GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrvärmepriser

Fjärrvärmepriset består av tre delar: energiförbrukning, effekt och effektivitet. Nedan ser du fjärrvärmepriserna för 2020. Samtliga priser är exklusive moms. Via knappen till höger hittar du 2021 års priser.

Se fjärrvärmepris

Ta enkelt reda på er fjärrvärmekostnad, både månadsvis och på årsbasis.

Priser för Göteborg Energi

 

Energiförbrukning (ca 67 %) - läs mer

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

 521 kr/MWh

 Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

 359 kr/MWh

 April , oktober, november

 Sommar

 100 kr/MWh

 Maj, juni, juli, augusti, september

Fastighetsägaren äger fjärrvärmecentral inkl. reglerutrustning

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

 508 kr/MWh

 Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

 346 kr/MWh

 April , oktober, november

 Sommar

 87 kr/MWh

 Maj, juni, juli, augusti, september

 

Effekt (ca 33 %) - läs mer

Prisgrundande medeleffekt (P3dygn)

Pris fast del (C1) 

Pris rörlig del (C2)

 0-100 kW

5 040 kr/år

825 kr/kW

 101-250 kW

15 140 kr/år

 725 kr/kW

 251-500 kW

31 455 kr/år

 660 kr/kW

501-1 000 kW

56 505 kr/år

 610 kr/kW

 1 001-2 500 kW 

106 555 kr/år

 560 kr/kW

> 2 500 

231 605 kr/år

 510 kr/kW

 

Effektivitet (ca +-5 %) - läs mer

+- 6 kr/MWh för varje grad som skiljer upp eller ner på din returtemperatur i förhållande till medelreturtemperaturen i systemet. Returtemperaturkomponenten tas bort under sommaren (maj - september), men kostar 6 kr/MWh,°C under resterande del av året (oktober - april).

 

Ett prisexempel

Anta att din energiförbrukning för april var 25MWh, de tre högsta dygnsmedeleffekterna den senaste 12-månadersperioden var 82kW, 81kW respektive 77kW. Det ger en prisgrundande medeleffekt på 80kW, (82+81+77)/3=80. Anta även att din anläggnings returtemperatur var 32ºC och medelreturtemperaturen var 42ºC.

 

Det innebär:

  1. Energikostnad: 25 MWh x 359 kr = 8975 kr

  2. Effektkostnad: (5 040 kr + 80 kW x 825 kr/kW)=  71 040 kr per år och per månad blir det 71 040 kr/365 dagar x 30 dagar = 5 839 kr

  3. Effektivitetskostnad: (32°C– 42°C = -10°C) x 6 kr x 25 MWh = -1 500 kr

Total fjärrvärmekostnad för april: 8 975 + 5 839 - 1 500 = 13 314 kr

Priser för Ale Fjärrvärme

 

Energiförbrukning (ca 67 %) - läs mer

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

 535 kr/MWh

 Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

 367 kr/MWh

 April , oktober, november

 Sommar

 102 kr/MWh

 Maj, juni, juli, augusti, september

Fastighetsägaren äger fjärrvärmecentral inklusive reglerutrustning

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

522 kr/MWh

Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

354 kr/MWh

April , oktober, november

 Sommar

89 kr/MWh

Maj, juni, juli, augusti, september

 

Effekt (ca 33 %) - läs mer

Prisgrundande medeleffekt (P3dygn)

Pris fast del (C1) 

Pris rörlig del (C2)

 0-100 kW

5 040 kr

829 kr/kW

 101-250 kW

15 140 kr

 729 kr/kW

 251-500 kW

31 455 kr

 664 kr/kW

 501-1 000 kW

56 505 kr

 614 kr/kW

 1 001-2 500 kW 

106 555 kr

 564 kr/kW

> 2 500 kW

231 605 kr

 514 kr/kW

 

Effektivitet (ca +-5 %) - läs mer

+- 6 kr/MWh för varje grad som skiljer upp eller ner på din returtemperatur i förhållande till medelreturtemperaturen i systemet. Returtemperaturkomponenten tas bort under sommaren (maj - september), men kostar 6 kr/MWh,°C under resterande del av året (oktober - april).

 

Ett prisexempel

 

Anta att din energiförbrukning för april var 25MWh, de tre högsta dygnsmedeleffekterna den senaste 12-månadersperioden var 82kW, 81kW respektive 77kW. Det ger en prisgrundande medeleffekt på 80kW, (82+81+77)/3=80. Anta även att din anläggnings returtemperatur var 32ºC och medelreturtemperaturen var 42ºC.

 

Det innebär:

 

  1. Energikostnad: 25 MWh x 367 kr = 9 175 kr

  2. Effektkostnad: (5 040 kr + 80 kW x 829 kr/kW)= 71 360 kr Jämfört per år och per månad blir det 71 360 kr/365 dagar x 30 dagar = 5 865 kr

  3. Effektivitetskostnad: (32°C – 42°C = -10°C) x 6 kr x 25 MWh = -1 500 kr

Total fjärrvärmekostnad för april: 9 175 + 5 865 - 1 500 = 13 540 kr

Prisförklaring

Energiförbrukning

Energiförbrukningen visar hur mycket värme du köper och din förbrukning bestämmer hur mycket värme vi behöver producera. 

Energidelen beräknas genom att din energiförbrukning multipliceras med energipriset. Energipriset är uppdelat på tre säsonger, se tabellen nedan. Under sommaren är tillgången på spillvärme hög och priset är då lägre, under vintern är det brist på spillvärme och priset är då högre.

Effekt

Effekten visar på vilket sätt du använder din värme, det vill säga hur jämnt ditt effektuttag är. Ditt effektuttag bestämmer vilken produktionsberedskap vi behöver hålla. Därför kostar ett jämnt uttag mindre medan ett ojämnt uttag kostar mer. 

Effektdelen baseras på medelvärdet av det uppmätta effektuttaget och beräknas genom att anläggningens medeleffekt (P3dygn) multipliceras med det rörliga effektpriset (C2). Till det adderas det fasta effektpriset (C1). 

Den prisgrundande medeleffekten utgörs av genomsnittet av de tre högsta dygnsmedelvärdena från den senaste rullande 12-månaders-perioden.

Effektivitet

Effektiviteten visar hur väl du tillgodogör dig den värme du får till ditt hus och påverkar hur mycket vatten vi behöver skicka runt, men också vilka värmekällor vi har möjlighet att använda. Ett mått på effektivitet är att mäta vilken returtemperatur som fjärrvärmeanläggningen lämnar ifrån sig. Ju lägre returtemperatur desto högre effektivitet. 

Din anläggnings returtemperatur jämförs varje månad med systemets medelreturtemperatur, och ger en rabatt eller avgift på fem kronor per förbrukad megawattimma och grad. Om du får en rabatt betyder det att din returtemperatur ligger under fjärrvärmesystemets medelreturtemperatur. Hur stor rabatten blir beror på hur mycket lägre din returtemperatur är än genomsnittet och hur mycket energi du har använt den aktuella månaden.

Jämför fjärrvärmekostnaden för olika fastigheter

Priserna gäller föregående år.

Fastighet

kr/MWh

Årskostnad

Nils Holgersson

777,51 kr

120 047 kr

Större flerfamiljshus

724,99 kr

579 991 kr

 

Nils Holgersson hus: Energibehov 193 MWh och max effektbehov 57 kW

Större flerfamiljshus: Energibehov 1 000 MWh och max effektbehov 295 kW

* ett referenshus som "förflyttas” genom Sveriges alla  290 kommuner för att jämföra kostnader för bland annat el och uppvärmning. Klicka här  för detaljerad information.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up