GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Tre personer står och pratar utomhus

Förbrukning över 2 GWh/år

Kontakta oss!

Vi hjälper dig med ditt elavtal. Hör av dig till oss så pratar vi!

Kontakta mig

Har du inte tid att prata med någon av våra säljare just nu? Fyll i vårt kontaktformulär så hör de av sig när det passar dig.

Vi är din energipartner

Om ditt företags elanvändning överskrider 2 GWh/år finns speciellt anpassade elavtal som säkerställer att du får så låga förbrukningskostnader som möjligt.
Den vanligaste lösningen är portföljförvaltning, som i grunden är ett rörligt avtal där vi tillsammans kommer fram till en prissäkringsstrategi och där våra förvaltare sköter elinköpen åt er. Resultatet blir ett långsiktigt jämt elpris som samtidigt drar nytta av svängningarna på marknaden. 

Bli vår energipartner och få:

Din personliga säljare hjälper dig med dina frågor om avtal och när du vill säkra volymer. 

Via oss får du tillgång till en portal där du ser era finansiella säkringar, som ger en tydlighet och transparens i prissättningen. Här ser ni enkelt aktuella marknadspriser, uppföljning och rapporter. 

Det är viktigt att kunna följa upp sin elförbrukning. Därför har vi enklare statistik och uppföljning via Mina sidor och möjlighet till avancerad uppföljning med vårt analysverktyg Energirapporten. 

Mina sidor

Energirapporten

Trygghet - Vi är certifierade. För att du som kund ska känna dig trygg i ditt val av elhandelsföretag har Energiföretagen Sverige tagit fram certifieringen Schysst elhandel. Certifieringen innebär i korthet att du bland annat kan lita på att vi har tydliga avtal, ångerrätt. Inga orimliga villkor eller dolda avgifter. 

Vi är ett schysst elbolag

Varje vecka får du som vill, ett utskick som innehåller aktuella finansiella händelser på elmarknaden, terminspriser, väder, bränslepriser, spotprisprognos och valuta. Varje månad får du som vill ta emot e-postutskick med artiklar om aktuella ämnen. Lite då och då bjuder vi in till webinars och andra kundaktiviteter. 

Elhandelsmarknaden

Håll dig uppdaterad om hur energimarknaden rör sig och ta del av både aktuellt och historiskt rörligt elpris.

Elpriser

Direkt Chark får betalt

Med flextjänster får Direkt Chark betalt för att bidra till ett mer hållbart elnät.
icon-closechevron-disc-rightmenu