GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En kvinna på väg mot en elbil som står på laddning utanför en kontorsbyggnad.

Vi avvecklar våra publika laddplatser...

...men du kan fortsätta ladda som vanligt!

Parkering Göteborg tar över publika laddare från Göteborg Energi

Parkering Göteborg tar över ägandet av Göteborg Energis publika normalladdare upp till 22 kW – totalt drygt 850 laddpunkter. Parkering Göteborg har sedan tidigare tagit över betallösningen och prissättningen för laddarna och den aktuella affären är en fortsättning på det arbetet.

- Göteborg Energi är stolta över att ha bidragit till att staden snabbare än någon annan kommun skapat en infrastruktur för elbilsladdning, men nu är vi i ett läge där marknaden har mognat och de behov av laddning som finns tillgodoses av andra aktörer, säger Malin Flysjö, affärschef för El- och gasprodukter.

Förändringarna runt laddplatsernas ägandeskap kommer ske under hösten och vara genomförda senast till årsskiftet 2024/2025.

Snabbladdarna

Medan Göteborg Energis publika normalladdare i huvudsak säljs till Parkering Göteborg så kommer bolagets snabbladdare att konverteras till AC-laddare, säljas eller tas bort.

Var uppmärksam på skyltning

Eftersom Parkering Göteborg redan driver merparten av de publika laddplatser som Göteborg Energi tidigare driftat kommer skillnaden för de flesta elbilsladdare vara obefintlig. 

I de enstaka fall där Göteborg Energi behållit drift av laddplatser kommer byte av ägare ske stegvis med start redan i juni och vara på plats senast vid årsskiftet 2024/2025. Vi ber dig vara uppmärksam på skyltningen vid laddplatsen och se vilken betalningslösning som gäller.   

Ladda ner appen Ladda din elbil

Parkering Göteborg har från och med våren 2023 tagit över samtliga Göteborg Energis normalladdare. Fram till och med årsskiftet 2024/25 kan du fortfarande behöva appen Ladda din elbil för att ladda på våra snabbladdare. Med Ladda din elbil kan du hitta lediga laddare, starta/stoppa laddning och betala för laddningen.

 

 

Visiting from abroad?

Here's how to use our public charging spots in Gothenburg.

Vanliga frågor om elbilsladdning

Hitta din närmaste laddplats med hjälp av vår laddkarta.

Laddkarta

Beroende på elavtal, bilmodell och hur du kör din bil så landar kostnaden för elen på runt 2-5 kr per mil. Idag görs 90% av all laddning hemma eller på arbetsplatsen.

Det är svårt att ge ett generellt svar, men börja med att kontrollera följande:
• Att du har senaste versionen av ladd-appen.
• Att kabel är ansluten på korrekt sätt.
• Att nödstoppsknappen inte är intryckt.
• Att du har uppkoppling, annars startar inte appen laddning.
• Att din bil har uppdaterad mjukvara som accepterar laddaren.
• Det kan ha gått för lång tid från att bilen ”var beredd” att ta mot laddning tills laddaren började ladda. Lås och lås sedan upp bilen och prova igen.

Att ändra vårt beteende kring elanvändning är den viktigaste delen för att minska effekttopparna. Men utöver en ny prismodell så jobbar vi även med:

• Stora satsningar på reinvesteringar i ledningsnätet och vi har uppdaterat våra riktlinjer för dimensionering för att kunna täcka lokala behov av laddning när åtgärderna ändå genomförs.

• Utökat prognosarbete över effektutvecklingen. I diskussion med våra regionnätsleverantörer så tar vi fram prognoser på vårt behov av överföring från överliggande nät så att dessa har tid att förbereda sig på det ökade behovet av kapacitet.

• Vi har tagit fram ett konkret förslag till stamnätsägaren Svenska Kraftnät som skulle fördubbla elnätskapaciteten i Göteborgsregionen och vi arbetar aktivt för att det ska genomföras.

• Vi håller också på att skapa en handelsplats för effekt och i olika projekt skapa nya möjligheter att använda fastigheter och elbilar som energilager.

Kontrollera att ditt betalkort är öppet för att acceptera internationella betalningar medan du registrerar dig.

Ladda din elbil

icon-closechevron-disc-rightmenu