GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Ett radhusområde.

Elmarknaden

Varför svänger elpriset så mycket? Hur påverkas Sveriges elpriser av Europa? Vi reder ut begreppen hur elmarknaden fungerar och besvarar de vanligaste frågorna vi får just nu.

Malin Flysjö.

Elmarknaden just nu - och i vinter

Inför vintern 2023-24 ser elmarknaden på många sätt lugnare ut än för ett år sedan. Vi frågade vår portföljförvaltare Oskar Hallberg om allt är frid och fröjd nu?

Så funkar elmarknaden

Varje dag handlas det med el, i liten såväl som i stor skala. Elen säljs av elproducenter, antingen till den nordiska elbörsen eller direkt till elhandelsbolagen. Sedan köper du din el genom ditt elhandelsbolag, medan ditt elnätsbolag ser till att elen hamnar i ditt vägguttag genom att transportera den till dig via sina elledningar. 

Vem bestämmer elpriset?

I grund och botten bestäms elpriset utifrån tillgång och efterfrågan. Elproducenterna säljer elen antingen på Nord Pool Spot, som är den nordiska elbörsen eller direkt till oss elhandelsbolag. Vi kontaktar sedan elnätsbolagen som står för eltransporten till dig. Det är nämligen elnätsbolagen som äger elledningarna där du bor och ansvarar för att elen kommer fram till dig. 

Valfritt elhandelsbolag 

Ditt elnätsbolag ansvarar också för din elmätare och för att den blir avläst. Du kan inte själv välja elnätsbolag eftersom det bara finns ett nät i varje område. Så var i den här kedjan är elpriset påverkningsbart för dig? Jo, elpriset kan du påverka genom att välja vilket elhandelsbolag du köper din el av.

Aktuella frågor om elpriset och elmarknaden

Du kan se detta via Nordpool Spots hemsida, men också på vår sida för elpriser.

Nordpool Spots

Elpriser

Priset påverkas av flera olika faktorer. Häng med så drar vi dom i punktform:

> Priset på el bestäms av tillgång och efterfrågan. Sedan 1990-talet har Sverige, Norge, Finland och Danmark en gemensam marknad eller elbörs som heter Nord Pool. Men även till exempel Baltländerna, Polen och Tyskland köper el hos Nord Pool. Det är Nord Pool som sätter marknadspriserna från timme till timme (så kallat spotpris) i balans mellan utbud och efterfrågan.

> En annan faktor som påverkar priset är vädret - den hydrologiska balansen (hur mycket vatten vi har för att kunna producera el från vattenkraft) och hur mycket vindkraft och solenergi vi kan producera. De förnybara energislagen blir en allt större del av den sammanlagda produktionen i kampen mot klimatförändringarna.

> Priset på gas, kol och olja. Även om vi i Sverige använder en väldigt liten del fossila bränslen så är vi en del av EU, där dessa energikällor är mycket mer förekommande. Som ett led i övergången till förnybara energikällor har eldningen av fossila bränslen belagts med avgifter.

> Elpriset påverkas också av var någonstans du bor i Sverige då vi är indelade i fyra olika elområden. Den mesta av vår el produceras idag i elområde 1, d.v.s. längst upp i norra Sverige. Överföringskapaciteten till södra Sverige är begränsad vilket gör att det är dyrare ju längre ner i södra Sverige du bor.

> Det svenska elnätet är sammanlänkat med andra delar av Europa, vilket historiskt sett har varit väldigt bra. Dock påverkar detta priserna i större utsträckning i dag då den dyraste producerade kilowattimmen sätter priset för all el som produceras inom området.

Läs mer om hur elmarknaden fungerar via länken nedan.

Elmarknaden

Såhär fungerar volymvägt pris

Spotpris och timspotpris är marknadspriset för el. Marknadspriset uppdateras varje timme utifrån utbud och efterfrågan, då uppstår timspotpriset. Spotpriset är egentligen samma sak men oftast används det när man tittar på ett snittpris över alla timpriser under en hel månad.

Ibland produceras mer el än vad som behövs, till exempel en varm, blåsig och solig vårdag. Och när det produceras mer el än vad som går åt blir priserna ”negativa”. Vad innebär det för dig som är mikroproducent? Det är en fråga som behöver en del resonerande för att besvarar, så läs mer i vår artikel.

Negativa elpriser

Att elpriset svänger beror på flera olika faktorer. Här är några av de bidragande faktorerna:

> Den hydrologiska balansen har periodvis varit låg, det vill säga vår vattentillgång i magasinen. När det sker kan vi inte nyttja el från vattenkraft i samma utsträckning som vi brukar, något som annars är något man gör när kärnkraft eller vind- och solkraft inte levererar.

> Lägre nivå av kärnkraft i det europeiska elsystemet på grund av planerade och oplanerade underhållsstopp och driftsstörningar.

> Vindkraften ökar i betydelse för den totala energibalansen. Blåser det mycket vid rätt tillfälle kan vi få så kallade minuspriser, blåser det lite när energibehovet är stort drar elpriset istället iväg.

> Rysslands invasion av Ukraina påverkade elpriset under vintern 2022-2023 eftersom osäkerheten kring gasen i Europa trissade upp priserna. Tillgången till gas har sedan dess nått tryggare nivåer, men priserna har i skrivande stund inte sjunkit till tidigare nivåer.

Funderar du på vilket elavtal du har? Logga in på Mina sidor med bank-id eller användarnamn och lösenord för att se över ditt elavtal.

Läs mer om elmarknaden

Mina sidor

Det absolut viktigaste du kan göra är att försöka energieffektivisera. Investera i energisnåla produkter, låt inte saker stå på stand by-läge, ha inte belysningen tänd i rum där du inte befinner dig. I slutändan är den kilowattimma man inte förbrukar den man sparar mest på.

Naturskyddsföreningen har bra information om detta, och Göteborgs Stad har energirådgivare som kan hjälpa dig svara på dina frågor. Vi har samlat våra energispartips på en egen sida som du kan hitta via länken nedan.

Naturskyddsföreningen

Energirådgivare

Energispartips

Företag och hushåll som producerar el tjänar på de höga elpriserna. Allt från små solcellsanläggningar på villatak, till vattenkraftsproducenter, kärnkraftsproducenter och utländska kolkraftsproducenter. Vindkraftsproducenter kämpar med höga kostnader när deras prognoser slår fel, vilket slår mot deras lönsamhet. Svenska Kraftnät har fått se sina intäkter öka kraftigt, till följd av de stora prisskillnaderna mellan olika elområden. Även svenska staten har sett sina intäkter öka kraftigt då värdet på momsen ökar i takt med elpriset.

Vi på Göteborg Energi, likt många andra energibolag, är inte någon stor producent av el utan drabbas också av de höga priserna på olika energislag som vi köper in.

Strumpor på element

Våra energispartips

Vi behöver vara elsolidariska och spara in på vårt elanvändande. Det tjänar alla på - miljön, vårt gemensamma elnät och din plånbok. På den här sidan har vi samlat våra energispartips.
Fem mobilskärmar som visar olika vyer ur appen Göteborg Energi.

Din elanvändning i mobilen

"När ska jag ladda elbilen? Vilken timme använder jag flest elprylar? Hur gör jag energieffektiva val? Och när är elpriset som billigast?" Det kan vara tufft att hålla koll på sin el- och effektförbrukning. Ladda ner Göteborg Energis app och ta kontroll över dina elvanor. Använd din el på ett smartare – och billigare - sätt.
icon-closechevron-disc-rightmenu