GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrkyla ger effektiv svalka

Vill du blir kontaktad av oss?

Kontakta mig

Fjärrkyla är ett enkelt, säkert och miljöeffektivt sätt att få svalka. Precis som med fjärrvärme distribueras fjärrkyla i ett slutet kretslopp där inget går till spillo.

Du kan välja att äga utrustningen själv, dela på ägandeskapet eller låta oss på Göteborg Energi ta hela ansvaret. Vi erbjuder dig tillsyn, skötsel och drift efter vad som passar dina behov. Oavsett vilket avtal du sluter med oss lovar vi 99,9 % driftsäkerhet och minimalt med underhåll jämfört med andra alternativ för kyla.

Vill du veta mer, eller kanske är du redo att fylla i en förfrågan?

Håll koll på kostnaderna och sänk dem!

Med vårt analysverktyg Energirapporten är det enkelt att hålla koll på både er konsumtion och era energikostnader.

Två personer vid en skrivtavla.

Vad påverkar fjärrkylakostnaden?

Vad innebär flödeskomponent och hur påverkar effekttoppar? Varför skiljer sig energipriset under året? Och vad kan man egentligen göra för att påverka fjärrkylakostnaden?

Ur ett driftsäkerhetsperspektiv har Göteborg Energi fördelen att kunna sektionera energin från flera produktionsanläggningar.

Västfastigheter

Bli ännu mer energismart

Vi hjälper dig att få bättre koll på din energianvändning. Då kan ni bli mer energieffektiva och sänka kostnaderna för er energiförbrukning

Sahlgrenska

Pålitlig fjärrkyla för regionens sjukhus

När driftstopp inte är ett alternativ är Västfastigheter trygga med fjärrkyla från oss.

Håll koll på vad som gäller för fjärrkyla

När du bygger eller bygger om är det viktigt att du tar del av de tekniska bestämmelser som gäller för att du ska få en så säker kylaleverans som möjligt

Vanliga frågor om fjärrkyla

Fjärrkyla är en enkel, säker och ren kylmetod som bygger på samma idé som fjärrvärme och som distribueras på samma sätt, i ett slutet kretslopp där vi återanvänder energin.

Göteborg Energi omvandlar i första hand frikyla, närmare bestämt kallt vatten från Göta älv, till fjärrkyla. I andra hand använder vi fjärrvärme för att göra kyla, vilken utvinns ur spillvärme från industrier genom så kallad absorptionskylteknik. När utomhustemperaturen stiger och fjärrkylabehovet ökar används eldrivna kompressorkylmaskiner som komplement.

Nej, du behöver ta kontakt med Göteborg Energi om du vill stänga av din fjärrkyla.

Ja det kan du göra. Du ändrar köldbärarens temperatur i din fastighet via din reglerutrustning. Fjärrkylans framledningstemperatur varierar med utomhustemperaturen och är normalt mellan 6-12 °C (+/- 1 C), läs mer i våra lokala anvisningar för fjärrkyla.

Lokala anvisningar fjärrkyla

Vanliga kunder är kontor, sjukhus, industrier.

Ring oss på 031 - 62 62 62 för support och felanmälan. Har ert företag ett serviceavtal hos oss för så ingår kostnaden i avtalet, om det saknas hjälper vi er att felsöka och eventuellt reparera funnet fel mot betalning.

I vår stad

Här kan du ta del av exempel från projekt som bidrar till en tryggare, smartare och trevligare stad.

Våra säljare

Tillsammans kan vi, utifrån era behov och önskemål, kan hitta rätt lösning för er.
icon-closechevron-disc-rightmenu