GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Skissbild på Citygate

Citygate tar energieffektivisering till en ny nivå

Höghuset Citygate växer våning för våning över Göteborg, med en invigning planerad till år 2022. Huset kommer då inte bara stoltsera med att vara Nordens högsta kontorshus – elförbrukningen kommer också att motsvara halva Göteborg Energis solcellspark i Utby. Men kommer elproduktionen verkligen att räcka? 

- Göteborg Energis nya solcellspark i Utby har en installerad effekt på 5,5 MW, med en beräknad årsproduktion på 5400 MWh. Hälften av denna produktion kommeratt köpas av Skanska, som utvecklar Citygate. Men elen ska räcka till mycket – när kontorsbyggnaden står klar kommer den att torna 144 meter över marken och ha 36 våningar. Skanska ställde sig därför frågan om hur man kan minska energiförbrukningen redan från första början.

Per Hanson, projektchef vid Skanska.

Energieffektivisering i stort och smått

- Vi har jobbat med andra energieffektiva hus sedan tidigare, men det är utmanande med ett så pass stort hus som Citygate. Därför har vi tagit ett helhetsgrepp på det som går att påverka, berättar projektchef Per Hanson.

Han syftar då exempelvis på Citygates lågvarvade fläktar och självreglerande belysning, men också på byggnadens smarta energiåtervinningssystem. Här använder man nämligen effektiva värmeväxlare, frikyla från utomhusluften och OTIS-hissar som återvinner el när de bromsar.

Men det val som haft störst effekt på energiförbrukningen berättar Per var beslutet om att ansluta byggnaden till fjärrvärme- och fjärrkylanätet. Men han ser också fler fördelar med detta beslut: 

- Fjärrvärme och – kyla ser vi som robusta lösningar som håller över tid. Vi ville inte satsa på alternativ så som värmepumpar, vilka vi upplever brukar krångla.

Många bäckar små menar Per är vad som gäller för att uppnå en bra energieffektivisering. Och det är denna kombination av smarta system och energival som har gjort att Citygate kan klara sig på elen som motsvarar hälften av elproduktionen från solcellsparken i Utby.

Solel i skala – ett klokt beslut

Att köpa el från en halv solcellspark är förstås ett stort beslut, men Per tycker tveklöst att det var ett klokt val. 

- Jag är själv något av en motståndare till att sätta solpaneler direkt på stora kontorshus, vilket man ser allt oftare. Det är förstås bra att kunna bidra med lite förnybar el här och där, men för att verkligen göra skillnad behöver man använda solel i stor skala - och den kan solcellsparken i Utby leverera, menar Per. 

Att satsa på denna typ av lösning verkar dessutom ligga rätt i tiden, då bygg- och fastighetssektorn tar ett större grepp om hållbarhetsfrågor. I en annan intervju berättade Skanska Fastigheter Göteborgs hållbarhetsansvarig, Matilda Moberg, att bygg- och fastighetssektorn svarar för cirka 20 procent av Sveriges klimatpåverkan.

- Skanska vill agera kraftfullt i omställningen. Vårt mål är att alla nya egenutvecklade kontorsprojekt ska nå klimatneutralitet redan år 2037, sa Matilda då.

Så här kan Gårda se ut om några år. Citygate är tornet längst till höger.

Ett samarbetsprojekt att vara stolt över

I slutändan berättar Per att han och hans team på Skanska känner sig väldigt stolta över Citygate och det arbete som har krävts för att uppnå en så pass energieffektiv byggnad. Han passar också på att ge lite beröm till Göteborg Energi: 

- Det är verkligen kul med Göteborg Energis stora engagemang och att de verkligen bryr sig om hållbarhetsfrågorna. En bra partner att jobba ihop med helt enkelt.

Per känner också att själva kontakten på Göteborg Energi har varit smidig och bra.

- Renée, säljare och vår kundkontakt, har varit väldigt hjälpsam med att hålla koll på saker och ting på en övergripande nivå. Hos vissa bolag får man prata med en person som har koll på fjärrkyla, en som ansvarar för fjärrvärme och en tredje för något annat. Men på Göteborg Energi tar man ett helhetsgrepp, vilket bidrar till att vi ser oss som en totalkund till bolaget, berättar Per.

Fakta, Citygate

  • Byggår: 2022
  • Antal våningar: 36
  • Yta: ca 66 000 m2 (BTA)

 

Vill ditt företag ha sol och fjärrvärme?

Läs mer på våra produktsidor eller låt en av våra säljare kontakta dig.

 

icon-closechevron-disc-rightmenu