GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ägandeform

När du installerar fjärrvärme kan du välja mellan tre olika ägandeformer; du äger själv fjärrvärmeutrustningen, vi på Göteborg Energi äger den eller att vi delar ägandet. 

  • Vi på Göteborg Energi äger fjärrvärmecentralen och tillhörande styr- och reglerutrustning (FV21)
  • Vi på Göteborg Energi äger fjärrvärmecentralen och du som kund äger styr- och reglerutrustningen (FV22)
  • Du som kund äger fjärrvärmecentralen och tillhörande styr- och reglerutrustning (FV30)
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus