GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Citygate Rantorget

ÅRS- OCH HÅLLBARHETS-REDOVISNING 2023

VI ÄR
GÖTEBORG
ENERGI

Vi är kraften i energiomställningen av Västsverige.

Göteborg ska vara en stark förebild för hållbar utveckling. Vi är drygt 1 000 medarbetare som varje dag går till jobbet för att göra Göteborg till en mer hållbar stad. Utmaningarna är många och för att nå ett hållbart samhälle behöver vi jobba ihop – med våra kunder, våra ägare och andra samarbetspartners.

Tillsammans arbetar vi för att minska klimatpåverkan med effektiva lösningar – som dessutom måste vara konkurrenskraftiga. Vi har ett stort gemensamt ansvar för att våra barn och barnbarn ska få växa upp i ett hållbart Göteborg, i en stad som är ljus, varm och trygg. Vi är göteborgarnas energibolag och ska fortsätta att bidra med merhållbara, effektiva och prisvärda energilösningar till staden och dess invånare, långt in i framtiden.

Här kan du bläddra i vår års- och hållbarhetsredovisning. Klicka på ikonen nedanför så öppnar sig en större version med innehållsförteckning. Du kan också ladda ned den som en tillgänglighetsanpassad fil.

GE_ARHR_2023_komplett

Höjdpunkter ur 2023 års- och hållbarhetsredovisning

Kort om Göteborg Energi

Företagets VD

Per-Anders Gustafsson

Nettoomsättning

7 453 mkr

Antal anställda

1065 st

Ägandeförhållande

Helägt dotterföretag till Göteborg Stadshus AB (Göteborgs Stad)

Våra koncernföretag

Göteborg Energi Din El AB (100 %)
Göteborg Energi Nät AB (100 %)
Göteborg Energi Gasnät AB (100 %)
Göteborg Energi Gothnet AB (100 %)

Vårt uppdrag

Göteborgs Stad vill genom sitt ägande av Göteborg Energi AB integrera och utveckla energi- och stadsfiberverksamheten i stadsutvecklingen – och samtidigt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. 

Vårt uppdrag är att säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi samt infrastruktur för kommunikation för stadens medborgare och företag.

Vår vision

Ett hållbart Göteborg i en hållbar värld. 

Vår affärsidé

Vi är ett ledande energiföretag som tillsammans med våra kunder och partners utvecklar hållbara och konkurrenskraftiga lösningar

Våra kärnvärden

Ansvar – Hållbarhet – Utveckling

icon-closechevron-disc-rightmenu