GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Webinar: Hur löser vi kapacitetsutmaningen?

Webinar 8 februari kl 9.00

Se vår film om vad kapacitetsutmaningen innebär.

Så blir vi hållbaraihop

Som landets största industristad och med Skandinaviens största hamn är Göteborg mycket viktig för svensk ekonomi. De kommande åren planeras flera stora investeringar här, som beräknas skapa tiotusentals nya arbetstillfällen. Men för att detta ska bli verklighet krävs det att vi på Göteborg Energi kan förse våra kunder med kraftigt ökade mängder el framöver. Begränsningar i ledningarna in till Göteborg gör detta svårt – det är det vi kallar kapacitetsutmaningen. För att lösa den krävs nya verktyg som möjliggör fortsatt energiomställning, elektrifiering och stadsutveckling.

Svenska Kraftnät har inlett arbetet för att stegvis förstärka stamnätet i Västra Götaland fram till 2035. Men processen sker inte i samma takt som elbehovet ökar. För att minska risken för effektbrist har Göteborg Energi utvecklat en rad åtgärder, som alla kräver att vi arbetar tillsammans. Elnätsägare, kunder och andra samhällsaktörer måste ta gemensamt ansvar och hitta nya, effektiva arbetssätt.

Det finns alltså lösningar på kapacitetsutmaningen. Men vad krävs för att vi som stad fullt ut ska kunna ta vara på de möjligheter som skapas? Det diskuterar branschexperter i vårt webinar torsdag 8 februari kl 9:00.

 

Talare

 

 

Program

 

Henrik Einarsson är etableringschef på Business Region Göteborg och har verkligen haft fullt upp med att hjälpa företag att etablera sig i vår stad. Henrik kommer att berätta om det stora intresset att flytta hit och utveckla företag här och vad det kommer att innebära för göteborgarna. Hur många miljarder kommer att investeras och hur många tusen nya arbetsplatser kommer att skapas?

Jennie Sjöstedt ansvarar för Kund och Affär på Göteborg Energi Elnät och inom det platsar kunddialog, elnätstariffer, kommunikation men också elnätskapacitet in till staden och prognoser på behovet. Hon ger oss en bild av nuläget kopplat till kapacitetsläget samt prognos framåt.

Therese Caesar är vår flexibilitetsexpert som sjösatt Effekthandel Väst, Göteborgs lokala flexibilitetsmarknad. Hon leder arbetet med att utveckla en bred palett av åtgärder som krävs för att möta energiomställningen, däribland flexibilitetshandel, nyttjande av energilager och utformning av villkorade anslutningsavtal. Hör Therese berätta om vilka åtgärder Göteborg Energi Elnät jobbar med för att möta kapacitetsutmaningen och vad det innebär för dig som kund. 

 

 

Se alla våra webinar i efterhand

Missade du vårt senaste webinar? Ingen fara! Besök vårt arkiv för att fördjupa dig i allt från elbilsladdning till effektutmaningen.
icon-closechevron-disc-rightmenu