GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Förbrukning över 90 000 kWh /år

Vill du bli prata med oss?

Kontakta oss

Vi är din energipartner

Förbrukar ditt företag eller er bostadsrättsförening mer än 90 000 kWh / år och mindre än 2 GWh / år finns speciellt anpassade elavtal som säkerställer att ni får så låga förbrukningskostnader som möjligt. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta det avtalet som passar bäst.

Våra avtal

Läs mer om vår olika elavtal.

Ett rörligt elavtal följer upp- och nedgångarna på den nordiska elbörsen Nord Pool. Även om er elförbrukning är jämn kan er elkostnad variera mycket när ni har rörligt pris. Historiskt har det rörliga elpriset varit högre på vintern och lägre på sommaren. Till detta tillkommer kostnad för elcertifikat, elhandelsrelaterade kostnader samt vårt påslag. Priset varierar månad för månad.

Hur det rörliga elpriset räknas ut beror på om ni har en timavräknad elmätare (vanligast för medelstora företag) eller en månadsavräknad elmätare.

Med en timavräknad elmätare: Rörligt timprisavtal följer elmarknadens prissvängningar på den nordiska elbörsen timma för timma. Med timdebitering matchas er elanvändning mot priset för varje timma och ni betalar helt enkelt timpriset för den el företaget använder varje timma. En fördel med detta är att ni kan styra elanvändningen till de timmar när elpriset generellt är som lägst om det är möjligt för er verksamhet. Avtalet innebär också att ni bör tänka över vilka risker ni är beredda att ta eftersom priset kan varierar. När månaden är slut sammanställs alla värdena till fakturan. 

Med månadsavräknad elmätare: Med rörligt elavtal schablonmätt betalar du månadens snittpris i det elområde ni tillhör. Det rörliga elpriset består av medelvärden av månadens alla timspotpriser och kan inte räknas ut innan månaden är slut. När alla värden sammanställts sätts det rörliga elpriset och hamnar på fakturan månaden efter. 

Fast elavtal ger er kontroll över ert elpris. Ni får ett fast elpris som ert företag betalar per kilowattimma. Har ni en jämn förbrukning kommer er elkostnad inte variera mycket. Ni påverkas inte av upp- och nedgångarna på den nordiska elbörsen Nord Pool eftersom vi beräknar och köper in ert företags elanvändning i elterminer på den nordiska elbörsen direkt för hela avtalstiden. 

Mixavtalet ger er 50% fast elpris och 50% rörligt elpris. Är du osäker på om fast eller rörligt elavtal för bäst för er verksamhet är detta en bra kompromiss mellan de två olika avtalsformerna.

Kontakta oss!

Vi hjälper dig med ditt elavtal. Hör av dig till någon av oss så pratar vi!

Kontakta mig

Har du inte tid att prata med någon av våra säljare just nu? Fyll i vårt kontaktformulär så hör de av sig när det passar dig.

Bli vår energipartner och få:

Trygghet - Vi är certifierade. För att du som kund ska känna dig trygg i ditt val av elhandelsföretag har Energiföretagen Sverige tagit fram certifieringen Schysst elhandel. Certifieringen innebär i korthet att du bland annat kan lita på att vi har tydliga avtal, ångerrätt. Inga orimliga villkor eller dolda avgifter. 

Vi är ett schysst elbolag

Det är enkelt att få hjälp. Välj att ringa, maila eller chatta kundservice för dina frågor. Avtalsfrågor hjälper din personliga säljare dig med.

Det är viktigt att kunna följa upp sin elförbrukning. Därför har vi enklare statistik och uppföljning via Mina sidor och möjlighet till avancerad uppföljning med vårt analysverktyg Energirapporten. 

Mina sidor

Energirapporten

Varje vecka får du som vill, ett utskick som innehåller aktuella finansiella händelser på elmarknaden, terminspriser, väder, bränslepriser, spotprisprognos och valuta. Varje månad får du som vill ta emot e-postutskick med artiklar om aktuella ämnen. Lite då och då bjuder vi in till webinars och andra kundaktiviteter. 

Aktuella elpriser

Håll dig uppdaterad om hur energimarknaden rör sig och ta del av både aktuellt och historiskt rörligt elpris.

Elpriser
icon-closechevron-disc-rightmenu