GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Elektiker installerar elledningar.

Det får ni för elnätsavgiften

Alla som bor och verkar i Göteborg är med och betalar för det lokala elnätet. Här förklarar vi vad ni får för pengarna och hur det kommer sig att Göteborg har en av landets lägsta elnätsavgifter. 

Elnätspriser Göteborg 2021

Från den 1 januari 2021 gäller följande elnätsavgifter för alla företagskunder i Göteborg. Avgifterna nedan redovisas exkl moms. Energiskatt tillkommer på 35,6 öre/kWh exkl moms.

Effektabonnemang

2021

Abonnemang

Elöverföring

Effekt

Reaktiv effekt

Max 63A

89 kr/mån

15,4 öre/kWh

26,8 kr/kW, mån

-

Över 63A

525 kr/mån

7,0 öre/kWh

47,6 kr/kW, mån

-

HSP 10 kV

875 kr/mån

3,2 öre/kWh

40,5 kr/kW, mån

16 kr/kVAr, mån

HSP 130 kV

40 358 kr/mån

2,1 öre/kWh

23 kr/kW, mån

4,4 kr/kVAr, mån

Tillfälliga abonnemang*

2021

Abonnemang <1 år

Abonnemang >1 år

Elöverföring

25A

150 kr/ 2 veckor

450 kr/ 2 veckor

15,4 öre/kWh

35A

193 kr/ 2 veckor

579 kr/ 2 veckor

15,4 öre/kWh

50A

260 kr/ 2 veckor

780 kr/ 2 veckor

15,4 öre/kWh

63A

314 kr/ 2 veckor

942 kr/ 2 veckor

15,4 öre/kWh

80A

638 kr/ 2 veckor

1 914 kr/ 2 veckor

15,4 öre/kWh

100A

734 kr/ 2 veckor

2 202 kr/ 2 veckor

15,4 öre/kWh

125A

858 kr/ 2 veckor

2 574 kr/ 2 veckor

15,4 öre/kWh

160A

1 022 kr/ 2 veckor

3 066 kr/ 2 veckor

15,4 öre/kWh

*Under byggtid, max ett år, går sedan att förlänga.

Förklaring till elnätsavgifternas olika delar 

  1. Abonnemang är en fast årlig avgift som du betalar för att ha tillgång till elnätet och styrs utifrån mätarsäkringens storlek.

  2. Elöverföring är en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet och styrs av hur mycket el du använder.

  3. Effekt är en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av den högsta timförbrukningen varje månad (kW).

  4. Reaktiv effektavgiftär en rörlig avgift, baserad på uttag av reaktiv effekt i kVAr, som under varje månad överstiger 50 procent för 10 kV (15 procent för 130 kV) av den under samma månad högsta uppmätta aktiva effekten i kW.

Det här betalar ni för 

Som elnätsbolag ansvarar vi för driften av elnätet. Vi ska se till att ni får all den el ni behöver för er verksamhet, och för att klara det har vi en organisation med ca 100 medarbetare som ständigt övervakar och underhåller stans elnät. Vi läser också av mätarna hos alla våra 260 000 kunder och förser dem med uppgifter om när de förbrukat el och i vilken omfattning. 

Elnätet behöver ständigt underhållas med ny och förbättrad teknik för att elleveranserna ska kunna fortgå på ett pålitligt sätt. Vi har till exempel jobbat mycket de senaste åren med att gräva ner ledningar så att våra kunder ska slippa elavbrott vid oväder. 

Vi måste också bygga ut vårt lokala elnät. Göteborg växer och med allt fler invånare och allt större verksamheter ökar stans elbehov och vi måste dimensionera nätet därefter. Men det ökade elbehovet är inte unikt för Göteborg. I dagens moderna samhälle använder alla allt mer el och det ställer stora krav det nationella elnätet. 

Vi ligger lågt

Våra ägare, Göteborgs stad, har bestämt att elnätsavgiften i Göteborg ska ligga klart under riksgenomsnittet och det gör den. Just nu ligger Göteborg på plats 24 bland landets 290 kommuner enligt den årliga Nils Holgersson-undersökningen

I Göteborg är pengarna era 

Göteborgs stad har valt att själv äga det lokala elnätsbolaget, och det gör man via sitt bolag Göteborg Energi. Det finns många fördelar med det, men det flesta kan förmodligen sammanfattas i att Göteborg är vår enda uppdragsgivare. Vi jobbar för stans bästa och inget annat. De pengar vi tjänar används för att utveckla verksamheten och staden. Med ett kommunägt elnätsbolag stannar den elnätsavgift ni betalar i Göteborg.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus