GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Hur ser lönsamheten ut?

Kostnaden för solceller varierar naturligtvis beroende på bland annat hur många paneler du vill installera. Men på den här sidan kan du få en indikation på ungefär vilken kostnad du kan förvänta dig.  

Fundera först över hur många solcellspaneler du behöver utifrån hur mycket soleffekt du önskar. 

För de flesta företag eller föreningar är det idag mest lönsamt att själv använda elen som anläggningen ger och på så sätt minska kostnaderna för inköpt el. Anledningen till det är att det enligt dagens skatteregler inte går att kvitta den el som vid en viss tidpunkt levereras ut på nätet och som köps in på en annan tidpunkt (s.k. nettodebitering) utan att betala energiskatt och moms. 

Du kan själv mäta ditt tak för att räkna ut hur många paneler som får plats. Använd först en satellitbild på t ex eniro.se där det också finns mätverktyg. En noggrannare mätning gör du med husritningen.

Några nyckeltal

  • En panel har i regel ett mått kring 1,65 kvm och en effekt på cirka 360W.

  • Varje kW (1000 W) ger 950 kWh per år. Vid perfekta förhållanden i kustbandet +10%, i inlandet med väderstreck i sämre riktning -10%. 

  • Alltså, 1 kW ger 950 kWh/år med en panelyta på ca 4,5 kvm.

  • Budgetkostnad för installerad effekt ligger normalt i spannet 12 000-17 000 kr (exkl. moms) per installerad kW beroende på storlek på anläggning. Ju större anläggning desto billigare kostnad per installerad kW.

Fler faktorer som påverkar lönsamheten

  • Hur mycket energi behöver ni och när? Be ditt elnätsbolag ge dig underlag för en inblick i hur ert energibehov ser ut. 

  • Hur stor är mätarsäkringen för el-abonnemanget?

  • Behöver taket läggas om inom en snar framtid?

  • Vad har nätbolaget för mätarregler/kostnader för dubbelmätning av både konsumtion och produktion?

  • Säkerställ att solcellspanelerna levereras från tillverkare som troligtvis kommer finnas kvar i många år framöver.  Detta för att säkerställa garantiåtagande på paneler.  Garantin är vanligtvis 25 års effektgaranti på 80%.

  • Som elproducent har du även olika ersättningar och avgifter från ditt elnätsbolag. Har du Göteborg Energi Nät AB som elnätsleverantör kan du läsa mer om aktuella ersättningar och avgifter här.

icon-closechevron-disc-rightmenu