GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ändra anslutning till elnätet

Planerar du att bygga om? Då kan du behöva ändra din befintliga elnätsanslutning. Vissa ändringar är små och andra kräver mer arbete av fler inblandade så tänk på att vara ute i god tid!

Så här går det till att ändra din elnätsanslutning

Du kan använda Elsäkerhetsverkets söktjänst, ”Kolla elföretaget”, för att söka efter en auktoriserad elinstallatör. 

Genom att göra en föranmälan berättar du för oss att du behöver ändra din elnätsanslutning. Det är din installatör som hjälper dig med föranmälan och skickar in den till oss.  

Föranmälan innehåller information vi behöver för att hantera ditt ärende, t.ex. vilken anläggning det gäller och vad som ska ändras. Behöver vi någon komplettering så kontaktar vi din installatör.  

När föranmälan är komplett så registreras den.  

Du kan följa ditt ärende genom att logga in på Mina sidor.

Vi behandlar din föranmälan och ser över dina förutsättningar. För att göra detta ansöker vi om tillstånd från kommunen eller markägaren. 

Offerten gäller i tre månader - ju snabbare du godkänner den, desto snabbare kan vi sätta i gång.

Tänk på att det vid större ändringar kan behövas tillstånd från kommunen och då tar arbetet längre tid.

När du godkänt offerten får du en orderbekräftelse och din elinstallatör får ett installationsmedgivande och kan påbörja sin del av arbetet med ändringen. 

När arbetet är klart med din ändring så kontaktar din elinstallatör oss genom att skicka in en färdiganmälan. När vi fått denna, så kontrollerar vi att arbetet som elinstallatören utfört skett enligt de anvisningar vi gett. Om vi inte hittar några fel så blir anslutningen godkänd och spänningssatt.

Hur lång tid tar det att ändra anslutning?

Arbetets omfattning styr, men vanligen tar processen en till sex månader. Det kan hända att det tar ännu längre tid, du får alltid en offert och tidsplan av oss.

Har du ett pågående ärende?

På Mina sidor kan du följa ditt ansluta-ärende. Det är enkelt att skapa ett konto om du inte redan gjort det.

Vårt delade ansvar för en elanläggning

Tänk på att du är ansvarig för din elanläggning. Du kan läsa mer om ditt ansvar hos Elsäkerhetsverket.

Vem ansvarar för vad vid en elnätsanslutning?

Ditt ansvar

1. Installera mätarskåp

Du ser till att det finns ett mätarskåp som vi kan montera vår elmätare i. Ta hjälp av din elektriker för att installera mätarskåpet.

2. Gräva på din tomt 

Du står för för grävning och återställning på din tomt. Tänk på att stämma av med din elektriker, eftersom hen får veta av oss var du ska gräva.

3. Lägga kabelskyddsrör 

Du ger i uppdrag till din elektriker att lägga ett kabelskyddsrör enligt våra anvisningar. Eftersom arbetet kräver auktorisation ansvarar din elektriker för att det blir rätt.

Vårt ansvar

4. Montera elmätare

Vi ansvarar för att montera elmätare i ditt mätarskåp.

5. Dra in inkommande elledning på din tomt 

Vi ser till att dra in inkommande elledning på din tomt, i det kabelskyddsrör som din elektriker lagt.

6. Arbete utanför din tomt

För att du ska kunna få el krävs en del arbete utanför din tomt. Vi ansvarar exempelvis för  att lägga nya ledningar, placera kabelskåp och nätstation.

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om att ändra elnätsanslutning

Från det att vi fått en färdiganmälan tills vi kommer ut till dig för att kontrollera anslutningen tar det vanligtvis 2-3 veckor.

Du kan alltid följa ditt anslutningsärende på Mina sidor.

Mina sidor

Vill du flytta eller byta ditt mätarskåp eller din mätartavla? För en mätarsäkring över 63 A har vi individuell prissättning. Om du behöver en kabel längre än 20 meter tillkommer det en ytterligare kostnad.

Du behöver kontakta oss för beslut innan du beställer arbetet av en auktoriserad elinstallatör.

Kundservice kontakt

Vill du ansluta ditt batteri till elnätet behöver din elinstallatör skicka in en föranmälan till oss.

När vi mottagit din kompletta föranmälan registreras den och vi ser över förutsättningarna i elnätet. Förutom kapaciteten i det lokala elnätet så påverkar storleken på din säkring hur mycket ditt batteri kan mata ut på elnätet.

icon-closechevron-disc-rightmenu