GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ägandeform

När du installerar fjärrvärme kan du välja mellan tre olika ägandeformer; du äger själv fjärrvärmeutrustningen, vi på Göteborg Energi äger den eller att vi delar ägandet. 

  1. Vi på Göteborg Energi äger fjärrvärmecentralen och tillhörande styr- och reglerutrustning. Principlösning FV21

  2. Vi på Göteborg Energi äger fjärrvärmecentralen och du som kund äger styr- och reglerutrustningen. Principlösning FV22

  3. Du som kund äger fjärrvärmecentralen och tillhörande styr- och reglerutrustning. Principlösning FV30

Våra säljare

Tillsammans hittar vi, utifrån era behov och önskemål, rätt lösning för er.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus