GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pålitlig fjärrkyla för regionens sjukhus

Att hålla driften igång är alltid viktigt, särskilt för centrala samhällsinstanser som våra sjukhus. Västfastigheter förvaltar sjukhus över hela Västra Götaland och de får sin fjärrkyla från Göteborg Energi. 

Caisa Sahlqvist arbetar som teknisk förvaltare av VVS för Västfastigheter och hon berättar mer om samarbetet med Göteborg Energi.
- Vi förutspådde ett ökat behov av kyla och Västfastigheter påbörjade en projektering redan omkring 2005 för att installera en egen större kylanläggning. Samtidigt som vi höll på med detta kom Göteborg Energi med ett förslag att dra fram fjärrkyla till Sahlgrenska tomten. Så istället för att bygga en egen anläggning så antog vi Göteborg Energis erbjudande, säger Caisa. 

Fördel för fjärrvärmekunder

Redan innan Västfastigheter anslöt sig till fjärrkylanätet var de anslutna till fjärrvärmenätet vilket har underlättat hanteringen där man bland annat såg fördelar med att skapa en liknande systemuppbyggnad.
- Det har varit en stor fördel att få en likriktning i principuppbyggnaden för både fjärrkyla och fjärrvärme. Vi får också hjälp med övervakningen av förbrukningen via Göteborg Energi, även om vi själva har en egen intern bevakning, säger Caisa.

Caisa Sahlqvist ser fördelarna med fjärrkyla

Miljövinster för staden

Att samarbeta med en etablerad leverantör som Göteborg Energi har även miljömässiga vinster.
 
- Skulle vi ha en egen anläggning på vår tomt så blir det en viss miljöbelastning här på Sahlgrenska, både i form av ljud och eventuella freoner. Ur stadens perspektiv är det vettigare att producera fjärrkyla på en större anläggning, som den som Göteborg Energi kan erbjuda. På så vis har man kontroll över miljöbelastning på ett ställe och nyttjar bland annat frikyla från älven. De miljövinsterna hade vi inte kunnat göra om vi haft en lokal kylanläggning här hos oss, menar Caisa. 

Håller driften igång

Ur ett driftsäkerhetsperspektiv har Göteborg Energi fördelen att kunna sektionera leveransen från flera produktionsanläggningar. Om det vid ett visst tillfälle inte finns nog med produktion från Rosenlund, som är Göteborg Energis huvudsakliga produktionsanläggning, så får Sahlgrenska tillgänglig fjärrkyla från andra anläggningar.
 
-Det gör att det kan bli färre driftstörningar hos oss. Vi har upplevt ett par händelser där det varit driftstörningar men det var före min tid då jag började här 2013. Där har Göteborg Energi insett allvaret och åtgärdat de problem som funnits. Vi har dessutom en reservkylmaskin som står hos oss. Enligt avtal med Göteborg Energi ska den vara i drift inom en viss tid vid ett eventuellt avbrott. Så jag upplever absolut att Göteborg Energi tagit sitt ansvar för att hålla driften igång även vid de få tillfällen då störningar förekommit, avslutar Caisa.

Västfastigheter

  • Har: förvaltningsytan på totalt 1 700 000 kvm
  • Antal anställda: 500

Är ditt företag intresserad av fjärrkyla?

Fjärrkyla är ett enkelt, säkert och miljöeffektivt sätt att få svalka. Precis som med fjärrvärme distribueras fjärrkyla i ett slutet kretslopp där inget går till spillo.

icon-closechevron-disc-rightmenu