GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
fjärrkyla

Tekniska bestämmelser

Här hittar du Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrkyla. Dessa bestämmelser behöver du ta hänsyn till vid projektering, upphandling och installation av fjärrkyla. 

 
Teknisk standard för fjärrkylaledningar och mätningar

Här hittar du standardritningarna som gäller i samband med projektering och byggnation av fjärrkylaledningar.

icon-closechevron-disc-rightmenu