GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Ett radhusområde.

Elmarknaden

Varför svänger elpriset så mycket? Hur påverkas Sveriges elpriser av Europa? Vi reder ut begreppen hur elmarknaden fungerar och besvarar de vanligaste frågorna vi får just nu.

Vårfloderna pressar priserna i norr

29 maj. Snösmältningsgraden har varit så hög i maj att det medfört översvämningar längs med Torne älv, rapporterar Energiföretagen. Vattenmagasinen fylls på och tillsammans med minskad efterfrågan på el, gott om vind och det finska nystartade kärnkraftverket Olkiluoto 3 har det lett till att elpriset i norra Sverige och Finland stundtals varit negativt. På grund av begränsningar i överföringskapaciteten har det inte påverkat elpriset i elområde 3 eller 4. 

En baksida med den snabba snösmältningen är att det blir mindre snö kvar till senare under året, vilket kan komma att påverka vattenmagasinens fyllnadsgrad negativt i förlängningen.

Aktuella frågor om elpriset och elmarknaden

Du kan se detta via Nordpool Spots hemsida, men också på vår sida för elpriser.

Nordpool Spots

Elpriser

Priset påverkas av flera olika faktorer. Häng med så drar vi dom i punktform:

> Priset på el bestäms av tillgång och efterfrågan. Sedan 1990-talet har Sverige, Norge, Finland och Danmark en gemensam marknad eller elbörs som heter Nord Pool. Men även till exempel Baltländerna, Polen och Tyskland köper el hos Nord Pool. Det är Nord Pool som sätter marknadspriserna från timme till timme (så kallat spotpris) i balans mellan utbud och efterfrågan.

> En annan faktor som påverkar priset är vädret - den hydrologiska balansen (hur mycket vatten vi har för att kunna producera el från vattenkraft) och hur mycket vindkraft och solenergi vi kan producera. De förnybara energislagen blir en allt större del av den sammanlagda produktionen i kampen mot klimatförändringarna.

> Priset på gas, kol och olja. Även om vi i Sverige använder en väldigt liten del fossila bränslen så är vi en del av EU, där dessa energikällor är mycket mer förekommande. Som ett led i övergången till förnybara energikällor har eldningen av fossila bränslen belagts med avgifter.

> Elpriset påverkas också av var någonstans du bor i Sverige då vi är indelade i fyra olika elområden. Den mesta av vår el produceras idag i elområde 1, d.v.s. längst upp i norra Sverige. Överföringskapaciteten till södra Sverige är begränsad vilket gör att det är dyrare ju längre ner i södra Sverige du bor.

> Det svenska elnätet är sammanlänkat med andra delar av Europa, vilket historiskt sett har varit väldigt bra. Dock påverkar detta priserna i större utsträckning i dag då den dyraste producerade kilowattimmen sätter priset för all el som produceras inom området.

Läs mer om hur elmarknaden fungerar via länken nedan.

Elmarknaden

Spotpris och timspotpris är marknadspriset för el. Marknadspriset uppdateras varje timme utifrån utbud och efterfrågan, då uppstår timspotpriset. Spotpriset är egentligen samma sak men oftast används det när man tittar på ett snittpris över alla timpriser under en hel månad.

Att elpriset svänger kraftigt beror på flera olika faktorer. Tre av de viktigaste under vintersäsongen 2022-2023:

> Rysslands invasion av Ukraina påverkar elpriset eftersom osäkerheten kring gasen i Europa trissat upp priserna.

> Den hydrologiska balansen har periodvis varit låg, det vill säga vår vattentillgång i magasinen. När det sker kan vi inte kan nyttja el från vattenkraft i samma utsträckning som vi brukar, något som annars är något man gör när vind- och solkraft inte levererar.

> Lägre nivå av kärnkraft i det europeiska elsystemet på grund av planerade och oplanerade underhållsstopp och driftsstörningar.

Funderar du på vilket elavtal du har? Logga in på Mina sidor med bank-id eller användarnamn och lösenord för att se över ditt elavtal.

Läs mer om elmarknaden

Mina sidor

Det absolut viktigaste du kan göra är att försöka energieffektivisera. Investera i energisnåla produkter, låt inte saker stå på stand by-läge, ha inte belysningen tänd i rum där du inte befinner dig. I slutändan är den kilowattimma man inte förbrukar den man sparar mest på.

Naturskyddsföreningen har bra information om detta, och Göteborgs Stad har energirådgivare som kan hjälpa dig svara på dina frågor. Vi har samlat våra energispartips på en egen sida som du kan hitta via länken nedan.

Naturskyddsföreningen

Energirådgivare

Energispartips

Företag och hushåll som producerar el tjänar på de höga elpriserna. Allt från små solcellsanläggningar på villatak, till vattenkraftsproducenter, kärnkraftsproducenter och utländska kolkraftsproducenter. Vindkraftsproducenter kämpar med höga kostnader när deras prognoser slår fel, vilket slår mot deras lönsamhet. Svenska Kraftnät har fått se sina intäkter öka kraftigt, till följd av de stora prisskillnaderna mellan olika elområden. Även svenska staten har sett sina intäkter öka kraftigt då värdet på momsen ökar i takt med elpriset.

Vi på Göteborg Energi, likt många andra energibolag, är inte någon stor producent av el utan drabbas också av de höga priserna på olika energislag som vi köper in.

Sedan 1990-talet har Sverige, Norge, Finland och Danmark en gemensam marknad eller elbörs som heter Nord Pool. Men även till exempel Baltländerna, Polen och Tyskland köper el hos Nord Pool. Det är Nord Pool som sätter marknadspriserna från timme till timme (så kallat spotpris) i balans mellan utbud och efterfrågan. Huvudparten av all el som produceras i Sverige handlas här och priserna som sätts på Nord Pool sätter normen för hela den nordiska elmarknaden.

Nord Pool

 

 

Strumpor på element

Våra energispartips

På den här sidan har vi samlat våra energispartips.
Fem mobilskärmar som visar olika vyer ur appen Göteborg Energi.

Din elanvändning i mobilen

"När ska jag ladda elbilen? Vilken timme använder jag flest elprylar? Hur gör jag energieffektiva val? Och när är elpriset som billigast?" Det kan vara tufft att hålla koll på sin el- och effektförbrukning. Ladda ner Göteborg Energis app och ta kontroll över dina elvanor. Använd din el på ett smartare – och billigare - sätt.
Skansen krona

Vad är det som händer med elen?

Ta del av vårt interna webinar om energiläget. På svenska och engelska. 45 min långt.
icon-closechevron-disc-rightmenu