GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Skog

Vi byter till fossilfritt

Vad innebär det att Göteborg Energi går över från förnybart till 100 % fossilfritt i elhandeln?

Vi på Göteborg Energi har beslutat att ändra vår ursprungsmärkta basprodukt till att omfatta all fossilfri elproduktion. Om du är privatkund och tidigare inte har gjort något aktivt val har du fått 100% förnybar el. Från och med 1 jan 2023 utökar vi våra inköp av ursprungsgarantier till att även omfatta kärnkraft, vilket innebär att du som kund får 100 % fossilfri elproduktion utan extra kostnad. Det går även i fortsättningen att välja el från vindkraft eller sol som tillägg till ditt elavtal.

Varför gör ni den här förändringen?

Europa upplever idag en energikris och samtalet kring hur elproduktionen i Sverige ska utvecklas framöver har förändrats i grunden. För att klara de utmaningar vi står inför, inte minst på klimatområdet, behövs all typ av elproduktion som inte ger fossila utsläpp. Från och med 1 jan 2023 utökar vi därför våra inköp av ursprungsgarantier till att även omfatta kärnkraft, vilket innebär att du som är privatkund hos oss och som inte har gjort något annat val får 100 % fossilfri elproduktion utan extra kostnad.

Kan jag fortfarande välja ett elavtal med enbart förnybar el?

Ja, det går även i fortsättningen att välja ursprungsmärkt el från vind eller sol som tillägg till ditt elavtal.

Vad innebär 100 % fossilfritt för mitt klimatavtryck?

Ursprungsmärkningen i sig har väldigt lite påverkan på klimatavtrycket från elproduktionen, utan ska istället ses som ett sätt att ge uttryck för vilken el man vill se mer av i framtiden. Att vi nu går över till 100 % fossilfritt har ingen direkt påverkan på ditt klimatavtryck, utan är ett uttryck för att välkomna all ny fossilfri elproduktion. Bästa sättet att minska sitt klimatavtryck är att se över sina vanor, minska sin elanvändning och använda el när den är som billigast. Det tjänar både klimatet och den egna plånboken på. 

icon-closechevron-disc-rightmenu