GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Så blir vi #hållbaraihop - se våra webinar i efterhand

Under rubriken Så blir vi #hållbaraihop har vi låtit dina branschkollegor och experter diskutera aktuella samtalsämnen i en serie webinar. Här har vi samlat inspelningarna från dessa tillfällen så du kan se dem i efterhand. 

Grönare städer och klimatpositiv fjärrvärme med biokol
Har du koll på alla vinster det ger att producera och använda biokol? I en stadsmiljö kan det skapa stora fördelar både för klimatet och för dem som bor i staden. Webinar 7 oktober 2021.

Hur kan bioaska minska klimatpåverkan från fastighetssektorn? Att skapa bördigare jord har varit askans främsta bidrag till mänskligheten. Men kan dessa rester från skogen spela ännu en viktig roll genom klimatpositiva insatser inom fastighetssektorn?
Webinar 6 maj 2021

Vilken hållbarhetscertifiering - och varför? BREEAM, Svanen eller Miljöbyggnad är några av de många hållbarhetscertifieringar som finns att välja bland. Men vilken är mest relevant för din verksamhet och vilken ger din organisation mest värde i ert hållbarhetsarbete? Webinar 15 april 2021.

Hur påverkar EU:s nya taxonomi Göteborg? Hur hållbart är Göteborg? Det omdebatterade förslaget till taxonomi från EU-kommissionen – en klassificering av miljömässigt hållbara investeringar – kan förändra förutsättningarna för många företag i Göteborg. Men kommer det att bli mer hållbart? Webinar 4 mars 2021.

Hur laddar vi för framtiden? Vill ditt företag kunna erbjuda elbilsladdning till boende och anställda? Funderar du och dina kollegor på hur ni ska gå till väga och vad in ska tänka på? Webinar 4 februari 2021.

Hur klimatsmart är en satsning på elektrifiering - egentligen? Hur tillverkar man chips på ett hållbart sätt och är det en självklarhet att vi ska elektrifiera samhället? Webinar 21 oktober 2020.

Hur skapar vi hållbarhet genom samarbete? Hur kan vi tillsammans hjälpas åt med att göra Göteborg till en mer hållbar stad? Webinar 14 oktober 2020.

Mindre avfall och klimatpåverkan - hur gör vi nu? Hur gör Platzer för att energieffektivisera och vilken påverkan har ursprungsmärkt el egentligen på klimatet? Webinar 7 oktober 2020.

Grönare städer och klimatpositiv fjärrvärme med biokol

Har du koll på alla vinster det ger att producera och använda biokol? I en stadsmiljö kan det skapa stora fördelar både för klimatet och för dem som bor i staden. Genom att ta vara på biologiskt avfall, exempelvis trädgårdsavfall från innergårdar, kan man tillverka biokol som bryts ner långsamt, och som sedan kan användas för att lagra undan koldioxid från atmosfären. Det blir då en beständig kolsänka. Webinar 7 oktober 2021.

Program

Vår hållbarhetschef öppnar webinaret.

Lia Detterfelt jobbar med miljö och strategisk utveckling på Renova sedan snart ett kvarts sekel tillbaka. Men hon har också erfarenhet från processindustrin och från att ha jobbat med miljöfrågor i Usa, Brasilien och Zimbabwe, vilket har format hennes syn på hållbarhetsfrågor vad gäller samhälle-, arbetsmiljö-, miljö- och klimatfrågor. I botten är hon civilingenjör inom kemiteknik och hon samarbetar bland annat med akademi och forskningsinstitut för att ta reda på och utveckla vilka metoder som är de bästa för miljön och klimatet för att behandla och återvinna samhällets avfallsströmmar. 

Genom sitt arbete som processingenjör inom avloppsrening fick Mattias upp ögonen för pyrolys och biokol i sin jakt efter alternativa behandlingsmetoder år 2009. De senaste 10 åren har Mattias stöttat organisationer i att starta produktion och användning av biokol, utvecklat regelverk och certifieringssystem samt byggt branschen både i Sverige och internationellt. Mattias är en av grundarna av Branschföreningen Biokol Sverige, var projektledare för Stockholm Biochar Project och teknisk expert för bl.a. Bloomberg Philanthropies, Telge Återvinning och Stockholm Exergi.

Jessica har hela sitt liv haft ett stort engagemang i miljöfrågor. Som biolog, uppväxt och boende på en gård i inre delarna av Halland, har insikten om att det är maten som är problemet och lösningen för de utmaningar som vår planet står inför, gjort att hon specialiserat sig på morgondagens matsystem. Kolet fungerar som en proxy för övriga ekosystemtjänster som jordbruket kan och måste leverera för att regenerera vår planet. Vi kan alla bidra till förändring, genom vad du väljer att äta och hur du tar hand om platsen du verkar på. ​

Talare

Hur kan bioaska minska klimatpåverkan från fastighetssektorn?

Att skapa bördigare jord har varit askans främsta bidrag till mänskligheten. Men kan dessa rester från skogen spela ännu en viktig roll genom klimatpositiva insatser inom fastighetssektorn? Webinar 6 maj 2021.

Se vårt webinar i efterhand!

Program

Som hållbarhetschef på Vasakronan har Anna Denell det övergripande ansvaret för att bolaget drivs på ett alltigenom hållbart sätt. I hennes uppdrag ligger bland annat att skapa en systematik för hur Vasakronan ska nå målet om klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2030. Anna startade sin karriär inom fastighetsbranschen i mitten av 90-talet och började på Vasakronan 1999. 2019 utsågs hon till Sveriges Bästa Hållbarhetschef och 2020 blev hon ny ordförande för Håll Nollan. ​

Arezou Ahmadi jobbar som forskarassistent vid avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen Byggnadsmaterial, på Chalmers. Arezou är en erfaren forskare med bred bakgrund inom samhällsbyggnad, materialkemi och betongteknologi, med en doktorsexamen i byggnadsmaterial. Hennes främsta forskningsintresse är gröna bindemedel med fokus på minimering av miljöavtryck. 

Johan Larsson är utbildad kemist från KTH och har lång erfarenhet från cementindustrin. Han jobbar nu huvudsakligen inom olika miljöprojekt och ansvarar utöver det för bedömningen av nya råmaterial och bränslen för tillverkningen av cement.

 

 

Talare

Vilken hållbarhetscertifiering - och varför? 

BREEAM, Svanen eller Miljöbyggnad är några av de många hållbarhetscertifieringar som finns att välja bland. Men vilken är mest relevant för din verksamhet och vilken ger din organisation mest värde i ert hållbarhetsarbete? Webinar 15 april 2021.

Se vårt webinar i efterhand!

Program

Vår hållbarhetschef öppnar webinaret.

Matilda Moberg är hållbarhetsansvarig på Skanska Fastigheter Göteborg och verkar som katalysator och inspiratör för ett ökat fokus på hållbarhet i företagets projekt.

Tora Lindberg, Hållbarhetskoordinator på Ramboll Sverige AB, har mångårig erfarenhet av hållbarhetsfrågor i bygg och anläggningsprojekts olika skeden. Hon är även assessor i certifieringarna BREEAM, CEEQUAL och Citylab. 

 

 

Talare

Hur påverkar EU:s nya taxonomi Göteborg?

Hur hållbart är Göteborg? Det omdebatterade förslaget till taxonomi från EU-kommissionen – en klassificering av miljömässigt hållbara investeringar – kan förändra förutsättningarna för många företag i Göteborg. Men kommer det att bli mer hållbart? Se vårt webinar från 4 mars 2021 i efterhand för att ta del av våra kunniga gästers insikter och diskussioner!

Program

Vår hållbarhetschef öppnar webinaret.

Catrine Norrgård representerar Göteborgs Stad i Bryssel och har flera års erfarenhet från EU:s lagstiftningsarbete i EU-kommissionen och Europaparlamentet. 

Katarina Skalare, koncernhållbarhetschef på Heimstaden, är hållbarhetsnörd och inspiratör med mångårig erfarenhet av strategiskt och operationellt hållbarhetsarbete samt hållbarhetsrapportering från såväl konsultbranschen som fastighets-, energi- och läkemedelssektorn.

Lars Holmqvist på Göteborg Energi har arbetat med omvärldsbevakning och Public Affairs under flera år. Han har följt de energipolitiska frågorna på både nationell nivå och i EU, och ihärdigt arbetat för att skapa rätt förutsättningar för ett resurseffektivt och klimateffektivt energisystem.

I rollen som chef för Affärsutveckling arbetar Mattias Backmark för att öka tillväxten och produktionskapaciteten av förnybara drivmedel på Preem.

 

 

 

Talare

Hur laddar vi för framtiden?

Vill ditt företag kunna erbjuda elbilsladdning till boende och anställda? Funderar du och dina kollegor på hur ni ska gå till väga och vad in ska tänka på? Dessa frågor och många fler från er tog vi upp på vårt webinar 4 februari 2021.

Hur laddar vi för framtiden?

Se vårt webinar från 4 februari i efterhand!

Program

Vår hållbarhetschef öppnar webinaret.

Mathias har över 20 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och har arbetat med en rad olika typer av fastighetsprojekt. Han är bland annat ansvarig för Aspelin Ramms Fastigheters del av utbyggnaden av stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal och här har infrastruktur för kommunikation varit en viktig del i stadsdelsplaneringen. Efterfrågan på möjligheten för att ladda sin el- eller hybridbil har sakta vuxit i takt med att fler och fler väljer el-fordon.

Göteborgs Stads Parkering AB jobbar med en långsiktig plan om att verka för ökat hållbart resande. Som ett led i det arbetet utökar man tillsammans med Göteborg Energi stadens laddplatser från 500 stycken till det dubbla under vintern 2020/2021.
 
Fredrik har flera års erfarenhet av att projektleda och skapa företagslösningar inom elbilsladdning på Göteborg Energi. Fredrik har också ansvarat för bussladdning inom Electricity. Tillsammans med Parkering Göteborg framtids säkrar Göteborg Energi göteborgarnas laddbehov. 

