GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vad är skillnaden mellan individuell och kollektiv mätning?

Funderar du om det skulle vara fördelaktigt att gå över till gemensam mätning av er elanvändning i er förening eller fastighet? Det finns en del att fundera på innan ni fattar beslutet.

Hur vet vi om det är lönsamt att byta till kollektiv mätning?

Det korta svaret är att ni får räkna på det. Vi kan hjälpa er med att sammanställa statistik över elanvändningen i de olika lägenheterna på adressen. Fyll i så fall i formuläret längst ner på sidan, men läs först på om skillnaderna mellan de olika mätningsmetoderna. De aktuella elnätsavgifterna för privat- respektive företagskunder hittar ni här:

Att tänka på

  • Om ni går över till kollektiv mätning behöver ni själva administrera mätning, avgifter, avbrottsavisering, elhandelsavtal och svara på de boendes el-frågor. Boende i lägenheterna kommer inte längre vara kunder enligt ellagen och kan inte kontakta Göteborg Energis kundservice för att få hjälp med sina elfrågor. Läs mer längre ned på sidan vad det kan innebära att vara kollektivmätt kund.

  • I de flesta fall hamnar en kollektiv anslutning med flera lägenheter i tariff-gruppen "över 63A", men exakt vilken tariffgrupp kan en elinstallatör hjälpa till att svara på. Elinstallatören hjälper er också att bygga om anslutningen om det blir aktuellt.

  • Vid en övergång till kollektivmätning krävs en föranmälan av elinstallatör. Om det gäller en BRF krävs ett uppvisat beslut från bostadsrättsföreningens stämma, för att försäkra oss om att befintliga kunder hos oss står bakom beslutet. 

Skillnaden mellan individuell och gemensam mätning

Individuell mätning

Det vanligaste idag är att alla boende själva i huset tecknar elavtal och får fakturor direkt från elföretagen. Du tecknar elnätsavtal och väljer själv elhandlare enligt tycke och smak. På så sätt blir du elkund och har enligt ellagen flera rättigheter. Bland annat själv välja och byta elhandlare. När ditt elhandelsavtal håller på att löpa ut informeras du i tid så du hinner teckna ett nytt avtal med den elhandlare du själv väljer.

Du har också rätt till ersättning vid längre elavbrott i elnätsföretagets elnät och kan få skadestånd för skador orsakade av elnätsföretaget vid elavbrott.

Vid planerade elavbrott informeras du i förväg och eftersom mätaren är testad och du vet att din elmätare läser av din elanvändning med bestämda intervall. Om du misstänker att mätaren läser av fel har du dessutom rätt att få mätaren kontrollerad.  

Gemensam mätning i flerbostadshus/Kollektivmätning

När fastighetsägaren istället har valt att ha en gemensam elmätare i huset mäts hela fastighetens totala användning gemensamt. 

Att ha en gemensam mätare innebär att fastighetsägaren själv avtalar elkostnaderna med sina boende och du är inte elkund enligt ellagen. Den rollen har istället bostadsrättsföreningen eller hyresvärden eftersom det är de som tecknar elavtalen. Därför har bostadsrättsföreningen eller hyresvärden de rättigheter som man får som elkund. 

Vid gemensam mätning fakturerar hyresvärden och därför har de också rätt att själva sätta pris, fördelningsmodell och fakturaintervall. Det är även upp till fastighetsägaren att bestämma vilken mätare som används och hur ofta den ska mäta vid fördelningsmätning.

För dig som boende innebär den här typen av mätning vissa begränsningar eftersom ansvaret försvinner från elnätsbolaget. Du som hyresgäst kan till exempel inte välja vilken elleverantör du vill ha eller vilket pris du tycker är okej. Du kan inte vända dig till elnätsbolaget vid frågor om förbrukning, kostnad med mera. Du betalar helt enkelt alla kostnader till din bostadsrättsförening eller hyresvärd.

Syntolkning: bilden föreställer bostadshus med tre olika typer och förklaring av mätning i flerbostadhus.

Är du och din BRF intresserade av att veta mer om vad det innebär med kollektivmätning? Fyll i denna intresseanmälan så kontaktar vi dig för personlig service.

Kontaktuppgifter
*Tänk på att inte ange några känsliga personuppgifter, som till exempel information om din eller någon annans hälsa. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
icon-closechevron-disc-rightmenu