GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrvärmepriser

Fjärrvärmepriset består av tre delar: energiförbrukning, effekt och effektivitet. Samtliga priser är exklusive moms. Nu hittar du även 2020 års fjärrvärmepriser via knappen här bredvid.

Se fjärrvärmepris

Ta enkelt reda på er fjärrvärmekostnad, både månadsvis och på årsbasis.

Priser för Göteborg Energi

Energiförbrukning (ca 70%) - läs mer

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

 521 kr/MWh

 Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

 359 kr/MWh

 April , oktober, november

 Sommar

 100 kr/MWh

 Maj, juni, juli, augusti, september

Fastighetsägaren äger fjärrvärmecentral inkl. reglerutrustning

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

 508 kr/MWh

 Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

 346 kr/MWh

 April , oktober, november

 Sommar

87 kr/MWh

 Maj, juni, juli, augusti, september

 

Effekt (ca 30%) - läs mer

Prisgrundande medeleffekt (P3dygn)

Pris fast del (C1) 

Pris rörlig del (C2)

 0-50 kW

0 kr

 879kr/kW

 51-100 kW

8 550 kr

708 kr/kW

 101-250 kW

11 850 kr

 675 kr/kW

 251-500 kW

20 600 kr

 640kr/kW

501-1 000 kW

83 600 kr

 514 kr/kW

 1 001-2 500 kW 

115 600 kr

 482 kr/kW

> 2 500 

203 100 kr

 447 kr/kW

Effektivitet (ca +-5%) - läs mer

+- 5 kr/MWh för varje grad som skiljer upp eller ner på din returtemperatur i förhållande till medelreturtemperaturen i systemet. 

 

Ett prisexempel

Anta att din energiförbrukning för april var 25MWh, de tre högsta dygnsmedeleffekterna den senaste 12-månadersperioden var 82kW, 81kW respektive 77kW. Det ger en prisgrundande medeleffekt på 80kW, (82+81+77)/3=80. Anta även att din anläggnings returtemperatur var 32ºC och medelreturtemperaturen var 42ºC.

 

Det innebär:

  1. Energikostnad: 25 MWh x 359 kr = 8 975 kr

  2. Effektkostnad: (8 550 kr + 80 kW x 708 kr/kW)=  65 190 kr per år och per månad blir det 65 190 kr/365 dagar x 30 dagar = 5 358 kr

  3. Effektivitetskostnad: (32°C– 42°C = -10°C) x 5 kr x 25 MWh = -1 250 kr

Total fjärrvärmekostnad för april: 8 975 + 5 358 - 1 250 = 13 083 kr

Priser för Ale Fjärrvärme

Energiförbrukning (ca 70%) - läs mer

Säsong

Energipris

Månader

Vinter

535 kr/MWh

Januari, februari, mars, december

Vår/höst

367 kr/MWh

April, oktober, november

Sommar

102 kr/MWh

Maj, juni, juli, augusti, september

Fastighetsägaren äger fjärrvärmecentral inkl regelrutrustning

Säsong

Energipris

Månader

Vinter

522 kr/MWh

Januari, februari, mars, december

Vår/höst

354 kr/MWh

April, oktober, november

Sommar

89 kr/MWh

Maj, juni, juli, augusti, september

Effekt (ca 30%) - läs mer

Prisgrundande medeleffekt (P3 dygn)

Pris fast del (C1)

Pris rörlig del (C2)

0-50 kW

0 kr

901 kr/kW

51-100 kW

8 750 kr

726 kr/kW

101-250 kW

12 250 kr

691 kr/kW

251-500 kW

20 750 kr

657 kr/kW

501-1 000 kW

85 750 kr

527 kr/kW

1 001-2 500 kW

119 750 kr

493 kr/kW

> 2 500 kW

202 250 kr

460 kr/kW

Effektivitet (ca +-5%) - läs mer

+- 5 kr/MWh för varje grad som skiljer upp eller ner på din returtemperatur i förhållande till medelreturtemperaturen i systemet.

Ett prisexempel

Anta att din energiförbrukning för april var 25MWh, de tre högsta dygnsmedeleffekterna den senaste 12-månadersperioden var 82kW, 81kW respektive 77kW. Det ger en prisgrundande medeleffekt på 80kW, (82+81+77)/3=80. Anta även att din anläggnings returtemperatur var 32ºC och medelreturtemperaturen var 42ºC.

 

Det innebär:

  1. Energikostnad: 25 MWh x 367 kr = 9 175 kr

  2. Effektkostnad: (8 750 kr + 80 kW x 726 kr/kW)=  66 830 kr per år och per månad blir det 66 830 kr/365 dagar x 30 dagar = 5 493 kr

  3. Effektivitetskostnad: (32°C– 42°C = -10°C) x 5 kr x 25 MWh = -1 250 kr

Total fjärrvärmekostnad för april: 9 175 + 5 493 - 1 250 = 13 418 kr

Prisförklaring

Energiförbrukning

Energiförbrukningen visar hur mycket värme du köper och din förbrukning bestämmer hur mycket värme vi behöver producera. 

Energidelen beräknas genom att din energiförbrukning multipliceras med energipriset. Energipriset är uppdelat på tre säsonger, se tabellen nedan. Under sommaren är tillgången på spillvärme hög och priset är då lägre, under vintern är det brist på spillvärme och priset är då högre.

Effekt

Effekten visar på vilket sätt du använder din värme, det vill säga hur jämnt ditt effektuttag är. Ditt effektuttag bestämmer vilken produktionsberedskap vi behöver hålla. Därför kostar ett jämnt uttag mindre medan ett ojämnt uttag kostar mer. 

Effektdelen baseras på medelvärdet av det uppmätta effektuttaget och beräknas genom att anläggningens medeleffekt (P3dygn) multipliceras med det rörliga effektpriset (C2). Till det adderas det fasta effektpriset (C1). Det vill säga C1 + P3dygn x C2= effektpriset.

Den prisgrundande medeleffekten utgörs av genomsnittet av de tre högsta dygnsmedelvärdena från den senaste rullande 12-månaders-perioden.

Effektivitet

Effektiviteten visar hur väl du tillgodogör dig den värme du får till ditt hus och påverkar hur mycket vatten vi behöver skicka runt, men också vilka värmekällor vi har möjlighet att använda. Ett mått på effektivitet är att mäta vilken returtemperatur som fjärrvärmeanläggningen lämnar ifrån sig. Ju lägre returtemperatur desto högre effektivitet. 

Din anläggnings returtemperatur jämförs varje månad med systemets medelreturtemperatur, och ger en rabatt eller avgift på fem kronor per förbrukad megawattimma och grad. Om du får en rabatt betyder det att din returtemperatur ligger under fjärrvärmesystemets medelreturtemperatur. Hur stor rabatten blir beror på hur mycket lägre din returtemperatur är än genomsnittet och hur mycket energi du har använt den aktuella månaden.

Jämför fjärrvärmekostnaden för olika fastigheter

Priser gäller föregående år.

Fastighet

kr/MWh

Årskostnad

Nils Holgersson

773,79 kr

119 473,10 kr

Större flerfamiljshus

721,22 kr

576 976,50 kr

 

Nils Holgersson hus*: Energibehov 193 MWh och max effektbehov 57 kW

Större flerfamiljshus: Energibehov 1 000 MWh och max effektbehov 295 kW

* ett referenshus som "förflyttas” genom Sveriges alla  290 kommuner för att jämföra kostnader för bland annat el och uppvärmning. Klicka här för detaljerad information. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up