GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Välj solel från vår solcellspark

Bli solcellsproducent i Nya Solevi

Solen är en fantastisk energikälla som är näst intill outtömlig. Nu kan du bli solelsproducent utan att installera egna solceller. Hos oss kan du välja solenergi från ett  solabonnemang i vår nyinvigda solcellspark, Nya Solevi. 

Så här funkar ett solabonnemang 

  • För att kunna teckna ett solabonnemang behöver du ha eller teckna ett rörligt eller fast elavtal hos oss med miljötillvalet el från solkraft.
  • Du kan abonnera upp till 10 paneler, men max 80% av din årskonsumtion.
  • Avtalet gäller per kalenderår, men i år kan du hoppa på till och med 30 juni och ta del av hela elproduktionen för kalenderåret 2019.
  • Ett solabonnemang är i första hand för dig med en årsförbrukning upp till 10 000 kWh och inte har möjlighet att ha egna solceller.
  • Ersättningen kan variera beroende på dels hur mycket solcellsparken har producerat dels vad elpriser har varit föregående år.

Solevi - just nu!

Så här mycket solenergi produceras just nu

Teckna solabonnemang - steg för steg

Skicka in formuläret

Rubrik

När du har bestämt hur många solpaneler du vill abonnera skickar du in din förfrågan via formuläret på den här sidan.
Avtalsbekräftelse

Efter att vi tagit emot din förfrågan om solabonnemang skickar vi dig en bekräftelse och en faktura på engångsbeloppet.
Din solproduktion

Under året produceras solel i solcellsparken och mängden beror så klart på vädret. Elproduktionen mäts inte per panel utan baseras på hela solcellsparkens årsproduktion som sedan delas upp per panel.
Återbäring

I februari varje år får du en ersättning på din elhandelsfaktura baserat på den mängd el som dina solceller har producerat föregående år. Din första årliga återbäring kommer i februari 2020.

Teckna solabonnemang

Fyll i din anmälan och skicka in. Vi återkommer med bekräftelse och faktura på ditt köp. Har du frågor når du oss enkelt på chatten eller vår kundservice.

Max 10 st eller 80% av din årsförbrukning

Du kan abonnera på max 10 eller 80% av din årsförbrukning. En panel producerar cirka 270 kWh per år.
För att kunna teckna ett solcellsabonnemang behöver du ha ett elhandelsavtal hos oss samt ha miljötillvalet el från solkraft.

Jag har ett elhandelsavtal med miljötillvalet el från solkraft
* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsinformation här: Integritetspolicy

Så här räknar du ut vad ett solabonnemang ger

Anta att du har en årsförbrukning på 5 000 kWh och ett fast elavtal på 5 år med tillvalet el från solkraft. Din årskostnad blir då 3 325 kr inkl moms och elcertifikat (5 000 x 66,50 öre** = 3 325)

En solpanel kostar 600 kr att abonnera i 5 år. Om du väljer att abonnera 4 paneler blir din startkostnad 2 400 kr inkl moms (600 x 4 = 2 400). Varje panel producerar cirka 270 kWh/år så med 4 paneler blir det 1 080 kWh/år (4 x 270= 1 080). Det ger en intäkt på 536 kr/år (1 080 kWh x 49,64 öre*).

Istället för 3 325 kr per år blir din årskostnad 2 789 kr (3 325 - 536 = 2 789 kr)

*baserat på rörligt pris på elbörsen Nordpools dagspriser 1 april till 31 september 2018.
**baserat på 5 årigt fastprisavtal den 12 december 2018.

Gertrud Ingelsta

Två hundra röster som gjorde skillnad

Gertrud Ingelsmans stora engagemang i klimatfrågan fick henne att skicka in ett medborgarförslag om att bygga solcellsparker i Göteborg - en idé som vi fått förverkliga.
hustak för solceller

Installera solceller hemma?

Vill du veta om du kan installera solceller på ditt hus och vad det kan kosta och vad som i så fall behövs? Då har vi en guide där du får tips och råd hela vägen från planering, ansökningshandlingar och installation.

Några av frågorna du kanske har?

Elproduktionen baseras på hela solcellsparkens årsproduktion uppdelat per panel (kommer inte mäta elproduktionen per panel).

Ersättningen baseras på marknadspriset för solel under föregående år. När vi summerar året delar vi antalet paneler med årsproduktionen och multiplicerar med elpriset från föregående år.

Om du flyttar så följer ditt solabonnemang med så länge du tar med dig ditt elhandelsavtal till din nya adress.

Om du inte har ett elhandelsavtal hos oss kan din ersättning för solelsproduktion inte betalas ut och du kan inte längre producera el till dig själv.

Nej, abonnemangsavgiften betalas inte tillbaka om du skulle säga upp avtalet i förtid.

Kort fakta om fakta om Nya Solevi

  • Fabrikat på panelerna: Trinasolar
  • Antal paneler: 20 000 st
  • Produktion per panel: cirka 270 kWh per år
  • Total produktion per år: cirka 5,5 GWh, vilket motsvarar hushållsel till 1 100 villor
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down