GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Effekthandel Väst

Effekthandel Väst – en lokal marknad för effektflexibilitet

Energimarknaden är under omställning och förutsättningarna för kraftsystemet förändras. 

En av lösningarna för att klara utmaningarna och bidra till en hållbar energiomställning är lokala marknader för flexibilitet. De används för att undvika ”flaskhalsar” i eldistributionen på ett kostnadseffektivt sätt, och innebär att några av våra elnätskunder tillfälligt kan dra ner sin elanvändning alternativ höja eller sänka sin produktion av el. Den flexibiliteten kan styras till en annan del i elnätet där det behövs. 

Vi arbetar med att starta igång en lokal marknad för effektflexibilitet inom vårt elnätsområde, där vi som elnätsbolag kan köpa flexibilitetstjänster. Den har fått namnet Effekthandel Väst. En lokal marknad ger oss en möjlighet att tillsammans med våra kunder frigöra kapacitet vid behov i det lokala elnätet. Du som elnätskund kan erbjuda flexibilitet mot ersättning när vi efterfrågar effekt. Tillsammans skapar vi ett smartare och flexibelt elnät och blir en viktig del i energiomställningen. Lokala marknader för flexibilitet bidrar till att öka leveranssäkerheten i dag och i morgon.

Handel på marknaden

Vi samarbetar med NODES, en oberoende marknadsoperatör, och använder deras marknadsplats för att handla med flexibilitet på Effekthandel Väst-marknaden. 

Målet är att marknaden ska vara öppen i en pilotperiod från januari till mars 2022. Behovet av flexibilitet bedöms vara som störst på morgon och kväll på vardagar, under årets kalla perioder. 

Vill du veta mer om Effekthandel Väst eller hur du kan delta på marknaden? Tveka inte att kontakta oss så pratar vi mer!

Flextjänster på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad 

Kunder som vill tillgängliggöra flexibilitet har även möjlighet att sälja vidare sin flexibilitet till en av Svenska kraftnäts marknader för balansering. Vi erbjuder våra elhandelskunder möjlighet att sälja flexibilitet mot Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad.

Vanliga frågor om Effekthandel Väst

En handelsplats där elnätsbolag och elnätskunder jobbar tillsammans för att skapa en balans i det gemensamma elnätet. Göteborg Energi Elnät köper effektflexibilitet av anslutna elnätskunder. 

Den kund som har flexibilitet och vill sälja det till elnätsbolaget blir en flexleverantör. Som elnätskund kan du bli flexleverantör och sälja plats i elnätet när du inte har behov av den. Du tjänar alltså pengar på din kapacitet samtidigt som du hjälper till att säkerställa elnätsdriften inom ditt elnätsområde.

Företag eller elproducenter kan bli flexleverantörer. Det innebär att du erbjuder Göteborg Energi Elnät att köpa din effektkapacitet för att skapa bättre balans i elnätet när det behövs. För elanvändaren handlar det om att avstå eller minska elförbrukningen och för elproducenten att starta elproduktion. 

Som privatkund kan du delta på marknaden via en aggregator. En aggregator är en marknadsaktör som kombinerar ett flertal kunders elanvändning eller elproduktion för försäljning, köp eller auktionering på organiserade energimarknader. 

Flexibilitet – en del av energiomställningen

Energimarknaden är under omställning och förutsättningarna för elsystemet förändras. En ökad elektrifiering i kombination med mer förnybar elproduktion ställer högre krav på att säkerställa balans mellan elproduktion och elkonsumtion.

Kontakta mig

Ansvarig flexibilitetsmarknad elnät
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus