GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ny anslutning till elnätet

Om du bygger nytt hus eller flyttar in i en fastighet utan indragen el behöver du beställa en ny permanent elnätsanslutning. Vi på Göteborg Energi elnät ansluter ditt hus till vårt lokala elnät. 

Tänk på att vara ute i god tid! Med rätt planering och om förutsättningarna är rätt kan vi ansluta dig till ett markmätarskåp under byggfasen istället för ett fasadmätarskåp. På så vis slipper du genomgå en tillfällig anslutningsprocess och sparar både dig och oss tid och administration. 

Så ansluter du dig till elnätet

Här kan du läsa om hur nyanslutningen går till och vad du behöver tänka på.

Du kan använda Elsäkerhetsverkets söktjänst, ”Kolla elföretaget”, för att söka efter en auktoriserad elinstallatör. 

Genom att göra en föranmälan berättar du för oss att du vill ansluta ditt hus till elnätet. Det är din elinstallatör som hjälper dig med föranmälan och skickar in den till oss. 

Föranmälan innehåller information vi behöver för att hantera ditt ärende, till exempel adress, storlek på huvudsäkringen och en situationsplan där plats för mätarplacering är tydligt uppmärkt. Behöver vi någon komplettering så kontaktar vi din installatör. 

När vi mottagit din föranmälan och kontrollerat att den är komplett registreras den.

Det tar ungefär 2 - 3 månader från att en komplett föranmälan registrerats till att en handläggare påbörjar hantering av ärendet, tänk på att vara ute i god tid!

Du kan följa ditt ärende genom att skapa ett konto på Mina sidor. Tänk på att du inte kan se ditt ärende förrän vi registrerat din kompletta föranmälan. 

Vi behandlar ditt anslutningsärende och ser över dina förutsättningar och ger dig ett pris på anslutningskostnaden.

Du kan läsa mer om anslutningskostnaden längre ned på sidan.

När du godkänt offerten får du en orderbekräftelse via Mina sidor och din installatör får ett Installationsmedgivande och anvisningar från oss.

Arbetet med din nya anslutning kan nu påbörjas! 

När arbetet är klart med din nya anslutning skickar din installatör in en Färdiganmälan. När vi fått denna kontrollerar vi att arbetet som installatören utfört är enligt de anvisningar installatören fått av oss. Vi planerar för inkoppling och spänningssättning av din anläggning. 

Om det inte finns någon kabel fram till din tomtgräns behöver vi gräva och söka tillstånd från kommunen eller från den som äger marken för att anlägga en ny kabel.

När alla tillstånd och avtal är klara kan vi sätta i gång arbetet med att få den nya anslutningen på plats. 

Om det däremot redan finns kabel till din tomtgräns, går arbetet snabbare. 

Du får en faktura för din nya elnätsanslutning. Det är dags att teckna ett elnätsavtal med oss och ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag. 

Priser för nya anslutningar

Alla priser är inklusive moms. Är du osäker på vad som gäller för dig så kan du alltid begära en offert nedan.

16 - 25 A servissäkring

Upp till 200 meter

44 375 kr

200 - 600 m

44 375 kr + 381 kr/m

Längre än 600 m

Offert

35 A servissäkring eller större

Oberoende av avstånd: Kontakta din elinstallatör som gör en föranmälan till oss, så återkommer vi med offert. 

Vad ingår i din anslutningsavgift?

Detta ingår i avgiften:

  1. Administration, projektering, beredning, inmätning och dokumentation.

  2. Anläggningsarbeten utanför kunds tomt.

  3. Kabelskyddsrör till kund för anslutningar upp till 63A.

  4. Kabel, montage samt inkoppling.

  5. Installation av mätare. Mätutrustningen ägs av Göteborg Energi Nät AB.

 

Detta ingår inte i avgiften:

  1. Schaktning, förläggning av kabelskyddsrör och återställning inom kunds tomt.

  2. Markmätarskåp eller fasadmätarskåp och mätartavla.

  3. Tjältining.

Du kan läsa mer om anslutningsavgiften hos Energimarknadsinspektionen som övervakar alla elnätsföretag i Sverige (extern länk). 

Varför ska jag betala en anslutningsavgift?

Du kan läsa mer om anslutningsavgiften hos Energimarknadsinspektionen som övervakar alla elnätsföretag i Sverige.

Har du ett pågående ärende?

På Mina sidor kan du följa ditt ansluta-ärende. Det är enkelt att skapa ett konto om du inte redan gjort det.

Delat ansvar för din elanläggning

Tänk på att du är ansvarig för din elanläggning. Du kan läsa mer om ditt ansvar hos Elsäkerhetsverket.

Ditt ansvar

1. Installera mätarskåp

Du ser till att det finns ett mätarskåp som vi kan montera vår elmätare i. Ta hjälp av din elektriker för att installera mätarskåpet.

2. Gräva på din tomt 

Du står för för grävning och återställning på din tomt. Tänk på att stämma av med din elektriker, eftersom hen får veta av oss var du ska gräva.

3. Lägga kabelskyddsrör 

Du ger i uppdrag till din elektriker att lägga ett kabelskyddsrör enligt våra anvisningar. Eftersom arbetet kräver auktorisation ansvarar din elektriker för att det blir rätt.

Vårt ansvar

4. Montera elmätare

Vi ansvarar för att montera elmätare i ditt mätarskåp.

5. Dra in inkommande elledning på din tomt 

Vi ser till att dra in inkommande elledning på din tomt, i det kabelskyddsrör som din elektriker lagt.

6. Arbete utanför din tomt

För att du ska kunna få el krävs en del arbete utanför din tomt. Vi ansvarar exempelvis för  att lägga nya ledningar, placera kabelskåp och nätstation.

icon-closechevron-disc-rightmenu icon-user2