GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Elektiker installerar elledningar.

Elnätsavgiften

Från och med den 1 januari 2023 justerar vi elnätsavgiften. Hur stor höjningen blir beror på er verksamhets säkringsnivå och storlek, där kostnadsökningen blir större för högspänningskunder. De nya priserna beror på flera saker, men främst på de höga elpriserna på elmarknaden just nu som också påverkar oss elnätsbolag. 

Elnätspriser 2023

Från den 1 januari 2023 gäller följande elnätsavgifter för alla företagskunder i Göteborg. Avgifterna nedan redovisas exkl. moms. Energiskatt tillkommer. För 2022 är energiskatten 36 öre/kWh exkl. moms. För 2023 är energiskatten 39,2 öre/kWh exkl. moms.

Effektabonnemang från och med 1 januari 2023

2023

Abonnemang

Elöverföring

Effekt

Reaktiv effekt

Max 63A

118 kr/mån

20,4 öre/kWh

29 kr x snittet av månadens 3 högsta timmedeleffekter i kW, mån*

-

Över 63A

605 kr/mån

11,3 öre/kWh

49,3 kr/kW, mån

-

HSP 10 kV

925 kr/mån

7,2 öre/kWh

37,9 kr/kW, mån

16,6 kr/kVAr, mån

HSP 130 kV

40 425 kr/mån

6,0 öre/kWh

15,8 kr/kW, mån

4,5 kr/kVAr, mån

* Medelvärdet av månadens tre högsta timmedeleffekttoppar som inträffar vid olika dygn.

Effektabonnemang till och med 31 december 2022

2022

Abonnemang

Elöverföring

Effekt

Reaktiv effekt

Max 63A

94 kr/mån

16,6 öre/kWh

29 kr x snittet av månadens 3 högsta timmedeleffekter i kW, mån*

-

Över 63A

555 kr/mån

7,5 öre/kWh

49,3 kr/kW, mån

-

HSP 10 kV

925 kr/mån

3,5 öre/kWh

41,9 kr/kW, mån

16,6 kr/kVAr, mån

HSP 130 kV

40 425 kr/mån

2,3 öre/kWh

23,8 kr/kW, mån

4,5 kr/kVAr, mån

* Medelvärdet av månadens tre högsta timmedeleffekttoppar som inträffar vid olika dygn.

Elnätsavgift tillfällig anslutning

Energiskatt tillkommer. För 2023 är energiskatten 39,2 öre/kWh exkl. moms.

2023

Elnätsavtal upp till 1 år

Fast avgift

Elnätsavtal efter 1 år

Fast avgift

Elöverföring

Rörlig avgift

25A

180 kr/ 2 veckor

540 kr/ 2 veckor

20,4 öre/kWh

35A

230 kr/ 2 veckor

690 kr/ 2 veckor

20,4 öre/kWh

50A

310 kr/ 2 veckor

930 kr/ 2 veckor

20,4 öre/kWh

63A

375 kr/ 2 veckor

1125 kr/ 2 veckor

20,4 öre/kWh

80A

760 kr/ 2 veckor

2280 kr/ 2 veckor

20,4 öre/kWh

100A

875 kr/ 2 veckor

2625 kr/ 2 veckor

20,4 öre/kWh

125A

1025 kr/ 2 veckor

3075 kr/ 2 veckor

20,4 öre/kWh

160A

1220 kr/ 2 veckor

3660 kr/ 2 veckor

20,4 öre/kWh

Elnätsavgift tillfällig anslutning

Energiskatt tillkommer på 36 öre.

2022

Elnätsavtal upp till 1 år

Fast avgift

Elnätsavtal efter 1 år

Fast avgift

Elöverföring

Rörlig avgift

25A

150 kr/ 2 veckor

450 kr/ 2 veckor

16,6 öre/kWh

35A

193 kr/ 2 veckor

579 kr/ 2 veckor

16,6 öre/kWh

50A

260 kr/ 2 veckor

780 kr/ 2 veckor

16,6 öre/kWh

63A

314 kr/ 2 veckor

942 kr/ 2 veckor

16,6 öre/kWh

80A

638 kr/ 2 veckor

1 914 kr/ 2 veckor

16,6 öre/kWh

100A

734 kr/ 2 veckor

2 202 kr/ 2 veckor

16,6 öre/kWh

125A

858 kr/ 2 veckor

2 574 kr/ 2 veckor

16,6 öre/kWh

160A

1 022 kr/ 2 veckor

3 066 kr/ 2 veckor

16,6 öre/kWh

Exempel på typ av verksamhet och höjningen

Prisjusteringen är en procentuell ökning och beror helt och hållet på vad er verksamhet har för uttagningsprofil, energi – eller effektdrivande. Men för att försöka ge en bild över hur stor prisjusteringen blir i kronor för er har vi här sammanställt några typkunder.

 

Typkund

Kostnadsökning kr/månad

Industri

230 000

Stort bageri

60 000

Större matvarubutik

6 600

Hotell

4 700

Mindre matvarubutik

470

BRF, fastighet

200

Pizzeria

700

Frisör

60

Förklaring till elnätsavgifternas olika delar 

  1. Abonnemang är en fast årlig avgift som du betalar för att ha tillgång till elnätet och styrs utifrån mätarsäkringens storlek.

  2. Elöverföring är en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet och styrs av hur mycket el du använder.

  3. Effekt är en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av den högsta timförbrukningen varje månad (kW). Från och med den 1 februari 2022 justerar vi sättet vi beräknar effektavgiften för dig som har en huvudsäkring på max 63A. Istället för att mäta månadens högsta timme, tar vi ut medeltalet av dina tre högsta timmar varje månad, fördelat på tre olika dygn. Detta ger dig mer flexibilitet samtidigt som du fortsatt kommer kunna spara pengar genom att sprida ut din elanvändning över dygnets alla timmar.

  4. Reaktiv effektavgift är en rörlig avgift, baserad på uttag av reaktiv effekt i kVAr, som under varje månad överstiger 50 procent för 10 kV (15 procent för 130 kV) av den under samma månad högsta uppmätta aktiva effekten i kW.

Det här betalar ni för 

Som elnätsbolag ansvarar vi för driften av elnätet. Vi ska se till att ni får all den el ni behöver för er verksamhet, och för att klara det har vi en organisation med ca 100 medarbetare som ständigt övervakar och underhåller stans elnät. Vi läser också av mätarna hos alla våra 260 000 kunder och förser dem med uppgifter om när de förbrukat el och i vilken omfattning. 

Elnätet behöver ständigt underhållas med ny och förbättrad teknik för att elleveranserna ska kunna fortgå på ett pålitligt sätt. Vi har till exempel jobbat mycket de senaste åren med att gräva ner ledningar så att våra kunder ska slippa elavbrott vid oväder. 

Vi måste också bygga ut vårt lokala elnät. Göteborg växer och med allt fler invånare och allt större verksamheter ökar stans elbehov och vi måste dimensionera nätet därefter. Men det ökade elbehovet är inte unikt för Göteborg. I dagens moderna samhälle använder alla allt mer el och det ställer stora krav det nationella elnätet. 

Vi ligger lågt

Våra ägare, Göteborgs stad, har bestämt att elnätsavgiften i Göteborg ska ligga klart under riksgenomsnittet och det gör den. Just nu ligger Göteborg på plats 24 bland landets 290 kommuner enligt den årliga Nils Holgersson-undersökningen

I Göteborg är pengarna era 

Göteborgs stad har valt att själv äga det lokala elnätsbolaget, och det gör man via sitt bolag Göteborg Energi. Det finns många fördelar med det, men det flesta kan förmodligen sammanfattas i att Göteborg är vår enda uppdragsgivare. Vi jobbar för stans bästa och inget annat. De pengar vi tjänar används för att utveckla verksamheten och staden. Med ett kommunägt elnätsbolag stannar den elnätsavgift ni betalar i Göteborg.

icon-closechevron-disc-rightmenu