GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Tre byggnadsarbetare diskuterar byggplaner. I bakgrunden syns en kran i silhuett mot en skymningssol.

Din energipartner

Vill du bli kontaktad av oss?

Kontakta mig

För företag som förbrukar mer än 2 GWh/år finns vi här som en aktiv energipartner. Vi erbjuder bland annat rådgivning med kundunik analys och direktkontakt med handlarbordet för snabba och trygga köpbeslut.

Portföljförvaltning

Är verksamheten en högförbrukare av el har vi anpassade lösningar som säkerställer att ni får så låga förbrukningskostnader som möjligt. Förutom våra fasta och rörliga elavtal erbjuder vi också portföljförvaltning i form av PortföljEl.

Rådgivning

Ni får en trygg partner som bollplank i era dagliga inköp av el. En personlig portföljförvaltare som utifrån er unika situation analyserar marknaden och kommer med rekommendationer.  

Inkluderar:

  • Kundunik analys. 

  • Kundansvarig portföljförvaltare.

  • Direktkontakt med handlarbordet via telefon, mail eller chat.

  • Energimarknadsrapport varje vecka med analys av marknaden.

Energimarknadsrapporten

Tillsammans gör våra portföljförvaltare och analytiker en mängd analyser på både kort och lång sikt.

Med analyserna som grund säkrar de sedan elen till våra kunder. Här får du möjlighet att ta del av fundamentala faktorer som påverkar elmarknaden och prisläget.
Rapporten ges ut veckovis och innehåller aktuella finansiella händelser och terminspriser, väder, bränslepriser, spotprisprognos och valuta.   

 

PPA-lösningar

Vi erbjuder energiköpsavtal mellan en elproducent och en elförbrukare eller eldistributör för så kallade PPA-lösningar (Power Purchasing Agreement). Vi är den trygga länken mellan producent och konsument. 

Vi ser till att stora elförbrukare med stabil och förutsägbar elkonsumtion får PPA-lösningar med överenskommen leveransvolym över en längre tid från exempelvis en vindkraftsproducent. Producenten får i sin tur en trygghet i säkrade intäkter. 

Webbportal för handel på kraftmarknaden 

Via oss får ni tillgång till en portal där du ser era finansiella säkringar, vilket så klart ger tydlighet och transparens i prissättningen. Webportalen ger er en enkel tillgång till aktuella marknadspriser, uppföljning och rapporter.

  • Helt transparenta och aktuella marknadspriser i både EUR och SEK direkt mot Nasdaq OMX Commodities.

  • Möjlighet att följa marknaden och er portföljs status i realtid.

  • Allt samlat på ett ställe (gjorda affärer, portföljstatus, historiska utfall och prognoser framåt).

  • Både kund och leverantör arbetar i samma system.

Vad är portföljförvaltning?

Det är inte helt lätt att veta vilken strategi man ska välja för elinköp. Om ditt företag förbrukar mycket el kan en förutsägbar elkostnad göra stor skillnad på sista raden.

Våra säljare

Vi kan hjälpa dig med alla frågor kring el och vilket avtal som passar dig bäst.
icon-closechevron-disc-rightmenu