GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Tillfällig anslutning till elnätet

Tillfälliga elnätsanslutningar, eller byggström, används normalt för att få el till en fastighet eller anläggning vid byggnation. 

Tidsgränsen för en tillfällig elnätsanslutning är maximalt ett år då kablar ovan mark är en stor elsäkerhetsrisk. Om anslutningen fortfarande behövs efter ett år kan den förlängas mot en avgift (se tabell nedan). 

Tillfällig elnätsanslutning används också för korta evenemang som kräver ström från elnätet. Om du planerar för din permanenta anslutning i god tid så kan du undvika den tillfälliga elnätsanslutningen. 

Priser för tillfälliga anslutningar

Priserna gäller för avstånd kortare än 600 meter. Avståndet mäts alltid fågelvägen mellan anslutning och närmsta befintliga anslutningspunkt i elnätet.

Oberoende av avstånd:       4 500 kr inkl. moms*
* Avgifterna avser anslutning till befintligt nät. Kräver anslutningen förändringar i befintligt nät såsom kabelskåpsbyte tillkommer kostnader för detta.

Oberoende av avstånd:       15 000 kr inkl. moms per kabel*

* Avgifterna avser anslutning till befintligt nät. Kräver anslutningen förändringar i befintligt nät såsom kabelskåpsbyte tillkommer kostnader för detta.

Så ansluter du dig till elnätet

Sju enkla steg för dig som vill anslutade dig till vårt elnät

Elektriker
Du kontaktar en elektriker
Kontakta en elektriker som skickar in en föranmälan med ditt ärende till oss.
Pris
Vi skickar en prisuppgift
Vi ser över dina förutsättningar och ger dig en prisuppgift på anslutningskostnaden.
Beställ
Beställning och tidsplan
När du godkänt offerten får du en tidsplan och ett installationsmedgivande.
Förbered
Dina förberedelser
I installationsmedgivandet hittar du info om vilket förarbete som du behöver göra.
Avtal
Avtal för elnätet och elförbrukningen
Teckna ett elnätsavtal med oss och ett elförbrukningsavtal med valfri leverantör.
Installation
Installation och besiktning
Elnätet och förbrukningsavtalet slås igång och vi gör en slutbesiktning.
Klart!
Klart!
Nu är installationen klar och du är ansluten till elnätet.

Elinstallatör? Skicka in föranmälan via installatörswebben.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus