GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Effekthandel Väst

Effekthandel Väst – en lokal marknad för effektflexibilitet

Energimarknaden ställer om och förutsättningarna för kraftsystemet förändras. 

Göteborg växer kraftigt samtidigt som varje enskilt företag ställer om för att klara utmanande klimatmål. En ökad elektrifiering i kombination med mer förnybar elproduktion ställer högre krav på tillgänglig eleffekt. En av lösningarna stavas flexibilitet – där ditt företag är en viktig pusselbit och kan bidra till en hållbar energiomställning lokalt. 

I början av 2022 etablerades vår lokala flexibilitetsmarknad - Effekthandel Väst. En lokal flexibilitetsmarknad ger oss möjlighet att tillsammans med våra kunder frigöra kapacitet vid behov i det lokala elnätet. På marknadsplatsen kommer vi som elnätsbolag köpa effektflexibilitet av elnätskunder för att tillsammans skapa ett mer flexibelt elnät och undvika effekttoppar.

Konkret innebär effekthandeln att kunder tillfälligt drar ner sin elanvändning alternativt höjer sin produktion av el för att minska belastningen på elnätet. Du som elnätskund kan erbjuda flexibilitet, vilket öppnar upp nya intäkter för ditt företag.

Tillsammans skapar vi ett smartare och flexibelt elnät och ditt företag blir en viktig del i energiomställningen som möjliggör fortsatt utveckling av Göteborg. Lokala marknader för flexibilitet bidrar också till att öka leveranssäkerheten i dag och i morgon.

Vill du veta mer om Effekthandel Väst? Tveka inte att kontakta oss så pratar vi mer!

Med flexibilitet skapar vi balans

En snabblektion i flexibiltet

Akademiska Hus först ut på Effekthandel Väst

- Effektfrågan blir allt viktigare ur såväl ett ekonomiskt som klimatmässigt perspektiv. Vi ser Effekthandel Väst som en start och är angelägna om att vara med och utveckla området runt effektstyrning och flexibilitetstjänster, säger Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

Handel på marknaden

Effekthandel Väst är en lokal flexibilitetsmarknad på NODES marknadsplats.  

Marknaden var öppen i en första pilotsäsong januari till mars 2022. Två flexleverantörer deltog med effektflexibilitet på Effekthandel Väst. De flexibilitetsresurser som användes var batteri, ångpanna och elbilsladdare. 

Målet för säsongen var att prova och lära sig hur det fungerar i praktiken och involvera kunder. På sikt är målet att handel med flexibilitet ska frigöra kapacitet i det lokala elnätet men också att flexibilitetsmarknaden ska kunna användas som ett nätplaneringsverktyg. 

Under säsongen gjordes avrop vid fyra tillfällen och totalt avropades 0,83 MW. Snittpriset SEK/MW per timma var 2602 kr. Avrop skedde via fria bud (”ShortFlex”) på marknadsplatsen och gjordes 6 dagar innan fram till dagen innan.

Flextjänster på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad 

Kunder som vill tillgängliggöra flexibilitet har även möjlighet att sälja vidare sin flexibilitet till en av Svenska kraftnäts marknader för balansering. Vi erbjuder våra elhandelskunder möjlighet att sälja flexibilitet mot Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad.

Vanliga frågor om Effekthandel Väst

En handelsplats där elnätsbolag och elnätskunder jobbar tillsammans för att skapa en balans i det gemensamma elnätet. Göteborg Energi Elnät köper effektflexibilitet av anslutna elnätskunder. 

Den kund som har flexibilitet och vill sälja det till elnätsbolaget blir en flexleverantör. Som elnätskund kan du bli flexleverantör och sälja plats i elnätet när du inte har behov av den. Du tjänar alltså pengar på din kapacitet samtidigt som du hjälper till att säkerställa elnätsdriften inom ditt elnätsområde.

Företag eller elproducenter kan bli flexleverantörer. Det innebär att du erbjuder Göteborg Energi Elnät att köpa din effektkapacitet för att skapa bättre balans i elnätet när det behövs. För elanvändaren handlar det om att avstå eller minska elförbrukningen och för elproducenten att starta elproduktion. 

Som privatkund kan du delta på marknaden via en aggregator. En aggregator är en marknadsaktör som kombinerar ett flertal kunders elanvändning eller elproduktion för försäljning, köp eller auktionering på organiserade energimarknader. 

Flexibilitet – en del av energiomställningen

Energimarknaden är under omställning och förutsättningarna för elsystemet förändras. En ökad elektrifiering i kombination med mer förnybar elproduktion ställer högre krav på att säkerställa balans mellan elproduktion och elkonsumtion.

Kontakta mig

Ansvarig flexibilitetsmarknad elnät
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus