GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Webinar 5 oktober

Energigemenskaper - utmaningar och möjligheter

Se vår film som förklarar energigemenskaper

Anmäl dig nu

Så blir vi #hållbaraihop

I ett försök att öka delaktigheten och takten i omställningen av energisektorn har vi inom EU skapat nya möjligheter för människor och företag att gå samman för att investera i egna anläggningar för elproduktion och smartare elanvändning. 

I en allt oroligare värld lockar visionen om mer självständighet och mindre utsatthet för volatila elpriser. Men leder energigemenskaperna verkligen oss rätt? I detta webinar ska vi undersöka både vilka möjligheter energigemenskaper öppnar, men också riskerna som de medför. Hur använder vi energigemenskaper på bästa sätt?

Talare

 

 

Program

 

Fastighetsbranschen har ett stort ansvar för mänsklighetens ödesfråga – det vill säga klimatutmaningen. Branschen står nu inför ett tekniskt paradigmskifte, då teknikval blir företagsstrategiska beslut. Men vilka hinder kan uppstå och hur kan tekniska och ekonomiska risker minimeras? Branschen behöver genomgå en mental förflyttning där utgångspunkten är att se enskilda projekt som en del av en helhet. Detta förändrade synsätt tvingar fram ett förhållningsätt som blir själv grunden för att bygga smarta städer. Under denna presentation kommer Jonas Tannerstad beskriva beprövad erfarenhet kring hur hus bli smarta och smarta tillsammans, och hur byggnader blir en del av lösningen av den utmaning som nu finns med effektuttag i elnätet.

Jonas Tannerstad, chef för El & Automation, ansvarar för tekniska installationer på Örebro Bostäder, har flerårig erfarenhet av energieffektivisering och effekthantering i fastighetsbranschen. Jonas har en lång erfarenhet som omfattar både nationellt och internationellt arbete, erfarenhet som han nu vill använda för att industrialisera fastighetsbranschen. Ser ÖBO och Örebro som ett stort maskinutvecklingsprojekt och fattar beslut baserat på denna bild.

I Täby, Bålsta och på östra Gotland finns de tre första energigemenskaperna inom projektet Masterpiece. Tillsammans med projekt i nio andra europeiska länder ska Masterpiece följa och testa skilda bostadsformer och förutsättningar i olika länder för att finna en EU-gemensam lösning som främjar energigemenskaper. 

Det finns många skäl till varför man vill skapa en energigemenskap och det är olika målsättningar här i Sverige och ute i Europa. Joachim kommer här att belysa vikten av "varför vi vill" samt "varför vi behöver" energigemenskaper och vilken stark kraft det kommer att bli framöver.

Joachim Lindborg är integrationsarkitekt på Ngenic som är ett ledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem. 

Elnätet är en gemensam tillgång för alla samhällets aktörer vars uppgift är att säkerställa en trygg och effektiv tillgång till el för alla. Förändringarna som elfordon, förnybar produktion i stor och liten skala och industrins elektrifiering ställer stora krav på att elnätet utvecklas i snabb takt för att hinna med. Det gäller inte bara den tekniska infrastrukturen, utan också hur vi ska dela på kostnaderna för elnätet. Vilka förändringar kan vi vänta oss här?

Charlotta Klintberg är utvecklingsstrateg på Göteborg Energi där hon bland annat jobbar med att skapa förutsättningar för att integrera nya tekniska lösningar i energisystemet.

 

 

Se alla
våra webinar
i efterhand

#hållbaraihop
Missade du när vi diskuterade energikrisen och vad den kan innebära för Göteborg? Glömde du att anmäla dig och lära dig biokolens alla förtjänster? Lugn - se alla våra webinar i efterhand för att ta del av våra kunniga gästers insikter och diskussioner!
icon-closechevron-disc-rightmenu