GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Tillfällig anslutning till elnätet

Tillfälliga elnätsanslutningar, eller byggström, används normalt för att få el till en fastighet eller anläggning vid byggnation. 

Tidsgränsen för en tillfällig elnätsanslutning är maximalt ett år då kablar ovan mark är en stor elsäkerhetsrisk. Om den tillfälliga anslutningen fortfarande behövs efter ett år kan den förlängas, mot en högre elnätsavgift (se tabell nedan). 

Om du planerar för din permanenta anslutning i god tid kan du förkorta tiden du behöver den tillfälliga elnätsanslutningen. 

Tillfällig elnätsanslutning används också för korta evenemang som kräver ström från elnätet. 

Hur gör jag för att skaffa en tillfällig elnätsanslutning?

Vänd dig till en auktoriserad elinstallatör.

Elinstallatör? Skicka in föranmälan via installatörswebben.

Har du ett pågående ärende?

På Mina sidor kan du följa ditt ansluta-ärende. Du loggar enkelt in med BankID eller användarnamn och lösenord.

Anslutningsavgift för tillfälliga anslutningar

Priserna gäller för avstånd kortare än 600 meter. Avståndet mäts alltid fågelvägen mellan anslutning och närmsta befintliga anslutningspunkt i elnätet. Utöver anslutningsavgiften tillkommer det en löpande elnätsavgift, se tabell nedan.

Oberoende av avstånd:       4 500 kr inkl. moms*
* Avgifterna avser anslutning till befintligt nät. Kräver anslutningen förändringar i befintligt nät såsom kabelskåpsbyte tillkommer kostnader för detta.

Oberoende av avstånd:       15 000 kr inkl. moms per kabel*

* Avgifterna avser anslutning till befintligt nät. Kräver anslutningen förändringar i befintligt nät såsom kabelskåpsbyte tillkommer kostnader för detta.

Elnätsavgift tillfällig anslutning

Energiskatt tillkommer på 45 öre.

2022

Elnätsavtal upp till 1 år

Fast avgift

Elnätsavtal efter 1 år

Fast avgift

Elöverföringsavgift

Rörlig avgift

25A

187,50 kr/ 2 veckor

562,50 kr/ 2 veckor

20,75 öre/kWh

35A

241,25 kr/ 2 veckor

723,75 kr/ 2 veckor

20,75 öre/kWh

50A

325 kr/ 2 veckor

975 kr/ 2 veckor

20,75 öre/kWh

63A

392,50 kr/ 2 veckor

1 177,50 kr/ 2 veckor

20,75 öre/kWh

80A

797,50 kr/ 2 veckor

2 392,50 kr/ 2 veckor

20,75 öre/kWh

100A

917,50 kr/ 2 veckor

2 752,50 kr/ 2 veckor

20,75 öre/kWh

125A

1 072,50 kr/ 2 veckor

3 217,50 kr/ 2 veckor

20,75 öre/kWh

160A

1 277,50 kr/ 2 veckor

3 832,50 kr/ 2 veckor

20,75 öre/kWh

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus