GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Abonnera solpaneler helt enkelt

För dig som inte kan ha egna solcellspaneler

Just nu är alla abonnemang bokade!

Vi är oerhört glada och stolta över att så många tagit chansen att bli solproducenter fastän de inte har möjlighet att montera egna solceller.

Samtliga paneler i vår solcellspark Nya Solevi har nu abonnenter och vi kan för tillfället inte ta emot fler förfrågningar. 

Vill du ändå ha solkraft?

Vill du bli kund hos oss och köpa solkraft? Välj ett avtal som passar dig och lägg till miljötillvalet el från solkraft.

Redan kund? Logga in på Mina sidor och välj till ditt miljötillval.

Nya Solevi just nu!

Här kan du se Solevis effekt i realtid. Bilden visar hela Solevis produktion för varje timme över ett dygn. Tycker du att siffran verkar vara låg eller ovanligt hög? Det kan bero på tillfälligt funktionsfel i vår anläggning eller problem hos distributören.

Tack för ditt miljöval!

Solcellsparken Nya Solevi är delfinansierad med bidrag från Naturskyddsföreningen, genom att Göteborg Energis kunder köper el märkt Bra Miljöval. En del av elpriset avsätts till fonder som kan möjliggöra fler klimatsmarta satsningar i Göteborg.

Satsningen på att bygga en stor solcellspark i Göteborg ser till att lokalt producerad förnybar el kommer till nytta för invånarna. Det är även ett bra sätt att synliggöra att solceller är en viktig del av det svenska energisystemet. Tack vare ditt aktiva val är du delaktig i utvecklingen.
hustak för solceller

Installera solceller hemma istället?

Är du intresserad av solceller hemma och vill veta mer om kostnad och förutsättningar? Läs mer i vår guide där du får tips och råd hela vägen från planering, ansökningshandlingar och installation.

Vanliga frågor om solabonnemang

Elproduktionen baseras på hela solcellsparkens årsproduktion uppdelat per panel (kommer inte mäta elproduktionen per panel).

Ersättningen baseras på marknadspriset för solel under föregående år. När vi summerar året delar vi antalet paneler med årsproduktionen och multiplicerar med elpriset från föregående år.

Om du flyttar så följer ditt solabonnemang med så länge du tar med dig ditt elhandelsavtal till din nya adress.

Om du inte har ett elhandelsavtal hos oss kan din ersättning för solelsproduktion inte betalas ut och du kan inte längre producera el till dig själv.

Nej, abonnemangsavgiften betalas inte tillbaka om du skulle säga upp avtalet i förtid.

icon-closechevron-disc-rightmenu