GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrvärmepriser

Här ser du 2022 års fjärrvärmepriser. Vill du veta priset för nyanslutning av fjärrvärme? Kontakta oss för en offert på telefonnummer 031-62 62 62.

Hyra

Energipris

385 kr/månad

91,1 öre/kWh

Hyra

Energipris

0 kr/månad

91,1 öre/kWh

 

Dessa avtal säljs inte längre. Har du ett av dessa avtal kan du antingen logga in på Mina sidor eller kontakta vår kundservice för att få information om priset.

Fjärrvärme är en trygg och kostnadseffektiv uppvärmningsform med en stabil prisutveckling. Om du vill ha ännu mer trygghet och kunna planera dina uppvärmningskostnader några år i förväg har du möjlighet att binda ditt pris. Du kan binda ditt energipris under 3 år till 98,1 öre/kWh och påverkas inte av några prisjusteringar under avtalsperioden.

 

 

 
Vill du ha offert för nyanslutning?

Jämför avtalen

Här kan du jämföra våra fjärrvärmeavtal baserat på din årsförbrukning
 

Årsförbrukning 20 000 kWh

Göteborg/Ale

Avtal

Årskostnad inkl moms

Hyra

22 448 kr/22 708 kr

Äga

17 900 kr/18 160 kr

Årsförbrukning 15 000 kWh

Göteborg/Ale

Avtal

Årskostnad inkl moms

Hyra

17 973 kr/18 168 kr

Äga

13 425 kr/13 620 kr

Årsförbrukning 10 000 kWh

Göteborg/Ale

Avtal

Årskostnad inkl moms

Hyra

13 498 kr/13 628 kr

Äga

8 950 kr/9 080 kr

Vill du binda ditt fjärrvärmepris?

Om du vill ha ännu mer trygghet och kunna planera dina uppvärmningskostnader några år i förväg har du möjlighet att binda ditt pris. Då låser du ditt fjärrvärmepris under 3 eller 5 år och slipper eventuella prisjusteringar under avtalsperioden.

Prismodellen och Prisdialogen

När vi gör en prisjustering för dig som privatkund sker det på samma sätt som för våra företagskunder, det vill säga i enlighet med branschsamarbetet Prisdialogen. Syftet är att skapa en bättre dialog mellan leverantörer och kunder. Vi vill också öka förtroendet för prissättningen genom att ta fram en rimlig, förutsägbar och stabil metod för prisändringar.

Den grundläggande principen för prisändring av fjärrvärme är att den ska vara kostnadsbaserad. Det innebär att priserna justeras så att intäkterna blir tillräckligt stora för att täcka de kostnader vi har för att leverera fjärrvärme med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan. Intäkterna ska även ge en skälig avkastning till vår ägare Göteborgs Stad. 

Prisdialogen innefattar minst två lokala samrådsmöten per år samt en central prövning. På samrådsmötena diskuterar vi nästa års prisjustering och gör en prognos för fyra år framåt. I den centrala prövningen säkerställer man att samrådet har skett enligt Prisdialogens process. Prisändring för 2022 är på + 1,8 % i Göteborg och Ale. Prisindikationen för 2023 är  + 1-3 % i Göteborg och Ale. 

 

Det här betalar du för din värme

I diagrammet ser du hur kostnaderna för  fjärrvärme fördelas. Det är dessa kostnader, tillsammans med ett avkastningskrav, som ligger till grund för prisjusteringsmodellen.

Fjärrvärmens olika kostnader
  • Bränslen – främst köpt värme i form av överskottsvärme därefter naturgas, skogsflis, pellets, bioolja och olja.
  • Kapitalkostnader – fjärrvärmeproduktion och distribution innebär många stora investeringar och därmed räntor och avskrivningar.
  • Drift och underhåll – fjärrvärmecentraler, produktionsanläggningar, rör, pumpar med mera som kräver drift och underhåll för att fungera.
  • Personal och IT – kostnader för personal inom produktion, distribution och kund administration samt kostnader för IT system.
  • Marknadsföring och försäljning – kostnader för bl a informationsmaterial, kundutskick och kundträffar.
icon-closechevron-disc-rightmenu