GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En man i solglasögon går mot sin parkerade (och laddande) elbil.

Vad är smart laddning?

Många elbilsladdare erbjuder så kallad ”smart laddning”. Men vad är det? Och vilken typ av smart laddning passar dig? Vi guidar dig rätt.

I grunden kan man dela upp elbilsladdning i två läger. Direkt laddning och smart laddning. Om du använder det förstnämnda laddas din elbil i den maxhastighet som laddaren och elbilen tillåter. 

Det finns två problem med det här. För det första kan elpriset variera stort under dagen, vilket påverkar dig som har ett rörligt elavtal eller ett timprisavtal. Använder du direkt laddning kommer bilen att laddas så fort du kopplar på laddkabeln, oavsett vad elpriset är.

Det andra problemet med direkt laddning innebär att mycket el dras på en och samma gång under laddningen. En 11 kW laddare använder lika mycket el som nästan 4 ugnar samtidigteller 11 tvättmaskiner. Elnätet, som till stor del är byggt för ett antal decennier sedan, klarar inte av att leverera den höga energimängden som krävs när många elbilar laddar samtidigt. Dessutom kan det eventuellt påverka din elnätsavgift om du laddar när alla andra gör det.

Med smart laddning kan man råda bot på de här problemen – och använda en rad andra klipska funktioner. Med rätt förutsättningar kan du till och med tjäna pengar tack vare din elbilsladdare. I grafiken nedan visar vi på de olika steg som smart laddning erbjuder och förklarar dem, en efter en!

Här är en summering av stegen som finns inom smart laddning. Läs mer om dessa nedan. Summeringens layout och text är lånad (med tillstånd) från elkraftbranschens intresseorganisation, PowerCircle. Texten nedan bygger även på ett av organisationens faktablad.

Laddtrappans fyra steg

Här beskriver vi "stegen" i trappan för smart laddning och vad de innebär. Direktladdning är inte något som Göteborg Energi erbjuder och därför utvecklas inte begreppet mer än ovan. Däremot erbjuder vi Smart Laddning på steg 2.

Något som är viktigt att komma ihåg är att funktionerna i laddarna som vi nämner här under ofta kräver ett stöd från elbilen själv vilket inte alla bilar har, speciellt äldre modeller.
Vi vill även uppmärksamma att förutsättningar för smart laddning beror på vilket fabrikat och modell man väljer.

I det första steget på laddtrappan kan du använda smarta inställningar i din bil eller med en app. På så vis kan du få tillgång till grundläggande funktioner så som statistik och möjligheten att tidsinställa din laddning. Därmed kan du se till att bilen alltid är har tillräckligt med ström innan du kör till jobbet. Eller se till att elbilen bara laddar på natten, när elpriset ofta är något lägre för dem med rörligt elpris. 

Smart laddning på detta steg handlar alltså mer om programvaran, hellre än hårdvaran. De flesta elbilar och laddare som säljs idag har denna funktionalitet, som minimum.

Tar vi ett steg upp i laddtrappan breddas perspektivet och vi hittar lösningar för hur en hel verksamhets eller fastighets elbilar kan ladda snabbt utan att ge elnätet en törn eller orsaka höga elnätsavgifter. Här används en effektvakt, vars uppgift är att mäta effekten från elanvändningen i fastigheten/verksamheten och samtidigt kommunicera med de tillhörande laddarna. När det finns el över kan elbilarna ladda snabbare – och tvärt om. 

På denna nivå i laddtrappan kan man även ha ett så kallat ”energy management system” där man exempelvis kan koppla på egna solpaneler för att optimera den egna energianvändningen, samt installera energilagring. Man kan också addera fasbalansering som, precis som namnet antyder, minskar obalanser mellan faserna.

Här, på laddtrappans tredje steg, kommunicerar inte bara elbilsladdaren med din fastighet/verksamhet. Den ”pratar” även med externa tjänster som kan bevaka elpriset och ibland även den eventuella lokala elnätsavgiften för att sedan optimera laddtiden och effekten mot när det blir som billigast för användaren. Som grädde på moset avlastar detta även elnätet, som ofta är under mindre tryck när priserna är lägre och din bil alltså laddas.

Till slut befinner vi oss på det sista steget i laddtrappan. Här laddas inte bara enstaka elbilar när det är som minst påfrestande för elnätet – det sker koordinerat med alla andra elfordon i området. Och när den tekniken finns på plats kan det verkligen göra en stor skillnad för elnätet.  

Men det blir bättre. För din elbil kan till och med ge tillbaka till nätet och generera en intäkt. Med vehicle-to-grid teknik kan nämligen elbilens batteri lagra och fördela el till elnätet. Så när det blåser och Sverige har mycket vindkraft att använda kan dit bilbatteri laddas upp för en billig peng och sedan sälja tillbaka elen med vinst när det råder stiltje.

Om du vill veta ännu mer om smart laddning rekommenderar vi denna .pdf från elkraftbranschens intresseorganisation, PowerCircle.

icon-closechevron-disc-rightmenu