GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Varför kontrollerar vi din solcellsanslutning?

Här kan du läsa om varför vi kontrollerar din solcellsanslutning innan den ansluts till elnätet och vad din elinstallatör behöver göra för att den ska bli godkänd av oss. 

När vi kontrollerar din produktionsanslutning

En kontroll av din produktionsanslutning görs för att säkerhetsställa att den uppfyller krav på föreskrifter och att anslutningen är utförd enligt de anvisningar vi har. Grunden till kontrollen är att det ska vara en säker produktionsanläggning. 

Vi kontrollerar exempelvis att din produktionsanläggning har rätt varselmärkning samt att säkerhetsbrytaren sitter utomhus. Tänk på att vi inte inspekterar själva installationen av solcellsanläggningen, såsom solcellerna på ditt tak. Det är din elinstallatör som ansvarar för att installationen har gått rätt till.

Läs mer om installation av solceller och vad som gäller hos Elsäkerhetsverket. Anslutningskontrollen planeras in av oss när vi mottagit en färdiganmälan från din elinstallatör.

Efter att din anslutning är godkänd

Efter att din anslutning är kontrollerad och godkänd så byter vi din elmätare om den inte klarar av att hantera både inmatning från elnätet och utmatning till elnätet. Har du redan fått din nya elmätare (OMNIA® e-meter), så är den redan förberedd för att hantera både utmatning och inmatning, och då behöver vi inte byta din elmätare. Efter det eventuella elmätarbytet behöver registreringen ställas om i våra system så att du kan få ersättning för den överskottsel du producerar och levererar ut på elnätet.

Du är ansvarig för drift och underhåll av din solcellsanläggning 

När du fått din solcellsanläggning på plats och den är ansluten till elnätet är du ansvarig för den. Den ska vara korrekt installerad och enligt svensk standard. Du ansvarar även för att den fungerar på ett säkert sätt och att den underhålls. Även själva mätarplatsen måste underhållas och vara i ett skick som tillåter att mätarbyten är möjliga. Här kan du läsa mer om drift och underhåll av din solcellsanläggning. 

Till startsidan för solceller

 

 

 

 

 

icon-closechevron-disc-rightmenu