Eric Zinn leder ett samtal runt webinarets tema med de tre talarna. 

 

Talare

Hur klimatsmart är en satsning på elektrifiering - egentligen?

Hur tillverkar man chips på ett hållbart sätt och är det en självklarhet att vi ska elektrifiera samhället? Dessa frågor och mycket mer tog vi upp på vårt webinar där du får chansen att lyssna till kollegor i branschen och experter på området. Webinar 21 oktober 2020.

Du hittar tidsangivelser för samtliga talare under Program längre ned på sidan.

Program

Vår hållbarhetschef öppnar webinaret.

Estrella siktar på att i år komma i mål med att göra den årliga produktionen av dryga 83 miljoner snackspåsar CO2-neutral. En nödvändig omställning – och inte bara för planetens skull.

Ingela Fondin är Miljö- och Energiansvarig på Estrella AB sedan maj 2018. 

Hon är utbildad Kemiingenjör från Chalmers och har mer än 19 års erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor. 

Ett av hennes intresseen är nya innovativa och cirkulära lösningar som kan hjälpa Estrella att bedriva en hållbar snacksproduktion. 

Josefin Hugosson har arbetat på Estrellas marknadsavdelning sedan 2016. Hon pluggade till ekonom på Handelshögskolan i Göteborg med inriktning marknadsföring och tycker att kommunikation och hållbarhetsfrågor är en väldigt rolig kombination!

 

 

Stena Renewable bygger vindkraft med målet att bidra till att vi år 2040 enbart använder förnybar el. För att det målet ska nås måste vindkraftens del av produktionen öka från dagens 19 TWh till minst 70 TWh enligt Energimyndigheten. 

Fredrik Hedenus är forskare på Chalmers och forskar om hur vi kan bygga ett koldioxidfritt elsystem. Fokus ligger på begränsningar och möjligheter med förnybar energi och kärnkraft.

Eric Zinn leder ett samtal runt webinarets tema med de tre talarna. 

 

Talare

Hur skapar vi hållbarhet genom samarbete?

Hur kan vi tillsammans hjälpas åt med att göra Göteborg till en mer hållbar stad? Vikten av samarbete och mycket mer tar vi upp på vårt webinar där du får chansen att lyssna till kollegor i branschen och experter på området. Webinar 14 oktober 2020.

Du hittar tidsangivelser för varje talare under Program längre ned på sidan.

Program

Vår hållbarhetschef öppnar webinaret.

Serneke är ett av Sveriges största och mest visionära entreprenadbolag med projektplaner som till exempel Göteborgs första skyskrapa, Karlatornet.

Tack vare sitt arbete med att utveckla Gårdsten från "Sveriges sämsta bostadsområde" till att bli först med att plockas bort från Polisens lista över särskilt utsatta områden, utsågs Michael Pirosanto till Årets samhällsbyggare 2019. En av åtgärderna han utförde var att låta hyresgästerna ta plats i styrelsen.   

Göteborgs Stads Parkering AB jobbar med en långsiktig plan om att verka för ökat hållbart resande. Som ett led i det arbetet utökar man tillsammans med Göteborg Energi stadens laddplatser från 500 stycken till det dubbla under vintern 2020/2021.

Eric Zinn leder ett samtal runt webinarets tema med de tre talarna. 

 

Talare

Mindre avfall och klimatpåverkan - hur gör vi nu?

Hur gör Platzer för att energieffektivisera och vilken påverkan har ursprungsmärkt el egentligen på klimatet? Dessa frågor och mycket mer tog vi upp på vårt webinar. Här får du får chansen att i efterhand lyssna till kollegor i branschen och experter på området. Webinar 7 oktober 2020.

Program

Vår hållbarhetschef öppnar webinaret.

Pelle arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor och har särskild sakkunnighet inom energi- och miljöfrågor. Han är utbildad fastighetsförvaltare och har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen även i tidigare roller som Teknisk förvaltare och Drift- och underhållschef.

Byggavfallet står för nästan en fjärdedel av det europeiska sopberget och det är mycket lite som återvinns eller återanvänds. Enligt EU:s miljömål ska återvinningsgraden upp till 70 procent år 2020. Maria Ahlm på IVL Svenska Miljöinstitutet medverkar i flera forskningsprojekt som undersöker materialåtervinning och återanvändning av bygg- och rivningsavfall för ett bättre resursutnyttjande och lägre klimatpåverkan. Maria kommer att berätta om hur fastighetsägare kan se avfall som en resurs, arbeta med cirkulära flöden i byggbranschen och därigenom bidra till en lägre klimatpåverkan.

Erik Dotzauer arbetar vid Stockholm Exergi som skatte- och styrmedelsexpert. Hans arbete omfattar allehanda frågor inom politik och regelverk som påverkar energisystemet, bland annat utsläppshandel, elcertifikat, byggregler och certifieringssystem för byggnader. Erik sitter i SVEBIOs styrelse och är ledamot av Energiutvecklingsnämnden (EUN) vid Energimyndigheten.

Eric Zinn leder ett samtal runt webinarets tema med de tre talarna. 

 

Talare

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-upchevron-disc-down