GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ny anslutning till elnätet

Om du bygger nytt hus eller flyttar in i en fastighet utan indragen el behöver du beställa en ny permanent elanslutning. 

Priser för nya anslutningar

Avståndet mäts alltid fågelvägen mellan anslutning och närmsta befintliga anslutningspunkt i elnätet. Alla priser är inklusive moms. Är du osäker på vad som gäller för dig så kan du alltid begära en offert nedan.

Upp till 200 m:

37 500 kr

200 m - 600 m:

37 500 kr + 321 kr/m

Längre än 600 m:

Offert

Oberoende av avstånd:     Offert

Så ansluter du dig till elnätet

Sju enkla steg för dig som vill ansluta dig till vårt elnät.

Elektriker
Du kontaktar en elektriker
Kontakta en elektriker som skickar in en föranmälan med ditt ärende till oss.
Offert
Vi skickar en offert
Vi ser över dina förutsättningar och ger dig en offert på anslutningskostnaden.
Beställ
Beställning och tidsplan
När du godkänt offerten får du en tidsplan och ett installationsmedgivande.
Förbered
Dina förberedelser
Din elektriker som får installationsmedgivande och du får en kopia av medgivandet.
Avtal
Avtal för elnätet och elförbrukningen
Teckna ett elnätsavtal med oss och ett elförbrukningsavtal med valfri leverantör.
Anslutning
Anslutning och besiktning
Elnätet och förbrukningsavtalet börjar gälla och vi gör en slutbesiktning.
Klart!
Klart!
Ditt elnät är nu anslutet.

Elinstallatör? Skicka in föranmälan via installatörswebben

Offertförfrågan för ny anslutning

Vill du ha en prisuppgift på en fast nyanslutning inom Göteborg nätområde kan du begära en budgetoffert genom att skicka en offertförfrågan.

Vad ingår i din elnätsavgift?

Vill du ha en tydligare överblick av vad som ingår och inte i din elnätsavgift?

Detta ingår i avgiften:

  1. Anläggningsarbeten i allmän gatumark utanför kundens tomt och tomtskaft, öppningstillstånd för gatuarbete på allmän mark och dylikt.

  2. Vid nya anslutning tom 63A tillhandahåller vi kabelskyddsrör fritt vårt anvisade förråd.

  3. Kabel, montage och kabelförläggning fram till anslutningspunkt samt inkoppling.

  4. Administration, projektering, beredning, inmätning och dokumentation.

 

Detta ingår inte i avgiften:

Kunden utför eller beställer och bekostar följande:

  1. Schakt och återfyllning inom tomtmark. Hit räknas även tomtskaft.

  2. Förläggning av kabelrör.

  3. Håltagning och kabelförläggningsväg på eller inom byggnad.

  4. Kabelskydd och montage av dessa samt tätning av för servisledning tagna hål.

  5. Kabelmätarskåp, fasadmätarskåp, mätartavla, serviscentral.

  6. Materiel för infästning och inkoppling av servisledning.

Hur vet jag vilken storlek som behövs på huvudsäkringen och vad betyder det?

Servissäkringens - som det även heter - storlek avgör hur mycket el du kan använda samtidigt. Ju högre Ampere du har på säkringen, desto mer el kan du använda samtidigt. I tabellen kan du se rekommendationer över säkringsstorlek. De är ungefärliga värden och beror på typ av anläggning.

Säkringsstorlek

Årlig elförbrukning

Maximalt effektuttag

16 A

0 – 20 000 kWh

11 kW

20 A

20 000 – 25 000 kWh

14 kW

25 A

25 000 – 30 000 kWh

17 kW

35 A

30 000 – 40 000 kWh

24 kW

50 A

40 000 – 55 000 kWh

35 kW

63 A

55 000 – 70 000 kWh

44 kW

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-downchevron-downchevron-up