GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Halvstängd dator

Göteborgarnas elanvändning mot föregående år

Här kan du ta del av analyser som görs av Göteborg Energi Elnät, där göteborgarnas elanvändning jämförs månad för månad 2023 med 2022.

För sjätte månaden i rad har hushållen i Göteborg minskat sin förbrukning av el mot föregående år, heja er! Att förbrukningen fortsatt minskar visar att göteborgarna tar uppmaningen att spara el på allvar.

Februari

Trenden med minskad energiförbrukning har fortsatt under februari månad, som blir sjätte månaden i rad. Denna gång minskade elanvändningen med 12%. En eloge till göteborgarna!

Jennie Sjöstedt, avdelningschef Kund och Affär på Göteborg Energi Elnät

I nedan diagram visar siffrorna minskningen i procent mot 2021 och 2022 totalt för alla hushåll i Göteborg. Siffrorna är justerade för temperaturskillnader mellan de olika åren. Vi uppdaterar elanvändandet i diagrammet löpande tillsammans med en analys som görs av Jennie Sjöstedt, avdelningschef Kund och Affär på Göteborg Energi Elnät, om månadens siffror.

Göteborgarnas elanvändning 2022/2023 i jämförelse med 2021/2022

Risken för bortkoppling av el är åter låg

Svenska kraftnät, som äger stamnätet (elnätets motorvägar), klassificerar i en ny rapport ned risken för effektbrist från reell till låg.

Bakgrunden är en förbättrad energisituation i norra Europa och minskad elförbrukning under de tider som belastningen på elnätet är som störst, under morgontimmarna, sen eftermiddag och tidig kväll.

I slutet av augusti 2022 bedömde Svenska kraftnät att Sveriges importberoende av el till 149 timmar under kommande vinter, en siffra som nu sänkts till 52 timmar. Förutom att vi nu har ett lägre antal timmar då vi är importberoende, har importmöjligheterna dessutom blivit bättre. 

Den nya bedömningen utgår från en fortsatt stabil elproduktion och stamnätsdrift samt att hushåll och företag fortsätter att aktivt spara energi. Det för årstiden milda vädret i Europa och Sverige har också gett lägre elpriser än under november och december.

Skulle förutsättningarna ändras kan bedömningen bli en annan. Som alltid påverkas risken av oförutsedda händelser eller hur kall resten av vintern blir.

Se våra leveranser i realtid

Om du är intresserad av att se en del av den energiproduktion som pågår just nu i våra energisystem, så kan du göra det här.

icon-closechevron-disc-rightmenu