GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Solcellspaneler

Ta del av våra solcellsparker!

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Vill du ta del av solens energi och vara med i omställningen till ett hållbart energisystem? Vi har byggt en av Sveriges största solcellspark på 5,5 MW i Säve och fler är på gång!

De närmaste åren kommer vi färdigställa fler parker där vi gärna samarbetar med företagare som värdesätter hållbarhet och vill vara en del av satsningen på solenergi.   

 

Beslut
Maj 2018
Göteborg Energi beslutar att bygga solcellsparker som delvis ska kunna ägas/hyras av Göteborgarna.
Säve 2018
Hösten 2018
Byggnation och drift av solcellsparken i Säve, erbjudande om andelsägande.
Utby 2020
Utby 2020
Solcellsparken i Utby beräknas vara klar i september 2020. Den blir sju hektar stor, vilket motsvarar lite mindre än 10 fotbollsplaner. Då har vi färdigställt solcellsparker som tillsammans producerar mer än 10 GW per år.

Ola Serneke om samarbetet med Göteborg Energi

Fakta om satsningen på solcellsparker 

  • Bolagets ledning och styrelse har fattat ett inriktningsbeslut att fram till 2020 bygga solcellparker om totalt 10 megawatt, vilket ger göteborgarna cirka 10 GWh förnybar el från solen.
  • I ett första steg byggdes en solcellspark om 5,5 MW i Säve (strax norr om, flygfältet).
  • Marken i Säve arrenderas av Sereneke.
  • En del av parken i Säve är avsatt för solabonnemang.
  • Säveparken är byggd på ett 11 hektar stort område, vilket motsvarar lite mindre än 16 fotbollsplaner. Solcellselen som produceras kommer att räcka till hushållselen (5 000 kWh) för 1100 villor under ett år.

Nu bygger vi Göteborgs nästa solcellspark

Solcellsparken i Utby blir något mindre till ytan men planeras ha ungefär samma installerade effekt som Nya Solevi, 5 700 MWh el, vilket kan ge ström åt 1 000 villor årligen.

Några vanliga frågor om solenergi

En molnfri sommardag producerar de som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. (Solceller omvandlar cirka 10-15 % av solinstrålningen till elektricitet.)

Solceller är en bra ersättare för fossila bränslen. Solcellernas främsta miljöpåverkan kommer från energin som går åt när de tillverkas. Användes fossil energi vid tillverkningen så ger det mer koldioxidutsläpp. Därefter genererar de 4-12 gånger så mycket energi under sin livstid. Det tar mellan 12-18 månader innan produktionen av solenergi motsvarar tillverkningen av solcellerna.

En solcellspanel består av ett antal sammankopplade solceller. En panel är vanligtvis 1x1,5 meter.

icon-closechevron-disc-rightmenu