GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrkylapriser

Fjärrkylapriset består av tre delar: energi, effekt och flöde. Nedan ser du hur priset för fjärrkyla under 2020 beräknats. Samtliga priser är exklusive moms.

Vår tidigare prismodell för fjärrkyla finns kvar för de kunder som fortfarande har kvar avtalen, och priserna för 2021 är klara.

Fjärrkylapriser 2020

Energi *

Månad

jan

feb

mar

apr

maj

jun

kr/MWh

160

160

160

260

340

340

Månad

jul

aug

sep

okt

nov

dec

kr/MWh

340

340

340

260

260

160

Effekt *

Uppmätt effekt (kW)

Fast pris kr/år

Rörligt pris kr/kW, år

0-100

13 500

780

101-250

35 200

563

251-500

65 950

440

501 - 1 000

88 950

394

1 001 - 2 000

138 950

344

Flöde *

Månad

Totalt flöde

jan-dec

0,55 kr /m3

Underhåll*

Månad

Fast pris

Jan-dec

625 kr / mån

 

Ett prisexempel

Anta att din energiförbrukning, som i exemplet ovan, för september var 56 MWh och uppmätt maxeffekt under den senaste tolvmånadersperioden var 319 kW. Anta även att din anläggnings totala flöde under september var 5 030 m3.

Det innebär:
Energikostnad: 56 MWh x 340 kr = 19 040 kr

Effektkostnad: (65 950 kr + 319 kW x 440 kr/kW) = 206 310 kr jämt fördelat över året och för september blir det 206 310 kr/365 dagar x 30 dagar = 16 957 kr.

Flödeskostnad: 0,55 x 5 030 = 2 766,50 kr
Total fjärrkylkostnad för september: 19 040 + 16 957 + 2 766,50 = 38 763,50 kr

Om Göteborg Energi äger fjärrkylacentralen tillkommer en kostnad på 625 kr/mån för att vi tar hand om fjärrkylacentralen.

Prisförklaring

Energiförbrukning (40 %)

Energiförbrukningen visar hur mycket kyla ni köper och er förbrukning bestämmer hur mycket kyla vi behöver producera. Energidelen beräknas genom att er energiförbrukning varje månad multipliceras med månadens energipris.

Effekt (50 %)

Effekten visar på vilket sätt ni använder er kyla, hur jämn er förbrukning är. Ert högsta effektuttag bestämmer hur många produktionsanläggningar och hur stora rör vi behöver ha i systemet. Därför är ett jämnt och lågt uttag av kyla billigare än ett spetsigt.

Effektkostnaden består av två delar, en fast och en rörlig. Båda bestäms av den timme med högst förbrukning under de senaste 12 månaderna. Denna timme benämns i prislistan uppmätt maxeffekt och varierar i fem effektintervall.

Årskostnaden för den fasta delen (kr/år) fås direkt för aktuellt effektintervall. Kostnaden för den rörliga delen beräknas genom att uppmätt maxeffekt multipliceras med det rörliga priset (kr/kW, år). 

Flöde (10 %)

Flödet visar hur väl ni tillgodogör er den kyla ni får till er fastighet och påverkar hur mycket vatten vi behöver skicka runt. Flödesdelen beräknas genom att det totala flödet under en månad multipliceras med flödespriset. 

Underhåll (då Göteborg Energi äger fjärrkylacentralen)

Om Göteborg Energi äger fjärrkylacentralen tillkommer en löpande månadskostnad. I detta fall tar vi hand om fjärrkylacentralen samt reinvesterar i en ny då det blir aktuellt.

icon-closechevron-disc-rightmenu