GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Skissbild på förskolan. Bild: LINK Arkitektur

Unik fossilfri förskola valde fjärrvärme

När Angélica Karlsson först började berätta om Lokalförvaltningens nya projekt – att bygga en fossilfri förskola – var de flesta förvisso positiva till tanken, men skeptiska till om det verkligen gick att genomföra. Nu, fyra år senare, är bygget igång. Så hur har det gått hitintills?

- Projektets resa började redan år 2017 när Lokalförvaltningen fick ett uppdrag från Göteborg Stads politiker: att bygga en förskola som är fossilfri i alla led. Från transporter, till konstruktion och slutligen själva driften. Som sagt har många varit tveksamma till om målet verkligen går att nå. Men Angélica, som är delansvarig för forskning och utveckling under uppdraget, ser positivt på saken.

- Siktar man inte mot stjärnorna så når man inte trädtopparna, säger hon. 

Problemet: ett stort klimatavtryck

- Vi inledde vårt arbete genom att inventera våra egna byggnader [inom Lokalförvaltningen] och upptäckte att många har ett stort klimatavtryck på grund av sin konstruktion. Så vi vände oss utåt för att hitta samarbetspartners och titta närmare på marknaden för att se vad vi kunde göra bättre, förklarar Angélica.

Deras insikter kring dagens teknik ledde till valet att använda mycket trä för den stundande förskolan, samt att konstruera en husgrund som till största del är gjord av återvunnet glas istället för betong. Bara denna senare förändring berättar Angélica kunde halvera byggnadsgrundens klimatpåverkan. 

Innebär dessa val att projektet blir dyrare? Inte nödvändigtvis, menar Angélica, men tillägger att det förstås går att svara på först när förskolan står klar. 

Inte bara ett fossilfritt bygge

Målet om att vara fossilfri slutar inte när förskolan står klar. Verksamheten ska fortsätta att sträva efter sitt mål även efter att byggnaden fylls av förskoleklasser och personal. Därför känner sig Angélica nöjd med beslutet om att välja fjärrvärme.

- Under hela projektet har vi varit noga med att välja lösningar som går att skala upp och att använda gemensamma lösningar som finns här i Göteborg, förklarar hon och fortsätter:

- Med lösningar som andra lätt kan dra nytta av kan vi inspirera fler att göra val som bidrar till fossilfrihet, så som fjärrvärme.

Att jobba med Göteborg Energi tycker Angélica har fungerat bra och är glad för att bolaget så tydligt jobbar mot sitt mål om att kunna leverera enbart förnybar och återvunnen fjärrvärme år 2025.

Ner till noll?

I slutändan ser det trots allt ut som att Lokalförvaltningens förskola inte kommer att bli helt fossilfri – alla delar i en skola går trots allt inte i dagsläget att hitta fossilfria alternativ till för en rimlig kostnad. Men projektet kommer nära nog målbilden för att bli ett pilotprojekt för framtida byggnationer inom Göteborgs Stad. För fler byggnader som siktar på fossilfrihet lär det bli.

- Det kommer helt klart komma fler projekt av denna typ, så vi får se vad nästa byggnad blir. Det kan lika väl bli en till förskola som ett äldreboende eller något annat, berättar Angélica.

På frågan om hon har några medskick till andra som vill bygga fossilfritt så ger Angélica två.

För det första, börja med de stora byggnadsdelarna så som stomme och grund där det redan idag finns klimatsmarta alternativ.

Landar ni i en lösning med trä är det viktigt att även ställa krav på skogsbruket för att skapa incitament för alla aktörer att förbättra sitt miljöarbete. 

För det andra, sikta högre än vad du tror är möjligt. 

- Vår planet har sina gränser och vi har en skyldighet att göra vad vi kan. Genom att försöka, göra sitt bästa och att tänka hållbart kommer man långt, avslutar Angélica. 

Förskolan Hoppet

  • Byggår: färdigställs under år 2021
  • Antal elever: 144
  • BTA: 1848
  • Köper: fjärrvärme av Göteborg Energi

Vill du bli kontaktad av oss?

Låt en av våra säljare kontakta dig för att hitta rätt lösning för just din verksamhet.

icon-closechevron-disc-rightmenu