheter med respekt tas varje individs potential bättre tillvara. Vi utvecklar kommunikativa ledare och främjar konstruktiva dialogmiljöer på våra arbetsplatser.

Jämställdhet och mångfald i fokus

Vi har även i år haft fokus på jämställdhet och mångfald.  Vi vill ta vara på Göteborgs demografi med 50 procent kvinnor och 37 procent med utländsk bakgrund. Under året har vi därför:

  • utvecklat vår rekryteringsprocess för att ytterligare ta steg mot att rekrytera kompetensbaserat och normmedvetet. 

  • löpande agerat för att öka andelen kvinnor hos oss.

  • arbetat med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslag­stiftningens krav. Vår senaste lönekartläggning visar att vi inte har några osakliga löneskillnader på grund av kön.

  • premierat den enhet som gjort störst framsteg i jämställdhet 

Nyckeltal medarbetare 2019 2020 2021
Antal anställda
Medelantal 929 960 1 003
Tillsvidareanställda 922 968 992
Tidsbegränsat anställda 16 17 16
Andel kvinnor/män
Kvinnor 321 (34 %) 351 (36 %) 351 (35 %)
Män 617 (66 %) 634 (64 %) 657 (65 %)
Medelålder 48 47 47
Sjukfrånvaro i % 3,8 3,4 2,6
Personalomsättning i % 9 7 10
Intern rörlighet i % 7 6 5
Chefer
Kvinnor 30 (35 %) 32 (33 %) 31 (32 %)
Män 56 (65 %) 64 (67 %) 67 (68 %)

Trevliga kollegor och god
stämning är det bästa
med Göteborg Energi.

LOUISE KLINTROT, UNDERHÅLLSINGENJÖR PÅ GÖTEBORG ENERGI

Louise Klintrot, underhållsingenjör på Göteborg Energi, fotograferad i en miljö fylld med gasrör.
Louise Klintrot, underhållsingenjör på Göteborg Energi, fotograferad i en miljö fylld med gasrör.

Intervju med Louise Klintrot, Underhållsingenjör på Göteborg Energi

 

Du har jobbat sex år på Göteborg Energi och är egentligen utbildad sjöingenjör - men det var alltså energibranschen som visade sig vara ditt hem? 

– Ja, jag började först som drifttekniker inom biogas, men sedan 2018 jobbar jag som underhållsingenjör.

Vad gör man om dagarna i det jobbet? 

– Det korta svaret är att vi tar hand om våra anläggningar och ser till att de fungerar. Vi planerar underhållet, vad som behöver göras och i vilka intervall. Jag leder också så kallade revisioner av våra anläggningar där vi går igenom hela anläggningens status. 

Vad är det bästa med att jobba på Göteborg Energi?

– Det bästa är helt klart alla trevliga kollegor och den goda stämningen. Man möter inte motstånd utan alla hjälps åt när det behövs. Jag uppskattar också att man får stöd och uppmuntran om man visar intresse för nya arbetsuppgifter och ansvarsområden. I en stor organisation finns möjligheter att hitta nya roller.

Vad tycker du är mest utmanande med att jobba på Göteborg Energi?

– Tempot är högt och vi har väldigt mycket att göra vilket kan vara utmanande ibland. Det kan också vara svårt att fördela arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Men jag känner mig alltid uppskattad och på något sätt fixar det sig alltid i slutänden.

Skulle du rekommendera en vän att söka jobb på Göteborg Energi?

– Ja, det har jag faktiskt redan gjort med min kollega Petra. Jag visste att hon letade efter nytt, jag uppmanade henne att söka sig hit och nu jobbar vi tillsammans!

 

 

En av Sveriges mest attraktiva branscher: Företag i el- och energibranschen är generellt attraktiva och relativt jämställda arbetsgivare. Här finns trygga anställningar, låga sjuktal och lika möjligheter vad gäller chefskap och löner för män och kvinnor. Nyckeltalsinstitutets senaste branschmätning ger stöd för det påståendet.

Ungdomar målar elskåp.
Ungdomar målar elskåp.

Aktiviteter för studenter

Studenter är en viktig målgrupp för oss. Vi vill att de skaffar sig de kunskaper som behövs för att lösa alla viktiga framtidsutmaningar. I år har vi mött studenter i digitala montrar på arbetsmarknadsdagar, via exjobb, praktikperioder och sommarjobb. Pandemin har gjort personliga möten svårare men vi har på olika sätt försökt hålla våra aktiviteter igång digitalt. Ett 60-tal sommarjobb kunde erbjudas trots pandemin och dessutom lät vi och Göteborgs Stad 50 gymnasieungdomar och sju handledare måla om cirka 1 000 elskåp. Högstadieelever är också en viktig målgrupp för oss. Vi vill uppmuntra dem att välja tekniska utbildningar, både teoretiska och yrkesinriktade. Genom vårt koncept med digitala studiebesök har vi kunnat träffa ca 500 elever. Övningar och information i samråd med lärare kompletteras även med erbjudanden om prao. 

Även i år innebar ett av våra sommarjobb att vara assisterande VD för vårt elnätsbolag, ett spännande uppdrag som fick mycket uppmärksamhet och många sökanden.

Säker arbetsplats - medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö i fokus

"Säker arbetsplats" kallas arbetet med att göra Göteborg Energi till just en säker arbetsplats genom engagerat ledarskap och medarbetarskap, hög kunskap och ett enhetligt arbetssätt. Eftersom vi bland annat arbetar med värme, högspänning och gas innebär det att vi behöver riskmedvetna medarbetare, välfungerande rutiner och ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi tillsammans hjälps åt att ta ansvar. För att förbättra oss och arbeta förebyggande rapporterar vi riskobservationer och tillbud. I år har vi ökat säkerhetsmognaden på våra arbetsplatser med hjälp av utbildningsmaterial om arbetsmiljön under distansarbete, förberedelser inför semesterperioder och så kallade ”safety walks”. 

Under året har vi fått in 80 tillbud och 174 riskobservationer. Vi har haft 43 olycksfall och 5 olycksfall med frånvaro. Hos oss, liksom i samhället i stort, har kvinnor högre sjukfrånvaro än män. Genom att erbjuda åtgärder tidigt vid sjukfrånvaro försöker vi påverka frånvarons längd och omfattning. Vi erbjuder: 

  • hälsokartläggning 

  • friskvårdsanläggning och gruppträning 

  • friskvårdsbidrag 

  • omklädningsrum, cykelgarage och cykelservice 

  • möjlighet till bidrag för att delta i olika motionslopp via vår idrottsförening 

Medarbetare utför markarbete.
Medarbetare utför markarbete.

Malin Flysjö är vår nya affärschef för el- och gasprodukter. David Hellström är Göteborg Energis första Chief Operating Officer (COO) och ansvarar för den dagliga driften av vår verksamhet.

Malin Flysjö och David Hellström i ett kollage.

Ledarskap för en attraktiv arbetsplats

Våra ledare är vår viktigaste kommunikationskanal till alla medarbetare. Vi har därför ledarutvecklingsprogram som ger våra ledare samma verktyg för att utöva sitt ledarskap. Vi tror på rak och öppen kommunikation med närvarande och engagerade ledare. I utvecklingssamtalen finns möjlighet till en fördjupad dialog i frågor som är väsentliga för verksamheten och medarbetaren. För att hålla dialogen levande mellan medarbetare och chef följer vi medarbetarnas välbefinnande och löpande temperaturmätning ger kontinuerlig status. Arbetsplatsträffar, tillsammans med uppföljning av mål och resultat, bidrar till ett ökat engagemang i verksamheten.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify