GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Så hittade Örebrobostäder sina eltjuvar

Örebrobostäder minskade sin elförbrukning med 43 procent

För 17 år sedan tog ingenjören Jonas Tannerstad med sig sina kunskaper från industrivärlden in till fastighetsbranschen. Som chef över El och automation på det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder har han gått i bräschen för ett omfattande energieffektiviseringsarbete.

– Vi började med att identifiera 10 energisystem som stod för 90% av vår energianvändning. Bland de största energislukarna var belysning, ventilation, tvättmaskiner, markvärme och hissar. Så här tycker jag att alla borde börja. Skaffa er först en överblick över er energianvändning. 

All energi började därefter mätas noggrant för att kunna sätta in åtgärder och Jonas förenklade flera funktioner. Istället för att ha separata styr- och mätsystem för värme och el sköter nu ett styrsystem båda två. Flera av fastigheterna har fått solcellspaneler på taken och även utrustats med stora batterier som sänker kostnaden för fastighetselen och lagrar energi som kan täcka upp när det blir strömavbrott. Fastighetsanslutna elbilar har också införts som kan ladda in energi på nätet och för att kapa energitoppar stängs emellanåt funktioner av som inte alltid behöver vara igång, till exempel garageventilation, sänkning av ljusnivå i garage, elbilsladdning, motorvärmaruttag, eluppvärmda markytor och trappor och belysning i trapphus och hissar.

Resultatet – mellan år 2007 och 2015 lyckades fastighetsbolaget sänka sin elanvändning med hela 43%. Målet är nu att nå ner till 50% år 2020.

Man kan säga att vi har gjort en omvänd teknikresa. I stället för att addera funktioner till våra system så har vi gjort det motsatta, så att de blivit mer driftssäkra och kräver mindre underhåll. Exempelvis har vi förenklat vår tekniska plattform för styrning av värmeundercentraler och systemet för individuell mätning av vatten till lägenheter och fastigheter. För att minimera energianvändningen har Örebrobostäder också gjort medvetna val av tvätt och torkutrustning och där de inte har kunnat hitta bra lösningar har de medverkat till stimulera marknaden genom deltagande i teknikupphandlingar tillsammans med Energimyndighetens beställargrupp. Det gäller till exempel torklösningar där det funnits ett behov av utvecklingsarbete. De har också ändrat affärsmodellen och infört en taxa som inkluderar användning av energi och därmed stimulerat till en beteendeförändring. 

Att folk fyller sin tvätt-och torkutrustning har bidragit till en sänkning på cirka 25-30%

Jonas Tannerstad, Örebrobostäder

 

Utgångsläget när vi inledde vårt energieffektiviseringsarbete var att det inte fick kosta mer varken i underhåll eller investeringar. Vi behövde med andra ord bli mer träffsäkra med den budget vi hade.

Fastighetsbolaget arbetar också med att sprida medvetenhet kring energi och klimat bland sina hyresgäster. I deras områden står specialutformade bänkar utplacerade som är uppkopplade till fastigheterna intill. Genom att lysa upp i olika färger visar bänkarna i realtid hur mycket energi som förbrukas. När bänkarna lyser starkt grönt är energianvändningen i fastigheten låg, när den lyser ilsket rött går energin på högvarv.

– Våra bänkar är mötesplatser men också konversationsstartare. Vi tror att bänkarna har större effekt än en vanlig display skulle ha haft och att de kan skapa engagemang som leder till minskad energikonsumtion och diskussioner bland våra boende. Förhoppningen är att hyresgästerna ska återkoppla sina tankar och idéer till oss så att vi blir vassare i vårt arbete.

 – Man behöver inte börja från scratch. Våra lösningar finns redan och vi vill gärna att fler ska använda dem och vidareutveckla dem, säger Jonas.

Fyra energitjuvar vid uppvärmning

När det gäller elförbrukning kopplat till uppvärmning finns det flera system i en byggnad som oftast använder för mycket.

  • Motorvärmare, använd bara modern teknik som baseras på tids-och temperaturstyrning
  • Eluppvärmda markytor eller trappor
  • Stuprör med eluppvärmning
  • Värmebatterier i ventilationsanläggningar
icon-closechevron-disc-rightmenu