GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Halvstängd dator

Göteborgarnas elanvändning mot föregående år

Här kan du ta del av analyser som görs av Göteborg Energi Elnät, där göteborgarnas elanvändning jämförs månad för månad 2022 med 2021.

För fjärde månaden i rad har hushållen i Göteborg minskat sin förbrukning av el mot föregående år, heja er! Att förbrukningen minskar visar att göteborgarna tar uppmaningen att spara el på allvar.

December

Hushållen i Göteborg fortsätter även i december att minska sin förbrukning av el. Analysen av elförbrukningen i december visar att hushållen i Göteborg minskat sin förbrukning med 15 procent jämfört med december förra året. Det positiva mönstret håller i sig.

Jennie Sjöstedt, avdelningschef Kund och Affär på Göteborg Energi Elnät

I nedan diagram visar siffrorna minskningen i procent mot 2021 både separat för villa och lägenhet, men också totalt för alla hushåll i Göteborg. Siffrorna är justerade för temperaturskillnader mellan 2021 och 2022. Vi uppdaterar elanvändandet i diagrammet löpande tillsammans med en analys som görs av Jennie Sjöstedt, avdelningschef Kund och Affär på Göteborg Energi Elnät, om månadens siffror.

Göteborgarnas elanvändning 2022 i jämförelse med 2021

Analys - varför ser vi denna utveckling?

Vi ser nu en tydlig och ihållande nedåtgående trend för hushållen gällande elförbrukningen. Detta kan tyda på att budskapet från branschen och uppmaningar som exempelvis Energimyndigheten har gått ut med har gett effekt och att samhället har tagit till sig och förstått det allvarliga läget. Men vi tror också att den tydliga prissignalen som ett högt elpris ger här skapar en effekt då kunden kan spara mycket på att hålla igen på elförbrukning.

Denna prissignal kan anas i trenden mellan september och oktober-november där elpriset var betydligt högre i september och där var också minskningen av elförbrukning högre. Om denna observation stämmer så borde siffrorna för december visa på en minskning för hushållen i paritet med september i och med att elpriserna varit oerhört höga första halvan av månaden. 

Vi på Göteborg Energi kan inte se vad hushållen använder sin el till och därmed vet vi inte säkert vad det minskade elförbrukningen består av för åtgärder men vi vet att antalet solcellsinstallationer har varit rekordhöga under 2022 och det är så klart en faktor som drar ner behovet av el från elnätet, kunden blir mer självförsörjande. Vi tror också att många har sett över sin värmeanvändning i huset om den drivs av el och inte fjärrvärme, exempelvis kan du ha sänkt temperaturen någon grad, duschat kortare tid eller kanske servat din värmepump eller gjort något mer energisnål installation. 

En sista faktor som vi inte får glömma är att vi under 2021, som är året vi jämfört med, satt hemma och arbetade i större utsträckning på grund av pandemin. Troligtvis ledde det till en större elförbrukning i hemmet och det speglas sannolikt också i dessa siffror - vi tror dock att det är en större avgörande faktor för lägenhetshushållen än för villahushållen där förbrukningen är större och en hemmakontorsdag inte har lika stor påverkan på totalen.

Denna minskade elförbrukning sker samtidigt som andelen elbilar och laddning ökar i staden, det betyder att minskningen visar på extra goda insatser, naturligt borde elförbrukningen öka något men vår förmåga att effektivisera och bli mer självförsörjande trumfar detta faktum ordentligt.

Se våra leveranser i realtid

Om du är intresserad av att se en del av den energiproduktion som pågår just nu i våra energisystem, så kan du göra det här.

icon-closechevron-disc-rightmenu