GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Ej för nyförsäljning

Fjärrkylapriser

Prismodell: Beräknad effekt

Fjärrkylapriset består av två delar: energiförbrukning och effekt. Nedan ser du hur priset för fjärrkyla för 2020 beräknas. Samtliga priser är exklusive moms.

Priser till och med 31 december 2020

 

Energiförbrukning - läs mer

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

176 kr/MWh

Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

269 kr/MWh

April , oktober, november

 Sommar

342 kr/MWh

 Maj, juni, juli, augusti, september

 

Effekt - läs mer

Prisgrundande medeleffekt

Pris fast del 

Pris rörlig del (C2)

 0-50 kW

5 500 kr/år

 780 kr/kW

 51-100 kW

11 250 kr

665 kr/kW

 101-201 kW

16 750 kr

 610 kr/kW

 201-300 kW

55 750 kr

 415 kr/kW

301- 500 kW

75 250 kr

 350 kr/kW

 501-1 000 kW 

109 750 kr

 281 kr/kW

> 1 000 

127 750 kr

 263 kr/kW

 

Ett prisexempel

Anta att din energiförbrukning för april var 51 MWh, de tre högsta dygnsmedeleffekterna den senaste 12-månadersperioden var 262 kW, 255 kW respektive 255 kW. Det ger en prisgrundande medeleffekt på 257kW, (262+255+255)/3=257.

 

Det innebär:

  1. Energikostnad: 51 MWh x 269 kr = 13 719 kr

  2. Effektkostnad: (55 750 kr + 257 kW x 415 kr/kW)=  162 405 kr per år och per månad blir det 149 660 kr/365 dagar x 30 dagar = 13 348 kr

Total fjärrkylakostnad för april: 13 260 kr + 12 510 kr = 27 067 kr 

Prisförklaring

Energi 

Energiförbrukningen visar hur mycket kyla du förbrukar och hur mycket kyla vi behöver producera.  Energidelen beräknas genom att energiförbrukningen multipliceras med energipriset. Energipriset är uppdelat i tre säsonger: vinter, vår/höst och sommar. Under vintern finns tillgång till frikyla och priset är då lägre. 

Effekt

Effekten visar på vilket sätt du använder din kyla, dvs hur jämnt ditt uttag är. Maxeffekten beräknas varje månad ur snittet av de tre högsta timeffekterna, under den senaste 12-månaders perioden, infallande mellan maj och september. Höga timeffekter mellan oktober och april räknas alltså inte med. Timeffekten beräknas utifrån verkliga timflöden med en fast differenstemperatur på 10°C. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up